Termo izolacijske ploče iz ekstrudiranog polistirena (XPS)

Tvrtka Ediltec d.o.o. iz Lepoglave, jedini je proizvođač termo izolacijskih ploča iz ekstrudiranog polistirena (XPS).

Nastavno na tradiciju proizvodnje i primjene naše korporacije, dužu od trideset godina, u ovom članku  donosimo nekoliko primjera i preporučenih rješenja upotrebe proizvoda iz XPS-a.

U ovom članku obradit ćemo tri vrste aplikativnih rješenja s preporukom koji od naših proizvoda je najbolje koristiti.

Radi se o:

  • IZOLACIJI PODOVA
  • IZOLACIJI KOSOG BETONSKOG KROVA IZNAD BITUMENSKE LJEPENKE
  • IZOLACIJI INDUSTRIJSKOG PODA, PODA RASHLADNE KOMORE

Kod preporuke naših proizvoda vođeni smo idejom, osnovnih parametara koje je potrebno zadovoljiti, a proizvodi X-FOAM imaju i ispunjavaju.

Prilažemo izjave o sukladnosti u kojima se potvrđuju sve potrebne karakteristike prema EN 13164 prema kojoj je X-FOAM certificiran i koju u potpunosti zadovoljava, čime garantiramo da X-FOAM proizveden u hrvatskoj ispunjava sve tehničke karakteristike koje se traže za sigurnu primjenu.

Kontinuiranim testiranjima i atestiranjima svih naših postrojenja u Italiji, Njemačkoj i Republici Hrvatskoj unapređujemo naš proizvod, aplikativna rješenja i preporuke za primjenu istoga, a kroz publikacije u časopisu Korak donosit ćemo nove prijedloge i ostala aplikativna rješenja.

Izolacija poda

U podovima se toplinska izolacija postavlja na pod i ispod poda.

U ovoj vrsti poda, izolacija mora izdržati radna opterećenja koja nisu velika, ali su trajna. Izolacija je također izložena mogućoj kondenzaciji vodene pare.

Kako bi se izbjegao ovaj rizik, temperatura površine poda ne smije biti puno niža od temperature zraka u prostoriji. Zbog svih ovih razloga, toplinska izolacija koja se koristi za ovu vrstu primjene mora imati dobra higrometrijska svojstva i mehaničku izvedbu.

Polaganje: nakon što je betonska ploča očišćena i izravnana, na nju se postavljaju X-FOAM® HBD izolacijske ploče pokrivajući cijelu površinu. X-FOAM® HBD izolacijske ploče  nije potrebno mehanički pričvrstiti. Sve što trebate učiniti je položiti ih na površinu. Nakon toga pod se postavlja na izolacijski sloj nanošenjem ljepljive žbuke ili ploče u debljini od najmanje 4 cm. Za završetak poda nanosi se željeni sloj premaza (pregrade, ploče ili jednostavno gazivi estrih).

Zahvaljujući gotovo nultoj kapilarnosti i činjenici da ne upijaju vodu, X-FOAM®  HBD ploče ne zahtijevaju nikakav zaštitni sloj protiv vode koja može biti prisutna u betonskoj mješavini ili slojevima koji se preklapaju.

 Toplinska izolacija kosog krova na bitumensku hidroizolaciju

Krovište je najizloženiji dio zgrade, štiti je od kiše i snijega, hladnoće i vrućine. Otporan je na koncentrirana i raspodijeljena opterećenja. Također je značajan arhitektonski element koji građevini daje tipičan oblik. Najraširenije koso krovište u priobalju je kosi krov na ploči od crijepnih elemenata obloženih cementom. U slučaju toplinske izolacije na bitumenskoj membrani, preporučujemo korištenje izolacijskog materijala s niskim ili nikakvim upijanjem vode kao što je X-FOAM® HBD. Ekstrudirani polistiren se visoko preporučuje u ovoj vrsti primjene zahvaljujući i visokoj tlačnoj čvrstoći i niskim koeficijentima difuzije vodene pare. Hidroizolacijska membrana obično se polaže na nosivu konstrukciju počevši od utora u strehi. Ploče od ekstrudiranog polistirena polažu se na suho. Posebnu pozornost treba posvetiti mikro ventilaciji ispod pločica. Potrebno je ublažiti oštre temperaturne razlike, osušiti eventualno curenje vode i spriječiti stvaranje kondenzata u sloju ispod pločica. Mikro ventilacija ispod pločica postiže se izbočinama u cementnoj žbuci ili jednim ili dvostrukim okvirom od drvenih traka koje pružaju potporu pločicama kao i potrebnu ventilaciju.

Upozorenja:

Izbjegavajte korištenje ljepila ili membrana koje otpuštaju otapala koja nisu kompatibilna s ekstrudiranim polistirenom. U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta ili vjetra, uvijek se preporučuje pravilno pričvrstiti pločice na trake ili ploče.

Industrijski podovi ili rashladne komore

Ova vrsta poda s visokim mehaničkim svojstvima koristi se za industrijske objekte ili hladnjače na niskim temperaturama gdje je potrebna otpornost na statička i dinamička opterećenja. Obično se izrađuje od cementa kako bi se omogućila cirkulacija radnih vozila. Toplinska izolacija preporučena za ovu primjenu mora imati visoku tlačnu čvrstoću, jer mora podnijeti izuzetno velika opterećenja. Ekstrudirani polistiren idealna je izolacija za ovu vrstu primjene: ne samo da ima visoku tlačnu čvrstoću, već je i vrlo otporan na niske temperature. Osigurava siguran rad čak i pri konstantnim temperaturama između -50 ºC i -60 ºC.

Ne samo da je važno procijeniti tlačnu čvrstoću odabrane izolacije na 10%, već i dugotrajnu tlačnu čvrstoću na 2%. Tlačna čvrstoća od 2% za plastične materijale najveća je sila iznad koje se ploče deformiraju zbog loma ćelija. Lomljenje ćelija pogoršava toplinska i higrometrijska svojstva zajedno s mehaničkim karakteristikama. Druga karakteristika označava maksimalnu silu koja se može kontinuirano primjenjivati na proizvod u dugom roku (20 godina) dok se ne postigne deformacija od najviše 2%. To je vrijednost koju treba uzeti u obzir pri planiranju i dimenzioniranju ojačanog temelja.

 

 

 

Polaganje:

Nakon što je pod očišćen i izravnan, postavljaju se izolacijske ploče X-FOAM® HBT 500 nastojeći pokriti cijelu površinu. Jednom postavljene izolacijske ploče ne zahtijevaju mehaničko pričvršćivanje. Ako je konstrukcija dio hladnjače, prije polaganja izolacijskog sloja postavlja se vodonepropusna membrana kao barijera za paru. Na sloj X-FOAM® ploča potrebno je nanijeti razdjelni sloj za zaštitu izolacije od cementa koji će biti izliven na armaturnu rešetku postavljenu na razdjelni sloj. Armirani beton debljine najmanje 8 cm služi za raspodjelu opterećenja. Završni sloj asfalta dovršava konstrukciju.

Za sve informacije o proizvodima i rješenjima naša tehničko prodajna služba je na usluzi te slobodno kontaktirajte naše urede u uredovno vrijeme.

Ediltec d.o.o