TORKRET BETON, CEMENTNE ŽBUKE I REPARATURNI MORTOVI U PROTUPOTRESNOJ OBNOVI

Jedna od prirodnih katastrofa koja nastaje djelovanjem prirodnih sila je potres. To je složena pojava kojoj unatoč znanosti i tehnologiji nije moguće predvidjeti točno vrijeme ni točnu lokaciju. Nakon prvog, snažnog potresa koji uzrokuje najveća oštećenja slijede naknadni, slabiji, koji mogu biti opasni za već oštećene građevine. Najveće posljedice, ljudske žrtve i materijalna šteta, vidljive su u gusto naseljenim područjima ako građevine nisu sagrađene po propisima i pravilima protupotresne gradnje.

Kroz godine mijenjala su se znanja o potresu i njegovim učincima, a time i propisi za gradnju. Projektiranje i gradnja potresno otpornih zgrada u Hrvatskoj se provodi tek zadnjih pedesetak godina. Prvi protupotresni propis u Hrvatskoj, donesen je 1964. nakon  razornog potresa u Skoplju. Sljedeća bitnija nadogradnja propisa napravljena je 1981. i zapravo tek nakon toga kreće razdoblje u kojem je projektiranju i izgradnji pristupano prema suvremenijim protupotresnim propisima.

Upravo su na objektima izgrađenim prije tog perioda, nastala najveća oštećenja tijekom zagrebačkog i petrinjskog potresa. Najveći broj oštećenja i urušavanja odnosi se na zidane građevine. Iako je na mnogima od njih ostala značajna materijalna šteta, većina oštećenih zgrada može se obnoviti i rekonstruirati. Time bi njihova stabilnost zadovoljila nove protupotresne propise kako bi se u budućnosti smanjila moguća stradavanja i materijalna šteta.

Kako bi se pristupilo sanaciji neke građevine potrebno je provesti procjenu potresne otpornosti i potrebnog ojačanja. To se radi vizualnim pregledom i pregledom dostupne tehničke dokumentacije po kojoj je zgrada građena. Osnovni podaci za procjenu potrebne potresne otpornosti su lokacija zgrade i područje seizmičkog intenziteta, vrijeme izgradnje zgrade, vrsta zgrade, katnost zgrade, bruto površine zgrade i duljina dimovodnih cijevi. Konačni način pojačanja konstrukcija određuje projektant kroz izradu projektne dokumentacije.

Tehnike ojačanja armiranim cementnim slojevima su jedne od najčešće primjenjivanih tehnika ojačanja zidanih konstrukcija. Primjena mlaznog betona, odnosno torkretiranje u kombinaciji s prethodno postavljenom armaturom je tradicionalna, najčešće primjenjivana metoda u sanacijama i ojačanjima zidanih konstrukcija. Takvim se načinom povećava tlačna, vlačna i posmična čvrstoća ziđa kao i otpornost čitave konstrukcije na potresna opterećenja.

SANACIJA TORKRET BETONOM

Torkret beton se sve više koristi u sanaciji konstrukcija  kojom se podiže razina nosivosti čime se može postići puna potresna otpornost. Torkretiranje odlikuje brzina i jednostavnost izvedbe jer se ugrađivanje torkret betona vrši bez oplate što je i prednost torkretiranja u usporedbi s izvedbom novih armirano-betonskih zidova.

Torkret ili mlazni beton je vrsta betona koja se ugrađuje prskanjem pod tlakom pri čemu se beton zbija uz površinu u samonosivom sloju do 50 mm i to na vertikalnoj i stropnoj površini, a u sustavu s armaturnom mrežom mogu se postići veće debljine ovisno o projektiranom zahtjevu. Prolaskom torkret betona kroz mlaznice stroja pod tlakom na površinu omogućava se prionjivost nabačenog sloja i time dobivamo kompozitni zid u kojem vanjski, armirano-betonski sloj omogućava prihvat posmičnih sila i osigurava kompaktnost zida.

Razlikujemo dva tehnološka postupka ugradnje TORKRET BETONA:

 1. Suhi postupak – TORKRET BETON
 2. Mokri postupak – TORKRET BETON R

 

 1. Kod suhog postupka, torkret beton se ugrađuje tako da se na mlaznice stroja dovodi suha, homogena smjesa betona. Na samoj mlaznici se dodaje i raspršuje voda pod tlakom (zajedno s ubrzivačem) koja se na taj način miješa sa suhom smjesom. Onog trenutka kad se na šprici mlaznice spoje beton, voda i ubrzivač, dolazi do hidratacije betona u roku minute ili dvije (vrijeme upotrebe je 10 minuta).
 2. Kod mokrog postupka cijela mješavina se priprema i prethodno homogenizira u miješalicama, doprema u posude iz kojih se pod tlakom transportira u crijevom, te nabacuje mlaznicom na mjesto ugradnje.

Drugi način mokrog postupka je kada se cijela  mješavina ubacuje u specijalne, manje strojeve za torkretiranje odakle se transportira u cijevi i pod tlakom se ubacuje na mjesto ugradnje.

