Samoborka

Samoborka d.d., Zagrebačka 32/a, Samobor
tel: 01 3322 888
fax:
www.samoborka.hr
marketing@samoborka.hr

Kontakt osoba:

– žbuke, premazi, ljepila
– betonski proizvodi
– kameni materijali i pijesak
– projektirani / transportni beton

Članci tvrtke: