Finska tehnologija za pregrijano drvo

Kao građevni material drvo je, izuzev u rijetkim kulturama, izgubilo bitku; isto tako kao i materijal za uporabne predmete. U želji da ga se ponovno učini konkurentnim, stručnjaci su posegli za promjenama njegovih svojstava uz zadržavanje njegove vanjštine. Jedan od postupaka je strukturna promjena u drvu ili modifikacija drva. U tom smjeru je razvijeno više postupaka poput kemijske modifikacije, enzimske modifikacije te termičke modifikacije drva.
Termička modifikacija drva je ujedno i najstariji poznati postupak, a u zadnjih deset godina doživljava intenzivnu primjenu.

k19-stoning-1-230.jpgSlika 1. Fasada Muzeja  uz skijaške skakaonice u Lahtiju, Finska, obložena ThermoWood® drvom iz postrojenja tvrtke JARTEK O.Y.. ( P1011585 )

Danas  je više originalnih postupaka termičke modifikacije drva razvijenih prvenstveno u Finskoj, Francuskoj, Nizozemskoj i Njemačkoj. Jedan od postupaka sa širokom primjenom je ThermoWood ® postupak razvijen u VTT institutu (Technical Research Center of Finland). Tvrtka koja uspješno implementira i usavršava ThermoWood ® tehnologiju je JARTEK Thermo O.Y. iz Lahtija, Finska. Postrojenje tog proizvođača instalirano je u Hrvatskoj, u poduzeću PPS MAJUR d.o.o. u Majuru.

k19-stoning-2-230.jpgKarakteristika ThermoWood® tehnologije:
– trajna promjena mehaničkih svojstava drva kao rezultat kemijskih promjena u strukturi drva,
– promjena kemijske strukture primjenom samo toplinske energije i vode, a bez primjene kemikalija,
– odabirom glavnih fizikalnih karakteristika procesa definiraju se željena svojstva drva i njegov izgled.

Slika 2. Složaj na kolicima za punjenje komore za termičku modifikaciju drva ( PICT0417).

Primjenom ove tehnologije mijenjaju se svojstva drva i sa rasprostranjenijim vrstama drva mogu se postići vizualni i tehnički efekti rijetkih vrsta, odnosno daje im se nova vrijednost.

Osnovne posljedice na svojstva drva su:
– 30 – 50 % smanjena higroskopnost drva, a kao posljedica je smanjeno bubrenje i utezanje drva,
– dimenzionalna stabilnost kao izuzetno značajna karakteristika za sve namjene drva,
– stabilnost drva pogoduje trajnosti zaštitnih premaza,
– niža ravnotežna vlaga znači i nepovoljnije uvjete za razvoj gljivica,
– postiže se veća otpornost na vremenske uvjete i truljenje (povećava se trajnost drva),
– drvo postaje lakše i ima bolja izolacijska svojstva,
– iz drva se odstranjuju smole (četinari),
– povećava se tvrdoća drva, ali se istovremeno smanjuje čvrstoća na savijanje i modul elastičnosti,
– promjena boje drva po cijelom presjeku (potrebna UV zaštita drva).

k19-stoning-3-230.jpgSlika 3. Ispitno postrojenja tvrtke JARTEK O.Y. u Kanadi ( HQ3061).

Tvrtka JARTEK Thermo O.Y. danas ima postrojenja u devet zemalja na tri kontinenta i poznata su pod nazivom TekmaHeat®  (što potječe iz ranijeg naziv tvrtke i današnji je naziv tehnološkog postupka tvtke JARTEK).

Uz komercijalna, industrijska postrojenja, tvrtka ulaže u daljni razvoj tehnologije pa ima i pet ispitnih postrojenja u kojima se testira djelovanje tehnologije na nove vrste drva.

Ston-ing d.o.o.