ACO Sustavi odvodnje uz fasade, za ravne krovove i terase

ACO Sustavi odvodnje uz fasade, za ravne krovove i terase služe kao zaštita zatvorenog stambenog ili poslovnog prostora od prodora vode koja uslijed velikih količina oborina ili pod utjecajem vjetra prijeti svojim prodorom.
Prilikom rješavanja detalja spoja fasade ili otvora s prohodnom zelenom neprohodnom terasom pred arhitekte se postavlja iznimno zahtjevan zadatak koji bez stručne pomoći predstavlja veliki izazov.

1.inddOd posebne je važnosti da sustav fasadne odvodnje pruža veliku odvodnu sposobnost, sa primarnim i najvažnijim zadatkom – da zaštiti objekt od prodora vode. Najbolji učinak se postiže primjenom sustava obavezno u punoj širini fasadnog otvora, a u tlocrtnom smislu što bliže spoju terase i fasade.  Osim toga od izrazite je važnosti visina sustava kanala prilagođen stvarnim potrebama površine s koje se očekuje voda.

1.inddACO ProfiLine

Sustav kanala ACO ProfiLine izveden je sa podesivom visinom, suvremenim dizajnom i optimalnom učinkovitošću. Ovaj sustav je posebno razvijan za primjenu na terasama, balkonima i loggiama, kao i za ravne i zelene krovove.
Sustav radi na dvije funkcionalne razine: prva je za prihvat površinske vode direktno preko rešetke a druga je za prihvat drenažne vode koja navire kroz površinsku oblogu bočno do perforine stijeke kanala. Voda koja se slijeva niz fasadu također je sigurno preko rešetke ali i bočno odvedena u sustav kanalizacije.
Propisana razlika u visini između zatvorenog i otvorenog prostora od 15cm primjenom ACO ProfiLine sustava se reducira na 5cm, a uz posebne uvjete i na 0cm.
Zato je ACO ProfiLine posebno interesantan za kreiranje komunikacije zatvorenog i otvorenog prostora bez arhitektonske barijere (javne ustanove, bolnice, domovi…).  Posebnost sustava: tijelo kanala se podešava u visini i nakon montaže što osigurava od pogrešaka tijekom izvedbe.
ACO ProfiLine je proizveden od nehrđajućeg čelika kao i pocinčanog čelika i može zadovoljiti sve arhitektonske izazove današnjice i savršeno se stopiti u svakom ambijentu. Raznolikom ponudom oblikovanja rešetke sam sustav će zadovoljiti i najviše aspekte dizajna.
– Razlika u visini poda između zatvorenog i otvorenog prostora se reducira na 5cm
– Osigurava dodatnu rezervu u slučaju uspore vode
– Podesiva visina okretnim mehanizmom, teleskopska izvedba bez rezanja po duljini
– Izveden u duljinama od 50,100 i 200cm

1.inddACO Sustavi za zelene krovove

Urbane sredine se danas suočavaju sa sve gušćom izgradnjom koja u potpunosti remeti ravnotežu nama poznatog ekosustava. S time je izravno povezana brza odvodnja oborina s izgrađenih asfaltnih i betonskih površina uslijed kojih nastaju razarajući učinci visokih vodostaja i katastrofalnih poplava. Izgradnjom zelenog krova prema današnjim spoznajama možemo doprinijeti usporavanju brzine otjecanja vode od 50% i više, ovisno o izvedbi krova računajući godišnji prosjek. Pomoću zelenih krovova se na relativno jednostavan način tvore ekološke zone za uravnoteženje i ublažavanje vršnih količina oborina.

Prema načelima dizajna razlikujemo dvije osnovne vrste zelenih krovova:
– Zeleni krov sa ekstenzivnom vegetacijom – predstavlja rješenje zelenog krova sa izborom vegetativnog pokrova manje zahtjevnog u izvedbi i održavanju. Izbor vegetacije se najčešće temelji na prilagođavanju sastavu sličnom vegetaciji okolnog podneblja čime se ujedno postiže održivost vegetacije koja je ovisno o položaju izložena ekstremnim uvjetima
– Zeleni krov sa intenzivnom vegetacijom – podrazumijeva nasade sličnim vrtovima s travnjacima, cvjetnjacima, grmovima i patuljastim stablima dočaravajući korisniku prostora stvaran ugođaj uređenog vrta. Ovakva izvedba zelenog krova zahtijeva intenzivnu njegu uz redovito navodnjavanje i dohranu tla. Prilikom projektiranja izrazita pažnja mora se posvetiti strukturi slojeva uz učinkovitu drenažu.

U svrhu učinkovitog i stručnog izvođenja zelenih krovova ACO je razvio program posebnih komponenata za uspješno rješavanje problematike prihvata i odvodnje vode sa zelenih krovova.

S kratkim osvrtom na normative smjernica za izvedbu zelenih krovova prema DIN 1986-100 posebno je za napomenuti sljedeće: krovni slivnici moraju biti zaštićeni od korijenja biljaka i biljnih ostataka pomoću kontrolnog okna koje svojom konstrukcijom ne ometa učinak odvodnje uz obavezni drenažni pojas šljunkom i geotekstilom. Krovni slivnici izvan vegetativnog sloja položeni u sloju šljunka također moraju biti zaštićeni od eventualnog ispiranja pijeska kontrolnim oknom i geotekstilom.
Posebna pažnja se mora također posvetiti sigurnosnim preljevima koje treba osigurati od zarastanja pod vegetacijom. Ujedno vrijede pravila kao kod konvencionalnih ravnih krovova da sigurnosni preljevi moraju biti tako izvedeni da su spojeni na neovisnu instalaciju koja se obavezno izlijeva na propusne površine gdje ne može nastati šteta uslijed pojave vode.

ACO građevinski elementi d.o.o.