ApolitikA

Dana 29. studenog 2012.godine na 64. sjednici  Vlade Republike Hrvatske pod točkom 17. usvojen je dokument Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja. Po usvajanju dokument je objavljen na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr, i na taj način postao je javno dostupan, dok tiskanje knjige predstoji slijedeće godine. 

k40-bobovec-00-200Od 2004. godine u Republici Hrvatskoj stvarana je zakonska regulativa te postavljen sustav prostornog uređenja kojim je definirano raspolaganje prostorom i građenje. Inicijativa za izradu i donošenje dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja pokrenuta je od strane Razreda arhitekata HKAIG i Udruženja hrvatskih arhitekata na 1. kongresu hrvatskih arhitekata 2004. godine, te nastavljena na 2. kongresu hrvatskih arhitekata 2007. godine. U sklopu 3. kongresa hrvatskih arhitekata ApolitikA 2013., održanom 2010. godine promovirane su Smjernice za izradu hrvatske arhitektonske politike, te je započeto s radom na definiranju i izradi dokumenta. Prepoznavanje mjesta arhitekture u smislu njene kulturne, estetske i društvene vrijednosti dovelo je do potpisivanja zajedničke Izjave Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Savjeta za prostorno uređenje Republike Hrvatske, Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, kojom su se obvezali na promicanje i kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz donošenje dokumenta, čime je započeto stvaranje nacionalne platforme. Izrada dokumenta naslanja se na proces pristupanja Europskoj uniji, a neki oblik arhitektonskih politika ili pravila prihvaćen je do sada u 16 od 27 zemalja članica Europske unije, te Norveškoj i Turskoj.

k40-bobovec-01-200Na Cipru je dokument europskoj stručnoj javnosti prezentirala predstavnica ministarstva i ujedno članica Radne skupine dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh.
Fotografija: Helena Knifić Schaps

Dokument Arhitektonskih politika kojim se iskazuje javni interes za kvalitetu sveukupnog izgrađenog okoliša će nužno postati dio politike kao katalizator procesa održivog razvoja, brige o javnom prostoru, unapređenja oblikovnih vrijednosti zasnovanih na lokalnim specifičnostima, zaštiti zdravlja, klime i sigurnosti. Bitno je naglasiti da su u izradi ovog dokumenta sudjelovala sva relevantna ministarstva, a kroz rad komora sudjelovala je kompletna stručna i akademska javnost, te da je provedena javna rasprava u trajanju od 23. svibnja do 18. lipnja 2012.godine zajedno sa radionicama održanim na svibanjskoj konferenciji „ApolitikA INTRO, Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja“ na kojima su sudjelovali predstavnici lokalne i regionalne samouprave i županijski zavodi.

Od lipanjskog broja kad je časopis „Korak u prostor“ objavio tekst o temi ApolitikA intenzivno se radilo na stvaranju preduvjeta za donošenje dokumenta. Nakon javnog uvida dokument je dostavljen na mišljenje Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, svim ministarstvima i jedinicama područne (regionalne) samouprave, a svi konstruktivni prijedlozi ugrađeni su u konačnu verziju dokumenta. Na promociji ApolitikA radilo se konstantno. Tako smo u posljednjih mjesec dana imali prezentaciju dokumenta u dva navrata i to na „Saboru hrvatskih graditelja 2012“ koji je održan od 15. do 17. studenog u Cavtatu, te na međunarodnoj konferenciji koju je u sklopu ciparskog predsjedanja Europskom unijom organizirao Europski forum za arhitektonske politike (EFAP) i ciparsko ministarstvo zaduženo za resor graditeljstva od 22. do 23. studenog u Nikoziji na Cipru. U Cavtatu je prezentaciju dokumenta održala Helena Knifić Schaps, dipl.ing.arh., predsjednica Radne skupine, dok je na Cipru dokument europskoj stručnoj javnosti prezentirala predstavnica ministarstva i ujedno članica Radne skupine dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh.. Reakcije su bile više nego odlične, obzirom da smo izradili i usvojili dokument prije punopravnog članstva u Uniji.

Imamo sve preduvjete da živimo u kvalitetnom izgrađenom prostoru, a stalna prisutnost aktivnih promotora arhitekture u svim segmentima društva, u vremenu koje je ispred nas, nadamo se donijeti će nove kvalitetne projekte i prostorne odnose. I ne smijemo govoriti samo nove, već i očuvane stare kojima je udahnut nov život. Jer kuća i grad nisu nešto zauvijek takvo kakvo sad mi vidimo. I kuća i grad žive, i svaka nova generacija donosi nešto novo, od načina uporabe prostora do unošenja novih materijala i načina gradnje. Dokument u naslovu ima navedene godine 2013-2020, što znači da u tome razdoblju treba očekivati ispunjenje zadanih ciljeva kroz akcije i korake koji su predviđeni. Naravno ne može se očekivati da će sve i biti ostvareno, ali ugrađivanje elemenata zacrtanih ovim dokumentom u svijest, pravila struke i zakonodavni okvir mjeriti će se poboljšanjem općeg stanja. Kvalitetniji odnos između svih zainteresiranih strana, doprinositi će čuvanju, napretku i stvaranju održivih naselja i gradova. Jer ovo nije jednom za uvijek, ovo je samo prvi u nizu dokumenata koji će pratiti unaprjeđenje stanja u prostoru.

dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh.