SAMOBORKA FRCM I CRM SUSTAVI PROTUPOTRESNIH OJAČANJA

U SANACIJI I OBNOVI SAKRALNIH OBJEKATA I OBJEKATA POD KULTURNOM ZAŠTITOM

Sakralni objekti, baš kao i ostali objekti koji pripadaju tkivu nepokretne kulturne baštine, projektirani su i građeni u skladu s tehničkim i tehnološkim dostignućima svog vremena. U vrijeme građenja velike većine zaštićenih spomenika hrvatske graditeljske baštine, nisu postojale matematičke metode proračuna, statičko dimenzioniranje građevina na potres kao ni protupotresne mjere gradnje.

Upravo zato, zagrebački i petrinjski potresi koji su nas zadesili prije dvije godine, uzrokovali su najveća oštećenja upravo na tim objektima ali i probudili svijest o opasnosti od potresa kao i potrebi njihove adekvatne obnove i protupotresnog ojačanja.

U obnovi objekata pod konzervatorskom zaštitom i njihovoj učinkovitoj protupotresnoj sanaciji potrebno je prije svega osigurati sigurnost građevine i njenih korisnika, ali i očuvati vrijednost spomenika graditeljske baštine.

Današnja tehnološka dostignuća omogućavaju da na vrlo suptilan i reverzibilan način, upotrebom modernih tehnoloških rješenja i materijala ostvarimo te ciljeve, čuvajući pri tome spomenik u njegovoj autentičnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Kako su u nedavnim potresima najviše stradale upravo stare građevine zidane kamenom i /ili opekom, najprimjenjiviji sustavi i rješenja su ona koji učvršćuju konstrukciju, poboljšavaju njenu potresnu otpornost te umanjuju potencijalnu ljudsku i materijalnu štetu ne povećavajući pritom  značajno opterećenje konstrukcije te minimalno utječu na korisnički prostor.

Optimalno rješenje za to su FRG sustavi (Fiber Reinforced Grout) kao preferirani sustav ojačanja zidanih konstrukcija. FRG sustave, koji čine specijalni mortovi i mrežice za ojačanja izrađene od staklenih ili karbonskih vlakana, odlikuje velika mehanička čvrstoća, neznatan utjecaj na arhitekturu građevine, dugotrajnost, jednostavna ugradnja kao i eventualno uklanjanje. Uz pravilnu ugradnju svih elemenata sustava osiguravaju odličnu povezanost s tradicionalnim materijalima za zidanje – opekom i kamenom.

Mortovi koji se uz odgovarajuću mrežicu za ojačanje koriste u sustavima, visoke su duktilnosti što osigurava savladavanje vlačnih i posmičnih naprezanja kod zidanih objekata. Formulirani su na bazi hidrauličkih veziva – prirodnog hidrauličnog vapna i eko-pucolana što ih čini posebno pogodnima za sanaciju građevina od povijesnog značenja.

FRG sustav dijeli se u dvije podskupine: CRM sustav (Composite Reinforced Mortar/ mort ojačan kompozitnim materijalima) i FRCM sustav (Fiber Reinforced Cementitious Matrix).

FRCM – vlaknima ojačana anorganska matrica, također nazvana tekstilom ojačan mort (TRM), tanki (10 mm) je strukturni sloj koji čine posebno formulirani mikroarmirani mortovi u kombinaciji s armaturnom mrežicom od karbonskih ili staklenih vlakana. FRCM sustav ima  iste prednosti  kao i FRP (polimer ojačan vlaknima) kao što su visoki omjer čvrstoće i težine, relativno brza i laka ugradnja, što ga čini učinkovitim, praktičnim i troškovno učinkovitim rješenjem.  Anorganska matrica FRCM-a umjesto epoksidnih smola FRP-a pruža bolju otpornost na požar te lakšu i bržu ugradnju na neravne ili vlažne podloge. Primjena mortova na bazi vapna osigurava dodatne prednosti (paropropusnost i fizikalnu/kemijsku kompatibilnost sa zidanim podlogama) potrebne za primjenu na povijesnim građevinama.

SAMOBORKA FRCM cjelovita je linija kompozitnih proizvoda za popravak i konstrukcijska ojačanja koju čine:

  • visokoduktilni jednokomponentni mort na bazi hidrauličkog veziva, ojačan vlaknima i polimernim dodacima SANACIJSKI NHL MORT 1K
  • visokoduktilni dvokomponentni mort na bazi hidrauličkog veziva i pucolana, ojačan vlaknima i polimernim dodacima SANACIJSKI NHL MORT 2K
  • STAKLENA MREŽICA AR 280 – mreža od alkalno otpornih staklenih vlakana
  • KARBONSKA MREŽICA C 200 – mreža od karbonskih vlakana

Brojne su prednosti SAMOBORKA FRCM sustava. S obzirom na relativno malu debljinu nanošenja, u pravilu do 2 cm, FRCM sustav zanemarivo utječe na povećanje krutosti i mase konstrukcije te  značajno povećava duktilnost i otpornost konstruktivnog elementa na posmik i tlačenje. Bescementna formulacija i nizak modul elastičnosti mortova osigurava izvrsnu kemijsku i mehaničku kompatibilnost s podlogom. Sustav karakterizira izuzetna prionjivost na zidane podloge i bez dodatnog sidrenja (potreba sidrenja kao i broj sidara definiran je projektom), kao i brza i jednostavna ugradnja. U slučaju potrebnog sidrenja izvedeni FRCM sustav dodatno se učvršćuje na podlogu primjenom užadi kao i gotovim jednostrukim ili dvostrukim sidrima od staklenih ili karbonskih vlakana.

