Koristite besplatnu energiju sunca

”Sunčeva energija je neiscrpna, ekološki je čista, ravnomjerno je raspoređena po Zemlji te je dostupna podjednako bogatima i siromašnima.”

Korištenje energije Sunca u svrhu zagrijavanja vode nije nova ideja. U južnim krajevima su se i prije nekoliko stotina godina koristile crno obojane posude kako bi se pomoću Sunca dobila topla voda za pranje i kućanske poslove. Zadnjih nekoliko desetljeća tehnologija izrade i korištenja solarnih sustava znatno je napredovala tako da danas imamo moderne solarne sustave koje možemo koristiti u različite svrhe i u različitim krajevima svijeta.

Hrvatska ima bolje preduvjete za korištenje obnovljivih izvora energije od većine zemalja Europske unije, ali je još uvijek pri samom dnu po broju ugrađenih sustava. Uvođenjem poticaja za ugradnju solarnih sustava (koje još uvijek nemamo na razini države) morat će se napraviti registar ugrađenih sustava, čime će se dobiti uvid u stvarno stanje o broju i snazi solarnih sustava u Hrvatskoj.

Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije ima višestruke prednosti: smanjenje onečišćenja okoliša preko smanjenja emisija ugljičnog dioksida, ušteda konvencionalnih izvora energije, povećan komfor stanovanja, a posredno i gospodarski rast preko zapošljavanja ljudi u razvoju, proizvodnji i ugradnji sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Solarni sustavi tvrtke Centrometal d.o.o.

k46-centrometal-1-400Tvrtka Centrometal d.o.o. prepoznala je svjetske trendove te ima svoj razvoj, projektiranje i izradu komponenti modernih toplovodnih solarnih sustava.
Da bi mogli koristiti besplatnu energiju Sunca potreban nam je kvalitetan solarni sustav. Solarni sustavi mogu uštedjeti od 50% do 70% godišnjih potreba zagrijavanje potrošne tople vode (PTV) i 10% do 30% godišnjih potreba za grijanjem.

Solarni sustav za zagrijavanje potrošne tople vode

Solarni se sustav za zagrijavanje potrošne tople vode (PTV) sastoji od nekoliko komponenti: solarnih toplovodnih kolektora, solarnog bivalentnog spremnika, solarne pumpne grupe, ekspanzijske posude te elemenata armature i izoliranih metalnih cijevi. U našim krajevima za cjelogodišnje energetske potrebe za PTV-om, solarna energija kao samostalni izvor topline nije dovoljna pa nam u sustavima zagrijavanja PTV-a, uz solarni sustav, treba i neki konvencionalni izvor topline (kotao na plin, ulje, el. struju ili biomasu (drvo, drvene pelete, drvenu sječku…)). Važno je znati da solarni sustavi sakupljaju i spremaju Sunčevu energiju samo kada Sunca ima, tj. ako je vani nekoliko dana oblačno, solarni sustav neće imati tople vode zagrijane od kolektora. Iz tog razloga u sustavu moramo imati veliku količinu vode (veliki spremnik) koja može akumulirati Sunčevu energiju kada Sunca ima da bismo toplu vodu mogli trošiti u vrijeme kada Sunca nema (najčešće navečer i ujutro).

Najvažniji element solarnog sustava je ispravno dimenzioniran solarni spremnik. Ukoliko postoji veća potreba za PTV, moguće je kombinirati i 2 manja spremnika, čime se dobiva brže zagrijana (spremna) topla voda.

Uobičajeno, za jednu četveročlanu obitelj, potreban je bivalentni spremnik od 300 litara (kao STEB-300), sa ugrađenom solarnom regulacijom, 2 ili 3 solarna toplovodna kolektora (kao CPK-7210NAlu ili CVSKC-10), solarna ekspanzijska posuda (24-35 litara), solarna pumpna grupa (kao CSPG-260) sa svim potrebnim elementima te neki oblik dogrijavanja – najčešće postojeći kotao za centralno grijanje. Broj i tip kolektora ovisi o mjestu ugradnje i načinu korištenja PTV. Za gore spomenuti primjer i prosječno korištenje PTV, 2 kolektora biti će dovoljna za primorsku Hrvatsku, dok bi 3 kolektora trebala na kontinentu. Pločasti kolektori su jeftiniji i daju dovoljno energije od ca. 5. do 10. mjeseca, dok cijevni vakumski mogu dati do 30% više energije u cjelogodišnjem razdoblju, naročito zimi, čime su pogodni za sustave dogrijavanja grijanja. Komponente solarnog sustava potrebno je pažljivo odabrati i dimenzionirati kako bi mogli prikupiti što više energije Sunca u naš spremnik. U ponudi postoje već napravljeni solarni kompleti sa skoro svom potrebnom opremom (nedostaju izolirane cijevi zbog specifičnosti svakog objekta).

Solarni sustav za dogrijavanje sustava grijanja

k46-centrometal-2-400Razvoj tehnike te ugradnja kvalitetnijih materijala u zidove i prozore kuća, smanjili su gubitke energije u zgradarstvu te omogućili primjenu niskotemperaturnih sustava grijanja.

U zimskim mjesecima, kada nam je grijanje najpotrebnije, energije Sunca ima najmanje. Zbog te činjenice se solarni sustavi koriste samo za dogrijavanje sustava grijanja u kombinaciji sa konvencionalnim niskotemperaturnim/kondenzacijskim kotlovima na plin ili ulje, elektrokotlovima ili kotlovima na biomasu sa akumulacijskim spremnikom. U takvim slučajevima, ovisno o sistemu, može se uštedjeti 10-30% ukupne potrebne energije za grijanje. Kod solarnih sustava za grijanje koriste se spremnici većih zapremina, akumulacijski spremnici (kao CAS-S), ili ako želimo odmah riješiti i zagrijavanje PTV, kombinirani spremnici (kao CAS-BS) koji u sebi imaju i spremnik PTV-a. Radi što veće efikasnosti solarnog sustava, ugradnja takvog sustava se preporuča na sustave niskotemperaturnog (podnog, zidnog) grijanja.

Obzirom da grijanje trebamo zimi, kada Sunca ima najmanje, za solarno dogrijavanje trebamo veći broj kolektora (iznad 6 komada), najbolje cijevnih vakumskih, radi njihove konstrukcije. Veći broj kolektora u ljetno vrijeme (kada nema potrebe za grijanjem) i kada Sunca ima u izobilju, mogu nam stvarati probleme s pregrijavanjem. Iz tog je razloga jako važno ispravno proračunati potrebnu opremu te naći način ljetnog hlađenja kolektora. Najisplativije i najučinkovitije je ljeti grijati bazen, ili veće količine PTV (recimo u apartmanima). Iz proračuna solarnog sistema može se vidjeti i isplativost ugradnje samog solarnog sistema za dogrijavanje sustava grijanja.

Uz bolju edukaciju, veću informiranost što šireg kruga ljudi o obnovljivim izvorima i još uvijek nedočekanu potporu države u tom segmentu, obnovljivi izvori energije mogli bi u Hrvatskoj poboljšati životni standard, povećati komfor življenja te smanjiti zagađenje okoliša. Konvencionalna energija je sve skuplja, a Sunčeva još uvijek besplatna. Tvrtka Centrometal d.o.o. proizvodi kvalitetne solarne sustave, a ostalo je na Vama.

Centrometal d.o.o.