ANHIDRIT TEKUĆI ESTRIH

Podovi su oduvijek pravi izazov projektantima.Tehnologija izrade uključuje rješenje toplinske i zvučne izolacije, ujednačenost horizontalne površine, kvalitetu i trajnost materijala, brzu izvedbu, lijep izgled, ugodan boravak i mogućnost polaganja raznih završnih podnih obloga. Sve ove zahtjeve SAMOBORKA je objedinila u jednom proizvodu koji se kao inovacija  upravo pojavio na našem tržištu.

Anhidrit  tekući estrih nastao je na osnovi dugogodišnjeg iskustva i stalnog istraživanja novih materijala, a stručnjaci su u proizvodnji primjenili svoja provjerena saznanja:

 • o novim materijalima i njihovoj racionalnoj primjeni
 • o transportu i ekološkoj promišljenosti
 • o mogućnostima praktičnog uskladištenja,
 • o brzini izvođenja primjenom strojeva ili silomat crpki za estrih s kapacitetom od 1000 m2 na dan.

k02-samoborka-01SAMOBORKA svoj anhidrit tekući estrih isporučuje na gradilište u suhom stanju, u vrećama ili silosima. Estih se strojno miješa s vodom i izravno izlijeva na pripremljenu podlogu (najmanja debljina od 20 mm, a pri izvedbi  podnih grijanja može doseći i 60 mm).

Estrih je namijenjen podovima stambenih objekata, industrijskih hala, bolnica, škola i ostalih objekata gdje se zahtjeva brza i kvalitetna izvedba.

Brzina izvedbe je ujedno najveća prednost kojom se anhidrit tekući estrih razlikuje od sličnih materijala. Već 24 sata nakon izlijevanja estrih je dovoljno čvrst da se po njemu može hodati, a nakon 10 dana slijedi obrada površinskog sloja ili uključenje podnog grijanja.

k02-samoborka-02Dodatna pogodnost je prekrivanje velikih površina u jednom odljevku, bez diletacija. Idealan odnos duljine i širine poda koji se izvodi u jednom lijevanju je 2 : 1.

U praksi susrećmo tri tipa tekućeg estriha:

 • tekući estrih izravno vezan za betonsku podlogu (crtež 1.)
 • plivajući estrih,
 • plivajući estrih za podna grijanja (crtež2.).

PLIVAJUĆI POD

Plivajući pod obično dolazi na mekoelastični sloj, no pri takvoj izvedbi treba zadovoljiti nužne tehničke uvjete i provjeriti fizikalno-mehanička svojstva materijala koji čine slojeve podne konstrukcije. Najčešće su to:

 • armiroanobetonska ploča,
 • elastificirani izolacijski sloj,
 • polietilenska folija,
 • anhidrit tekući estrih,
 • impregnacija,
 • završna obloga.

Pri izvedbi podnih konstrukcija najveća je pažnja usmjerena na dobru toplinsku i zvučnu zaštitu koja mora zadovoljiti standarde.

k02-samoborka-03Progledajmo kako to izgleda na primjeru međukatne armiranobetonske konstrukcije debljine 20 cm na koju je ugrađen anhidrit tekući estrih kao plivajući pod debljine 5 cm s izolacijom od elastificiranog poliestera. (crtež 3.).

Za proračun toplinske izolacije dobivene su fizikalne veličine k=1,1 W/m2K<1,35 K što je propisani minimum za drugu klimatsku zonu. Odgovarajući osjećaj ugode određen je koeficijentom prodora topline (b) koji u našem primjeru iznosi 595Ws0,5/m2K i pokazuje da ova konstrukcija spada među tople podove. Usporedimo podatke iz tablice:

Proračun prednje vrijednosti zvučne izlacije na površinskoj masi konstrukcije od M=560 kg/m2 daje rezultat od 54 dB. Kako minimalan zahtjev za zvučnu izolaciju (Rw min) iznosi 52 dB, vidljivo je da konstrukcija zadovoljava i uvjete zvučne izolacije.

