Laminat

Neprestanim tehnološkim razvitkom materijala za podne obloge stručnjacima je uspjelo uvesti na tržište materijale koji su praktični za uporabu i polaganje, lako se čiste, ne izazivaju alergije i usto se odlikuju sjajnim mehaničkim svojstvima.

KorakHR4_04_3.inddŠTO JE LAMINAT?

Laminat je slojevita, već gotova podna obloga, zaštićena sintetičkim smolama, koja toplinskom obradom dobiva svojstvo čvrstoće. Slojevi se toplinski obrađuju i tiješte silom od najmanje 5 MN/m². Ima najmanje četiri glavna sastavna sloja: nosivi sloj, ljepilo, dekoraciju i zaštitu. Svaki sloj mora osiguravati kakvoću čitavog proizvoda, a ona je ovisna o sastavu pojedinih slojeva, o čemu pak ovisi i visina cijene laminata. Sloj dekoracije može biti toplinski obrađen sintetičkim smolama i tiješten, a potom nalijepljen na podlogu (HPL, CPL), ili može biti obrađen i tiješten neposredno na podlogu (DPL).

S obzirom na sastav, vrstu sintetičke smole, temperaturu i silu tiještenja, razlikujemo pet osnovnih vrsta laminata:

  • HPL (high pressure laminates), visokotlačni laminat;
  • LPL (low pressure laminates), niskotlačni laminat;
  • LPL melamin, izrađen uglavnom od melaminskih smola;
  • LPL poliester, izrađen uglavnom od poliesterskih smola;
  • LPL melamin-akril, izrađen od kemijske mješavine kiselinsko – akrilnih i akrilno – melaminskih smola.

NOSIVI SLOJ

Nosivi sloj mora osiguravati dobar prihvat na podlogu, dimenzijsku stabilnost i otpornost na vlagu. Može biti sastavljen od drva igličarki (više međusobno iskrižanih slojeva) te od raznih drvenih i vlaknastih ploča (lesonit, iverica, panelka, MDF – medium density fibreboard, HDF – high density fibreboard).

VEZNI SLOJ

Uloga veznog sloja je dobro prianjanje drvene ploče i dekorativnog sloja. Obično se koriste ljepila na melaminskoj ili poliuretanskoj bazi ili na bazi topila.

KorakHR4_04_3.inddDEKORATIVNI SLOJ

Obično se radi o papiru, koji laminatu daje estetski izgled. Može biti otisnut na sve moguće načine, kao drvo različitih razreda kakvoće (crta, plamen, rustikalni izgled…) i kao razne vrste drva, kao mramor ili druge vrste prirodnog kamena, a može imati i raznobojne tonove boja sa svim mogućim dekoracijama. Ova šarolikost tonova boja i uzoraka te mogućnost imitacije različitih vrsta drva nudi nam i mogućnost izrade bordura i uzoraka, tako da sličnost s drvom postaje doista iznimna.

ZAŠTITNI SLOJ

Taj sloj, kojega još nazivaju i engleskim nazivom “overlay” (obloga, prevlaka), mora osiguravati svojstva kao što su dobra prohodnost, čvrstoća, otpornost na habanje, svjetlost, vlagu, prljavštinu i dr. Kao što smo već rekli, to su toplinski obrađene sintetičke smole, a njihov je sastav ovisan i o namjeni samog laminata. Standard EN 685 opisuje sve kategorije uporabe laminata, te ih dijeli na dvije osnovne grupe –  onu za uporabu u kućanstvima i poslovnu, a svaku od njih još na tri razreda s obzirom na frekventnost prostora.

PREDNOSTI LAMINATA

  • debljina čitave obloge je vrlo tanka (oko 7-8 mm), pa je zato laminat idealno rješenje pri obnovi stanova i kod polaganja na već postojeće obloge;
  • on je gotova podna obloga, te stoga nema potrebe za konačnom obradom;
  • čišćenje je jednostavno;
  • polaganje je lako;
  • ne izaziva alergije;

otporan je na habanje, udarce, svjetlost, mrlje, opuške cigareta, ogrebotine, vlagu.

IZVORI:
Revija Professional Parquet, siječanj / veljača 2000., str. 148–155 prospekti raznih proizvođača internet stranica www.eplf.com (EPLF – Association of European Producers of Laminate Flooring)