Otpornost na smrzavanje

OPIS PROBLEMA

Za oštećenja koja nastaju radi smrzavanja značajna su odstupanja različito velikih dijelova pločice, od nekoliko milimetara pa sve do nekoliko centimetara. Lomovi su pritom najčešće krivuljastih oblika, a obično će iza njih uslijediti odlamanja i podizanje cijelih dijelova pločica od podloge. Jer, voda koju je pločica upila se smrzava i povećava tako svoj volumen, što onda dovodi do oštećenja.

To svakako utječe na estetsku vrijednost pločice, mada se prije svega radi o funkcionalnim nedostacima, jer obložena površina gubi potrebna svojstva konzistencije i stabilnosti.

UZROCI

Najprije treba uzeti u obzir kakvoću pločica i provjeriti njihovu otpornost na smrzavanje, koju određuje standard SIST EN ISO 10545-12: 1998. Ako pločice, koje su bile deklarirane kao otporne na smrzavanje – u stvarnosti ne odgovaraju standardu, uzrok nedostatka je bez imalo sumnje u materijalu.

Unatoč tome, u najvećem broju slučajeva razlog za nedostatak nije kakvoća, već pogrešan odabir pločica (otpornost na smrzavanje nije bila navedena kao nužna osobina pločice prigodom kupovine) ili uporaba neodgovarajućih materijala (žbuke, ljepila i mase za fugiranje, koje nisu otporne na smrzavanje odnosno nisu dosta kompaktne i nepropusne). Treba još uzeti u obzir i mogućnost neodgovarajućeg polaganja – na primjer, polaganje na blizinu može biti problematično, jer je obložena površina kruća pa kod mogućeg pomicanja podložnih slojeva nastaju veće napetosti.

Otpornost na smrzavanje je osobina koju mora imati cijeli sustav, a ne samo pločice. Otporni na smrzavanje moraju biti i vezni sloj i mase za fugiranje. Iskustvo je pokazalo da podovi i zidovi mogu biti predmet reklamacije i unatoč uporabi odgovarajućih pločica, ako sam način polaganja i čitav sustav nisu bili dobro zamišljeni.

Pločice koje su deklarirane kao otporne na smrzavanje, mogu se i unatoč tome oštetiti u drastičnim vremenskim uvjetima. Naime, treba shvatiti da pokusi u laboratoriju ne mogu obuhvatiti sve moguće vremenske pojave. Općenito treba znati i to, da je otpornost pločica na smrzavanje ovisna i o njihovoj sposobnosti upijanja: što je manja sposobnost upijanja, to je veća njihova otpornost.

Nedostatke možemo pripisati i nestručnom polaganju pločica, primjerice – ako zamijetimo da spojevi propuštaju vodu radi loše izvedbe.

Otkriti pravi uzrok nedostatka je vrlo teško, jer su za vrhunski konačni rezultat važni svi korišteni materijali i radnici uključeni u izvedbu. Razlog nedostataka posve je očit barem u dva krajnja slučaja: pri uporabi pločica koje nisu otporne na smrzavanje (odgovornost bi morao preuzeti onaj, tko se odlučio upravo za njihovu uporabu), te kod uporabe pločica koje su deklarirane kao otporne na smrzavanje iako ne odgovaraju standardu (radi se o neodgovarajućem materijalu, pa bi odgovornost na sebe morao preuzeti proizvođač pločica).

PREVENTIVA

Kod odabira i kupovine pločica, ali i kod uporabe ostalih materijala potreban je oprez, jer je konačni rezultat ovisan o čitavom sustavu polaganja. Općenito se može reći da polaganje na dodirne spojeve u sebi nosi više rizika. Polagač mora posebno pripaziti kako na nepropusnost površine, tako i cijelog sustava.

Izvor:
C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F. Lancellotti: Le contestazioni nella posa delle piastrelle ceramiche, Centro Ceramico, Bologna