Ovaj drugi način mokrog postupka je osobito pogodan kod velikih zidanih zgrada s uskim stubištima, zgrada u gradskim jezgrama, sakralnih objekata, objekata javne namjene i slično, kod kojih nije moguć pristup velikih strojeva.

Pored kvalitete samog materijala koji se ugrađuje uspjeh izvedbe torkret betona uvelike ovisi o vještinama i sposobnosti mlazničara.

Ovisno o projektom definiranim zahtjevima kao i zahtjevima gradilišta, Samoborka može isporučiti različite tipove TORKRET BETONA. Sukladno tome Samoborkin TORKRET BETON može biti isporučen s ili bez ubrzivača, klasa čvrstoće 25/30 ili 30/37. Također, Samoborka TORKRET BETON može biti isporučen u vrećama ili u silosu. Upravo uvrećani TORKRET BETON je osobito pogodan u protupotresnim sanacijama zbog lakše manipulacije u skučenijim prostorima gdje je otežan pristup.

Postupak primjene SAMOBORKA TORKRET BETONA:

 • ukloniti postojeće slojeve žbuke do podloge
 • ugraditi vezne šipke REPARATURNIM MORTOM i postaviti projektom propisanu armaturnu mrežu
 • suhim ili mokrim postupkom ugraditi TORKRET BETON

Zbog svojih visokih mehaničkih svojstava, torkretiranjem se uglavnom može postići puna potresna otpornost zidanih zgrada.

SANACIJA CEMENTNOM ŽBUKOM

SAMOBORKA CRM sustav s cementnim materijalima je jedno od rješenja kada nije moguće izvesti torkretiranje. Kao najučestalija posljedica zagrebačkog potresa iz 2020. javljaju se urušavanja ili oštećenja dimnjaka kao i zabatnih zidova. Teže oštećeni dimnjaci zahtijevaju što brže uklanjanje dok je stabilne, manje oštećene dimnjake potrebno sanirati. Lokalna ojačanja pojedinih konstruktivnih elemenata izvode se najčešće tankoslojnim armiranim cementnim slojem debljine 4-5 cm primjenom cementne žbuke C 80 u sustavu s pocinčanom punktiranom rabitz mrežom. Tehnika ojačanja armiranim cementnim slojevima jedna je od najčešće primjenjivanih tehnika ojačanja zidanih konstrukcija.

ARMIRANA ŽBUKA C 80 u protupotresnom sustavu, postupak primjene:

 • ukloniti postojeće žbuke do podloge
 • podlogu temeljito otprašiti i navlažiti vodom
 • odgovarajućim pričvrsnicama postaviti punktiranu rabitz mrežicu
 • nanositi ručno ili strojno CEMENTNU ŽBUKU C 80 u dva sloja ukupne debljine 4 cm

SANACIJA REPARATURNIM MORTOM

Iako se najveći broj oštećenja odnosi na zidane konstrukcije, u potresu su oštećenja pretrpjeli i neki od betonskih dijelova konstrukcija. Unatoč tome što se beton odlikuje izuzetnom snagom i trajnošću, izloženost teškim opterećenjima kakva su seizmička djelovanja mogu izazvati mehanička oštećenja. Oštećenja betonske konstrukcije mogu imati negativan utjecaj na nosivost, trajnost i funkcionalnost te konstrukcije pa je kod uočavanja njihove prisutnosti potrebno poduzeti sanacijske mjere kao bi se spriječilo daljnje širenje oštećenja.

Ako dođe do oštećenja važno je da se odabere materijal koji je kompatibilan s materijalom od kojeg je građena konstrukcija kako ne bi došlo do većih oštećenja. Zato Samoborka ima razvijene certificirane REPARATURNE MORTOVE za zaštitu i sanaciju betona:

 • REPARATURNI MORT G – polimer-cementni mort pogodan za grubo izravnavanje betonskih površina i cementnih žbuka čija je debljina nanosa do 5mm u jednom sloju
 • REPARATURNI MORT F – polimer-cementni mort pogodan za fino izravnavanje betonskih površina i cementnih žbuka čija je debljina nanosa do 2mm u jednom sloju
 • REPARATURNI MORT R4-250 – cementni mort za konstruktivne popravke betona čija je debljina nanosa od 8-40mm u jednom sloju
 • REPARATURNI MORT RAPID MS – samorazlijevni mortovi za horizontalne popravke betonskih konstrukcija

Kod odabira načina sanacije potrebno je prije svega provesti pregled stvarnog stanja uzimajući u obzir suvremene tehnologije sanacije kako bi se sama konstrukcija što manje narušavala, a istovremeno podigla na viši stupanj nosivosti i sigurnosti.

Više informacija potražite na www.samoborka.hr ili u tehnološkom odjelu Samoborke d.d. na brojevima telefona  01/33 22 709 ili 01/ 33 22 808.

Samoborka d.d.
Darija Jakopač, dipl.ing.građ.