izv.prof.dr.sc. Borka Bobovec

Autor je monografija 2/2 XX Antologija hrvatske arhitekture druge polovine dvadesetog stoljeća i Miroslav Begović te koautor knjige Dubrovnik – Centar iza grada. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova iz područja povijesti hrvatske arhitekture i urbanizma, te problema stanovanja s težištem na drugoj polovini 20. stoljeća. Dobitnica je strukovne nagrade Neven Šegvić za 2013. godinu. 2004/14. godine bila je predsjednica međunarodnog strukovnog udruženja Europan Hrvatska, a kao član Izvršnog odbora DAZ-a i član predsjedništva UHA-e djelovala je 2007/09. godine.

Sudjelovala je u radu više domaćih i međunarodnih ocjenjivačkih sudova za izradu urbanističko arhitektonskih rješenja, te bila član Organizacijskog odbora 44. zagrebačkog salona arhitekture. Tijekom profesionalne karijere 2004/18. godine bila je Housing Focal Point, te pratila aktivnosti iz područja stanovanja vezano uz EU – Housing i European Forum for Architectural Policies, te UN Habitat. Predaje Kulturu građenja studentima Krajobrazne arhitekture u Zagrebu te kao pozvani predavač na drugim fakultetima i javnim događanjima. Od 2018. godine je upraviteljica Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU.

Kontakt: borkabobovec@gmail.com

Tekstovi objavljeni u stručnom časopisu KORAK: