Drvolit akustik DA

Otpornost ploča na udarac lopte

Ploče od drvene vune, povezane s cementnim vezivom, imaju veoma dugu tradiciju i danas se smatraju za veoma dobar i pouzdan izolacijski materijal. Osnovna sirovina je drvo četinjača domaćeg podrijetla, iz kojega se izrađuju drvena vuna, koja s postupkom mineralizacije postaju teško zapaljiva, a u kompaktnu cjelinu su povezana s cementnim vezivom. Zbog cjelokupnog proizvodnog procesa vlakna drveta ne trunu, otporna su na insekte i na upijanje vode, a u isto vrijeme su i neutralna kod ugradnje u kombinaciji s drugim građevnim materijalima i kovinama.

Svojstva

 • odlična apsorpcija zvuka i smanjenje vremena odjeka
 • toplinska provodljivost: λ = 0,074 W/m∙K
 • dobra prionjivost s betonom
 • razred reakcije na požar B – s1, d0 prema EN 13501-1
 • otpornost na starenje, kemijske utjecaje, nametnike i plijesni
 • neutralnost u kombinaciji s građevinskim materijalima i metalima
 • veoma dobra mehanička svojstva
 • visoka paropropusnost
 • jednostavno formatiranje i ugradnja
 • ugodan i prirodan izgled

Namjena, uporaba i načini ugradnje

 • zvučna izolacija stropova i zidova u svrhu smanjenja stupnja buke i smanjenja vremena odjeka u sportskim objektima, poslovnim zgradama, koncertnim dvoranama, kinodvoranama, studijima za snimanje, ugostiteljskim objektima, proizvodnim halama, garažama, streljanama, …
 • ugradnja s naknadnim pričvršćivanjem

Ugradnja

Ploče se ugrađuju direktnim pričvršćivanjem vijcima (AKU-S) na nosivu konstrukciju od pocinčanih limenih profila ili drvenih letvi. Moguća je ugradnja i direktnim pričvršćivanjem na podlogu (AB – DDS vijci, opeka – PS KOMBI-P pričvrsnice) kao i ugradnja u sustav spuštenog stropa s T-profilima; te je na taj način ugradnje laka zamjena ploča. Postoje i dodatne obrade rubova ploča kao što su skošeni rubovi (5 mm/45°) i preklop.

Akustično-dekorativne ploče od mineralizirane drvene vune

Ploča DRVOLIT AKUSTIK DA je izrađena od mineralizirane drvene vune s finijom strukturom, koja je s cementnim vezivom i dodacima povezana u kompaktnu cjelinu. S postupkom mineralizacije se požarna otpornost drvene vune veoma povećava. Zbog porozne unutarnje strukture i reljefne površine odličan je izolator u sustavima zaštite od buke. Tijekom procesa proizvodnje vizualni izgled se pažljivo kontrolira, jer ploče nakon ugradnje ostaju vidljive.

Ispitivanja ploča ovog tipa rađena su u njemačkom Institutu za testiranje materijala „MPA Stuttgart“ prema normi DIN 18032-3. Rezultati ispitivanja navedenom normom odnose se isključivo na stropne, zidne i ugradbene elemente ispitane u okviru njihove namjene – naša ispitivanja su bila za stropni sustav s pločama DRVOLIT AKUSTIK debljine 25 mm koje se upotrebljavaju kao zvučna izolacija stropova i zidova u svrhu smanjenja stupnja buke i vremena odjeka u sportskim dvoranama, poslovnim zgradama, koncertnim dvoranama, kinodvoranama, garažama i sl.

Ispitivanja su provođena na 4 potkonstrukcije : 2 metalne ( CD-profili i U-profili) i 2 drvene potkonstrukcije, u dvije grupe: 1. grupa (600 mm x 600 mm i 1200 mm x 600 mm) te 2. grupa (1000 mm x 600 mm i 2000 mm x 600 mm).

Kod drvenih ispitnih sustava prvo ispitivanje je provođeno na ispitnom stropu dimenzija 1200 mm x 1800 mm, dok je drugi ispitni sustav provođen na stropu dimenzija 2000 mm x 1800 mm. Dimenzije letvi u prvome sustavu su bile 60 x 30 mm , a 80 x 30 mm u drugom sustavu. Također su bile postavljene pod pravim kutom u odnosu na letve iz prvog sustava. U oba slučaja ploče su učvršćene na drvenu potkonstrukciju u poprečnom smjeru na 3 jednako udaljene pozicije s razmakom od 20 mm između rubova ploča i vijka. U drugome sustavu potporne letve su bile učvršćene okomito na nosive letve s 2 vijka na mjestu križanja.

Kod metalnih ispitnih sustava prvo ispitivanje je provođeno na ispitnom stropu dimenzija 1200 mm x 1800 mm, dok  je drugi ispitni sustav provođen na stropu dimenzija 2000 mm x 2000 mm. Svaka ploča je učvršćena poprečno na mjesto spajanja na 3 jednako udaljene pozicije s razmakom od 20 mm između rubova ploče i vijka. Potporni profili bili su mehanički pričvršćeni vijcima za neobrađeni strop te su se sastojali od metalne potkonstrukcije (CD profila) i U-profila učvršćenih za zid. Potporne profile smo povezali za nosive profile pomoću križnih spojnica. Spoj osnovnih profila za križne spojnice te spoj potpornih profila na osnovne profile dodatno smo osigurali s 2 vijka za lim.

Fragmat H d.o.o.