Pasivna kuća – 31. dio Podno grijanje

Neke osnovne činjenice

Usprkos činjenicama da se podno (vodeno) grijanje već dugi niz godina koristi za zagrijavanje prostora i to ne samo domova, nego i poslovnih prostora, pa čak i trgova (u našoj zemlji – Osijek) i cijelih ulica (u inozemstvu), još uvijek kod pojedinaca postoji predrasuda vezano uz ovaj oblik plošnog grijanja.

Tk55-podno-grijanje-00-200.jpgakve pojedince bi trebalo ugostiti na nekoliko dana u jednom domu u kojem je podno grijanje instalirano po pravilima struke, da se na “vlastitoj koži” uvjere o kakvoj je ugodi riječ.

Naravno da je jedan od preduvjeta za održavanje pravilne temperature u prostoru podnim grijanjem, gradnja objekta s barem solidnim toplinskim “plaštem”, s toplinskom izolacijom koja će dozvoljavati manju potrebu za energijom za grijanje, a što je uostalom i nastojanje svih nas koji žele grijati samo svoj prostor, a ne “prosipavati” toplinu kroz neadekvatne prozore ili vanjske zidove bez toplinske izolacije, grijući tako i okolni zrak i ulicu.

Zašto je tome tako ?

k55-podno-grijanje-02-200.jpgPodno (plošno) grijanje je niskotemperaturno, potrebno nam je puno manje energije jer za zagrijavanje vode koja će cirkulirati kroz cijevi u podu na 35°C potrošit ćemo daleko manje energenta nego za npr. radijatorsko grijanje (visokotemperaturno) gdje je vodu potrebno zagrijati na minimalno 70°C, a i više. Možda će netko postaviti pitanje da li i radijatorsko grijanje može biti niskotemperaturno ? Može ! Ali u tom slučaju Vam je potrebno daleko više članaka radijatora kako bi uspjeli prostoru odati jednaku količinu topline kao s visokotemperaturnim.

Kod podnog grijanja cijela površina poda Vam je “radijator”. Ovisno o izračunu projektanta koliko Vam je topline potrebno, cijevi za podno grijanje ćete položiti u gušći ili rjeđi raster. Podrazumijeva se da će projektant voditi računa o činjenici da površina poda ne smije biti pretopla (da raster ne stavite pregust i da polazna temperaturu na ogrjevnom tijelu ne bude previsoka).

U kakav pod se može polagati podno grijanje ?

Danas postoje rješenja za polaganje podnog grijanja (cijevi) u bilo kakav pod. Od klasične gradnje te polaganja cijevi u mokri estrih koji sam razvodi toplinu, pa sve do suhe, montažne gradnje, gdje se cijevi polažu u aluminijske kanale koji razvode toplinu po površini poda. I kod pripreme podloge za polaganje podnog grijanja također treba biti pažljiv. Potrebno je površinu poda toplinski izolirati ispod polaganja cijevi kako bi toplinu koju daje podno grijanje usmjerili upravo u prostoriju kojoj je namijenjena a ne susjedu koji živi ispod Vas (na čemu bi Vam on vjerojatno bio zahvalan jer bi tim činom smanjili njegov račun za grijanje).

Načelno, podno grijanje se polaže tako da se u svaku prostoriju polažu cijevi kroz koje će prolaziti topla voda koja zagrijava pod odnosno prostoriju. Ukoliko je prostorija veća ili je potrebno više cijevi, tada se u jednu prostoriju može postaviti 2 ili više krugova podnog grijanja s obzirom na ograničenje dužine pojedinog kruga koja ovisi o pojedinom proizvođaču. Svi krugovi se spajaju na razdjelnik grijanja unutar kojeg se pojedini krug može automatski zatvoriti ukoliko termostat koji je postavljen u dotičnoj prostoriji dojavi da je temperatura zadovoljavajuća. Centralna pumpa koja “tjera” vodu kroz sve krugove grijanja staje s radom kad dobije dojavu da su svi krugovi grijanja zatvoreni. Vodeći računa o energetskoj učinkovitosti, ta bi pumpa trebala biti frekventna, što znači da će uz utrošak manje energije raditi kad će dio ili gotovo svi krugovi grijanja biti zatvoreni.

Što koristimo kao energent ?

Nema značajnijih ograničenja u tom pogledu. Najelegantnije i energetski najučinkovitije rješenje su naravno dizalice topline bez obzira na izvor topline (voda, zemlja, zrak). Dizalice topline zrak-voda su financijski najprihvatljivije, s tim da im je COP (coefficient of performance- faktor grijanja) nešto niži, ali svjedoci smo iz dana u dan kako se i njihove tehničke karakteristike poboljšavaju. Osim dizalica topline, ukoliko imamo priključak na plin, možemo koristiti i kombinirane kotlove i vlasnici objekata koji su svoje grijanje riješili u toj kombinaciji su vrlo zadovoljni omjerom uloženog i dobijenog.

Da li podno grijanje može i hladiti?

Može. Regulacijom potrebne temperature u cijevima podnog grijanja. I ponovno je uloga projektanta vrlo bitna jer se mora obratiti pažnja na temperaturu u cijevima koja ne smije biti preniska da ne bi došlo do rošenja površine poda (kondenzacije).

Da li se podno grijanje može postavljati ispod parketa?

k55-podno-grijanje-04-300.jpgZa kraj smo ostavili vječno pitanje. I ponovno je odgovor da može, ali također uz određene uvjete koji trebaju biti ispunjeni. Prilikom postavljanja parketa (drvenog poda) na podno grijanje, podopolagač (parketar) treba voditi računa o vlazi u estrihu te o vlazi u samom drvenom podu, čije vrijednosti trebaju biti niže od uobičajenih. Također, u ovakvim slučajevima postoji određena procedura o zagrijavanju estriha prije polaganja drvenog poda, a što je vrlo dobro pojašnjeno u  Tehničkom naputku br. 1/2010. godine kojeg je izdao u okviru stručne biblioteke Laboratorija za drvo u graditeljstvu pod vodstvom prof. Hrvoje Turkulina, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uredništvo stručnog časopisa Korak