SAMOBORKA FRCM sustav primjenjuje se za jednostrano ili obostrano punoplošno ojačanje nosivih zidova bez ili uz primjenu poprečnog sidrenja odgovarajućim sidrima, kao i  za popravak lokalnih pukotina.

SANACIJSKI NHL MORT 1K i SANACIJSKI NHL MORT 2K imaju i šire područje primjene te su pogodni za izvođenje konsolidacije zidanog ili mješovitog ziđa zapunjavanjem sljubnica, izravnavanjem kao i za ojačanja zidanog ziđa ugradnjom odgovarajućih ankera.

CRM sustav je sustav ojačanih žbuka koji se sastoji od strukturnih mortova /žbuka u debljini od 30 do 50 mm  u kombinaciji s mrežom od kompozitnih materijala sa staklenim vlaknima (GFRP) koja se mehanički povezuje sa ziđem odgovarajućim konektorima također izrađenim od kompozitnih materijala. Sidrenje mreže konektora osigurava prijenos naprezanja s podloge na sustav ojačanja u kojem mreža preuzima vlačna, a mort tlačna naprezanja. CRM sustavi u širokoj su primjeni kao alternativa tradicionalnoj tehnici ojačanja (torkretiranjem) te na neki način, predstavljaju evoluciju te tehnike.

SAMOBORKA CRM sustav čine:

  • visokoduktilna, mikroarmirana SANACIJSKA NHL ŽBUKA na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL)
  • visokoduktilna, mikroarmirana SANACIJSKA ŽBUKA na bazi prirodnog hidratiziranog vapna i bijelog cementa
  • STAKLENA MREŽA AR 330 – mreža od alkalno otpornih staklenih vlakana

SAMOBORKA CRM sustav ojačanja moguće je izvoditi u debljini sloja od 30 do 50 mm.  Uz obvezno sidrenje konektorima sustav osigurava značajno povećanje tlačne otpornosti i otpornosti na posmik, kao i duktilnosti zidane konstrukcije uz znatno manje povećanje krutosti i mase u odnosu na tradicionalna ojačanja armiranim cementnim slojevima. Zbog povećane krutosti mreže primjena odgovarajućih kutnih elemenata povećava učinkovitost sustava. Bescementna formulacija, kao i formulacija s manjim udjelom bijelog cementa, kao i nizak modul elastičnosti mortova osigurava izvrsnu kemijsku i mehaničku kompatibilnost s podlogom. Mogućnost jednoslojnog strojnog nanošenja SANACIJSKE NHL ŽBUKE osigurava jednostavnu i brzu ugradnju.

Staklenim vlaknima mikroarmirane SANACIJSKA NHL ŽBUKA i SANACIJSKA ŽBUKA, zahvaljujući svojstvima visoke prionjivosti na podlogu kao i visokim čvrstoćama (CS IV) širokog su područja primjene u sanacijama. Pogodne su za ručno i strojno nanošenje jednoslojno u debljinama do 5 cm te time izuzetno primjenjive na podlogama s većim odstupanjem ravnina.

Svakako je potrebno naglasiti da je prije svake intervencije na konstrukciji potrebno provesti pregled stvarnog stanja koji uključuje pregled mogućih oštećenja, pregled nosive konstrukcije te uzorkovanje i ispitivanje materijala konstrukcije, čime se procjenjuju njegova mehanička svojstva. Samo prethodna, cjelovita analiza može omogućiti kvalitetno ojačanje i popravak objekta, u svrhu uklanjanja ili drastičnog smanjenja slabosti i nedostataka koji mogu negativno utjecati na pravilno funkcioniranje konstrukcija u slučaju opasnosti. Pored kvalitetne pripreme i izbora odgovarajućeg materijala za učinkovitu sanaciju i trajnu sanaciju neophodna je i visoka kvaliteta izvedbe. Samoborka d.d. tijekom pripreme kao i izvođenja radova nudi savjetodavnu tehničko tehnološku podršku u cilju osiguranja kvalitete izvedenih radova.

Više informacija potražite na www.samoborka.hr ili nazovite tehnološki odjel Samoborke d.d. na broj 01/3322709 ili 01/3322808.

Samoborka d.d.
Jasna Šimunec, voditeljica tehnološkog odjela prodaje, Samoborka d.d.