IZVEDBA TEKUĆEG ESTRIHA

 1. Armiranobetonska stropna ploča mora biti očišćena i bez neravnina kako bi se izbjeglo stvaranje zvučnih mostova na ispupčenjima. Prije nanošenja estriha treba ispitati vlažnost betona i zaštitu od vlage koja se može uzdizati kroz konstrukciju zgrade. Objekt treba pripremiti zatvaranjem svih otvora (prozora), a vertikalne cijevi zaštititi od izravnog dodira s estrihom kako bi se spriječila pojava zvučnih mostova.
 2. Po obodu nosive ploče poda treba uza sve zidove do visine budućeg estriha postaviti rubne trake od termoizolacijskog materijala debljine 10 mm.
 3. Plivajući estrih se obično polaže preko toplinskog izolatora. Najčešće su to elastificirane ploče polistirena debljine od 10 do 20 mm ili podne ploče mineralne vune, pluta, pusta i sličnih umjetnih materijala.

Ploče elastificiranog polistirena moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

 • gustoća od 25 kg/m3,
 • dinamički modul elasticiteta E=5,6 N/mm2,
 • materijal mora prije ugradnje odležati najmanje tri mjeseca,
 • u ukupnoj masi materijala ne smije biti više od 7 posto vlage.
 1. Kad se toplinskim izolatorom (elastičnim slojem) potpuno prekrije površina poda, polaže se PE-folija debljine od 0,15 do 0,20 mm s preklopom od oko 10 cm dok se pri izvedbi podnog grijanja polaže neki od sustava ploča npr. Hewing. Kako bi se spriječilo oštećivanje polistirenskih ploča i folije, ovi se slojevi polažu neposredno prije zalijevanja estrihom.
 2. Ploče za podno grijanje polažu se na elastificirani polistiren, a minimalna debljina estriha iznad postavljenih cijevi iznosui 35 mm. Nakon uključenja podnog grijanja temperatura smije rasti do 5°C na dan, a  isušivanje traje još 5 dana nakon postizanja najviše radne temperature. Prostor se pri izvedbi podnog grijanja mora prozračivati 48 sati nakon polaganja.
 3. Tekući estrih se ne smije polagati pri visokim temperaturama, a treba ga zaštititi i od sunca. Prva 24 sata predstavljaju kritično razdoblje u kojem izliveni anhidrit tekući estrih naglo gubi vlagu. Za to vrijeme treba primjeniti zaslone od sunca, a vlažnu plohu dodatno njegovati laganim mlazom vode.
 4. Nakon 7 do 14 dana površinski sloj estrtiha treba obraditi abrazivnom brusilicom. Obrušenu plohu treba oprašiti, a potom natopiti impregnacijom na osnovi akrilnih smola otopljenih u vodi ili organskom otapalu. Za impregnaciju estriha SAMOBORKA proizvodi univerzalni akril grund i fasgrund.
 5. Nakon sušenja impregnacije, estrih je spreman za polaganje podnih obloga. To mogu biti keramičke ili kamene ploče, tekstilne obloge, parketi, brodski pod, linoleum ili razne PVC- obloge.

k02-samoborka-04Anhidrit tekući estrih oblikuje  besprijekorno ravnu i glatku plohu koja u jednom komadu prekriva veliku površinu poda bez opasnosti od pojave pukotina. Odlično podnosi temperaturne promjene, a pod opterećenjem se ne mrvi i ne puca. Podovi napravljeni ovim materijalom znače ekonomsku, energetsku, ekološku i vremensku uštedu.

Anhidrit tekući estrih znači jednostavniju i bržu izvedbu u odnosu na tradicionalne cementne estrihe, a to su prednosti koje opravdavaju svaku investiciju u novu tehnologiju.

Samoborka