SmartShunt – mjerni član za nadzor baterija

0
Uvod U sustavima napajanja električnom energijom koji sadrže bateriju, bilo klasičnu - olovnu, bilo modernu - LFP bateriju, uvijek se postavlja pitanje koliko (još) ima...

SuperPack LFP baterija na brodici Šibenik 800 (2)

0
U prethodnom nastavku serijala predstavljena je Lithium SuperPack (LSP) baterija kao kompaktna izvedba  LFP, nadzornika rada baterije i sklopke za isključenje punjača i trošila,...

SuperPack LFP baterija na brodici Šibenik 800 (1)

0
Uvod U serijalu smo već opisali nekoliko brodica (između kojih i brodicu Šibenik 800) u kojima smo olovnu bateriju opće namjene zamijenili s LiFePO4 baterijama...

Kako pretvoriti kuću u električno gotovo neovisnu (4)

0
Uvod U prethodna tri nastavka je opisana izvedba mobilne makete kuće sa spremnikom električne  energije priključena na javnu mrežu. Maketa predstavlja električno o javnoj mreži...

Kako pretvoriti kuću u električno gotovo neovisnu o javnoj mreži (3)

0
Uvod U prethodna dva nastavka opisana je ideja jednog kućnog sustava opskrbe električnom energijom koji omogućava ostvarenje električno gotovo neovisne kuće. U ovom nastavku nastavit...

Preporučamo Vam za čitanje ...

Megatrend zelene energije u kontekstu tehnologije rasvjete!

0
Megatrend zelene energije, onoga što stručnjaci sada već zovu Zelenom revolucijom, znači njenu dominaciju na svim bitnim segmentima tržišta. Jedno od tih tržišta je...