Sistemi industrijskih podova za prehrambenu industriju

Jedan od glavnih poslovnih zadataka tvrtke Sika Croatia d.o.o. je zadovoljstvo kupaca. Važan dio Sikaine poslovne filozofije su visoki standardi provjerenih proizvoda i rješenja, tehnička i logistička podrška. Sika je vodeći svjetski proizvođač na području građevinske kemije. Know-how i globalne reference omogućuju Sika-i da bude idealan partner pri izvedbi projekata − kako u fazi savjetovanja i projektiranja, tako i kod izvođenja radova na objektima. Kvalitetan pod  preduvjet za kvalitetu prehrambenih proizvoda i ispunjavanje visokih svjetskih higijenskih standarda kao što je HACCP (hazard analysis critical control point).

Preduvjet za proizvodnju kvalitetne hrane je čista radna okolina. Najvažniji element čiste proizvodne okoline je kvalitetan pod. Pod u proizvodnji izložen je prolijevanju različitih tekućina, promjenama temperature, mehaničkim opterećenjima, čišćenjima s različitim sredstvima itd., te mora zadovoljiti sve zahtjeve industrijske higijene i zaštite na radu. Sika podovi Sikafloor® potpuno zadovoljavaju sve zahtjeve i nude velike mogućnosti izbora boja i površinskih tekstura.
Za optimalan izbor poda potrebno je poštovati sljedeće faktore:

Tekstura površine
To je vrlo važan čimbenik u proizvodnim procesima, u kojima dolazi do razlijevanja (mliječno prerađivačka industrija). Radi zahtjeva sigurnosti pri radu potreban je određeni stupanj protukliznosti dobiven hrapavošću površine poda. Sistemi industrijskih podova Sikafloor® izvode se prema želji u različitim stupnjevima protukliznosti. Ovisno o hrapavosti tj. Protukliznosti, površine sa Sikafloor-om se jednostavno čiste, nemaju pore, nepropusni su za tekućine i ne apsorbiraju druge tvari.

HRKorak309_2.inddDilatacije
Podovi u prehrambenoj industriji moraju imati što manje fuga, koje su naravno problem pri čišćenju i podloga za razvoj bakterija. Velika prednost polimernih industrijskih podova je mogućnost izvedbe bez dilatacija.

Migracijska stabilnost
Potrebno je spriječiti obostranu mogućnost prijenosa štetnih tvari iz poda u hranu (npr. bakterija ili drugih aditiva). Podovi Sikafloor® imaju certifikate o sukladnosti za upotrebu u prehrambenoj industriji u skladu s najnovijom zakonskom regulativom EU.

Mehanička otpornost
O mehaničkoj otpornosti potrebno je razmišljati već pri samom projektiranju poda. Za dobru mehaničku čvrstoæu poda bitna je dobra i čvrsta podloga, na koju izvodimo polimerni pod propisane debljine i tlačne čvrstoće.

HRKorak309_2.inddTermièka i kemijska otpornost
S kombinacijom primjerene debljine polimernog poda i kvalitetne pripreme podloge, koja omogućava dobar prijem poda, izbjegava se slaba prionjivost i moguća oštećenja radi cikličnih temperaturnih opterećenja (npr. čišćenje s vrućom vodenom parom). Pri projektiranju kemijske otpornosti poda potrebno je uzeti u obzir sve kemikalije koje se pojavljuju u proizvodnom procesu, uključujući i sredstva za čišćenje, koja će se koristiti u postupku održavanja. Najagresivnije su npr. organske kiseline. Za visoku kemijsku otpornost i velike temperaturne promjene površine najprimjernije su poliuretanske podne obloge Sikafloor® Pur-Cem® (industrija prerade mesa, mlijeka i sl.).

Brzina izvođenja poda
Svaki dan zastoja proizvodnog procesa predstavlja veliki trošak. Iznimna tehnologija Sika® EpoCem® omoguæava da se pod lako izvede također i na vlažan beton, bez moguće pojave osmotskih mjehurića.

Dodatno skraćivanje vremena izvedbe poda (i pri vrlo niskim temperaturama) omogućuju podovi na bazi polimetilmetakrilata (PMMA). To su podovi Sikafloor® Pronto®.

Zaključak
Za izbor pravog industrijskoga poda potrebno je poštivati gore navedene zahtjeve. Ako posvetimo dovoljno pozornosti tim zahtjevima već u fazi projektiranja i planiranja izvedbe, osiguravamo duži vijek trajanja poda i primjereniju bazu za kvalitetnu proizvodnju. Sa svojim globalnim iskustvom Sika i dalje želi podupirati investitore i izvođače u svim fazama projektiranja, planiranja i same izvedbe projekta.

Sikafloor® EpoCem® – Otklanja teškoće s vlagom
Sikafloor® Pronto – Minimalni rok za izvedbu sanacije
Sikafloor® PurCem sistem – Otpornost na ekstremne kemijske i temperaturne uvjete
Sikafloor®-263 SL, Sikafloor®-264, Sikafloor®-325 P.E.T. tech – Sigurno, higijensko okruženje s dodatnom izdržljivošću
Sikafloor®-262 AS sistem – Antistatički zahtjevi

Sika Croatia d.o.o.