Drvolit akustik DA

0
Otpornost ploča na udarac lopte Ploče od drvene vune, povezane s cementnim vezivom, imaju veoma dugu tradiciju i danas se smatraju za veoma dobar i...

Parna brana u konstrukciji ravnog krova

0
Klasičnim toplinski izoliranim ravnim krovom (topli krov) rješavamo dva osnovna problema, gubitak topline i hidroizolaciju zgrade. Ovaj sastav karakterizira činjenica da se toplinska izolacija...

Drvolit i kombi ploče

0
Ploče od drvene vune, povezane s cementnim vezivom, imaju veoma dugu tradiciju i danas se smatraju za veoma dobar i pouzdan izolacijski materijal. Razvijale...

Ravni krovovi

0
Izvedbe s (naprednim) bitumenskim trakama Ravni krovovi imaju istu osnovnu funkciju kao i kosi, štite građevinu od vanjskih vremenskih utjecaja. Uz manja financijska ulaganja omogućavaju...

Fragmat H

0
Fragmat H d.o.o., Donja Pačetina 1a, 49223 Sv.Križ Začretje
tel: 049 228 901
www.fragmat.hr
drazen.antolic@fragmat.hr

Preporučamo Vam za čitanje ...

Megatrend zelene energije u kontekstu tehnologije rasvjete!

0
Megatrend zelene energije, onoga što stručnjaci sada već zovu Zelenom revolucijom, znači njenu dominaciju na svim bitnim segmentima tržišta. Jedno od tih tržišta je...