Centrometal

Centrometal d.o.o., Glava 12, 40306 Macinec
tel: 040 372 640
fax: 040 372 687
www.centrometal.hr
prodaja@centrometal.hr

Kontakt osoba:

– kombinirani kotlovi (kruto gorivo, pelet, ulje, plin)
– kotlovi na drvo
– kotlovi na kruto gorivo
– otvorene ekspanzijske posude
– pribor za loženje peletima
– kotlovi na loženje peletima
– pelet sobne peći
– akumulacijski spremnici
– etažni kotlovi
– dimovodne cijevi i koljena
– elektro kotlovi
– solarni kolektori i pumpne grupe
– hidrofori

Članci tvrtke: