Hidroizolacija građevina


Materijali koji se danas koriste u modernom graditeljstvu, kao beton, opeka, čelik, drvo, kamen, gips ploče i sl. nisu otporni na prodor i djelovanje vode i vlage. Djelovanju vode i vlage treba pristupiti rješavanjem problema zaštite konstrukcije. Prilikom samog projekta i zahtjeva prilikom izgradnje građevine potrebno je odabrati odgovarajući proizvod.

Samoborka nudi potrebne materijale, kao i stručnu pomoć oko pravilnog odabira i načina ugradnje hidroizolacije.

k40-samoborka-00-200Povijesno gledano vodi se ne smijemo suprotstavljati, već joj omogućiti nesmetan put u željenom smjeru. Voda je medij koji oksidacijom uzrokuje koroziju, a smrzavanjem povećava volumen i uzrokuje lom građevinskog materijala. Uz razvoj civilizacije ljudi su počeli razvijati prirodne znanosti, a time je shvaćena i kemija materijala. Kao rezultati tih spoznaja, počeli su se koristiti materijali koji se i danas koriste u hidroizolacijama modernog doba.

Svima je dobro poznato da je u fazi pripreme projekta, tijekom same gradnje, potrebno  uzeti u obzir parametre mikrolokacije (vrsta tla, nivo podzemnih voda, klimatske karakteristike podneblja, temperatura i vlažnost zraka, sunčevo zračenje, količina oborina i sl.) i u skladu s tim se odabire optimalan način hidroizolacije.

Izvedba hidroizolacije bitna je kako bi spriječila prodor vlage u zidove i podove našeg prostora, onemogućila razna oštećenja građevine i sačuvala njen estetski izgled. U modernom svijetu, prilikom gradnje objekta, teži se brzini izvedbe, visokoj trajnosti i niskoj cijeni proizvoda. Hidroizolacija, prema takvim zahtjevima, mora biti jednostavna za ugradnju, otporna na vanjske utjecaje i konkurentna za tržište.

k40-samoborka-01-200Hidroizolacija je širok pojam, te predstavlja različite tehničke postupke kojima štitimo dijelove objekta ili zgrade koji su privremeno ili stalno pod utjecajem vlage i vode, bez obzira na izvor vlage i vode. Pojam hidroizolacije predstavlja jednu od mogućih mjera zaštite od vode koja je tipična kada se radi o ukopanim dijelovima zgrade, hidroizolacijom štitimo konstrukciju i unutarnje prostore od prodora vode, odnosno vlage.

Odabir odgovarajućeg materijala (proizvoda), kao i pravilna ugradnja, vrlo su važni.

Sanacija vlage je složena, odvija se uz visoke troškove, a često je uspješna tek nakon nekoliko pokušaja sanacije.

Zahvaljujući tradiciji staroj više od 100 godina i konstantnom razvoju novih proizvoda i tehnoloških rješenja, Samoborka se razvila u tržišnog lidera u Hrvatskoj u proizvodnji proizvoda za hidroizolaciju.

Niz kvalitetnih prednosti i karakteristika proizvoda Samoborke, jamstvo su pravog odabira proizvoda za zaštitu i sanaciju od vlage.

Pristup zaštiti konstrukcije od djelovanja vode treba obuhvatiti slijedeće faktore:

vrstu podloge, izvedbu odvodnje/padova, odabir hidroizolacijskog sustava (materijala) i odabir educiranog izvođača. Hidroizolacijski materijali koji se odaberu kao zaštita konstrukcije, moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: jednostavnost izvedbe, kemijsku kompatibilnost, trajnost i ekološki povoljno rješenje.

Ljuštenje završnog sloja gleta i boje, odvajanje i otpadanje žbuke, dizanje podnih drvenih obloga ukazuju na nedostatak hidroizolacije ili njenu lošu izvedbu.

Najučinkovitiji način sprječavanja prodora vlage u slojeve zidova i podova je ugradnjom hidroizolacije ispod završne obloge. Kod ovog načina izolacije najčešće se koriste hidroizolacijski premazi na koje se direktno ugrađuje završna obloga.

Samoborka u svom programu nudi slijedeća rješenja za zaštitu od vlage:

k40-samoborka-02-150HIDROPROTEKT

Mineralna žbuka (masa) HIDROPROTEKT za zaštitu od vlage i procjednih voda, za unutarnje i vanjske radove, koristi se za izvođenje sanacijskih radova i zaštitu spremnika za pitku vodu, cisterni, gusterni, septičkih jama i sl. Odlikuje je: visoka tlačna čvrstoća, dobra prionjivost, vodoodbojnost, paropropusnost, jednostavna primjena, a zdravstveno je ispitana i neškodljiva.

Potrošnja za d~4-5mm cca 6-8 kg/m2

k40-samoborka-03-150HIDROSTOP

HIDROSTOP, brzovezna mineralna žbuka za sanaciju vidljivih prodora vode kroz betonske površine, koristi se za brzo sprječavanje prodora vode (u roku 5 minuta), odlikuje je brza i jednostavna primjena i ugradnja, bez uporabe bilo kakvog specijalnog alata.

Potrošnja 15-1,8 kg/dm3.

Polimer cementni hidroizolacijski premazi, jednokomponentni ili dvokomponentni, predstavljaju optimalan izbor za hidroizolaciju:

  • ispod keramičkih obloga (kupaonice, balkoni, terase, bazeni…)
  • vanjskih zidova i temelja,
  • betonskih spremnika za vodu, betonskih cijevi.

k40-samoborka-04-150DUOELASIK HIDROPROTEKT /MONOELASTIK HIDROPROTEKT

Duoelastik (dvokomponentni) / monoelastik (jednokomponentni) hidroprotekt odlikuju: vodonepropusnost, visoka fleksibilnost i visoka prionjivost. Koristi se za premošćivanje pukotina, pogodan je za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala. Prianja na sve vrste materijala koji se koriste u gradnji.

Potrošnja: za d~3mm cca 3-4,5 kg/m2

Podloge na koje se nanose polimer cementne hidroizolacije moraju biti očišćene od svih ostataka prašine, ulja, masnoća i drugih materijala koji mogu ugroziti prionjivost hidroizolacije. Po potrebi, za poboljšanje prionjivosti polimer cementa, koristi se odgovarajuća impregnacija – preimer.

Paletom proizvoda za hidroizolacije iz Samoborke izoliramo horizontalne i vertikalne površine.

k40-samoborka-05-150DUOELASIK BETONPROTEKT /MONOELASTIK BETONPROTEKT

Duoelastik (dvokomponentni) / monoelastik (jednokomponentni) betonprotekt odlikuje:vodonepropusnost, visoka fleksibilnost i prionjivost. Štiti od atmosferskih utjecaja (CO 2, kloridi), koristi se za premošćivanje pukotina i pogodan je za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala. Prianja na sve vrste materijala koji se koriste u gradnji. Potrošnja:za d~3mm cca 3-5 kg/m2

Prednost polimer cementne hidroizolacije je što se može koristiti na svim spojevima konstrukcijskih armiranobetonskih elemenata, odnosno na mjestima na kojima bi upotreba ostalih tipova (membranskih hidroizolacija) prouzročila nedovoljnu vodonepropusnost. Zbog povećanja elastičnosti polimer cementnih hidroizolacijskih masa u njih se često utiskuje mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana.

Na osnovu pravilnog izbora sustava hidroizolacije i uz uvažavanje geomehaničkih i hidroloških podataka, propisa i uvjeta izvođenja radova, projektant propisuje odgovarajući sistem hidroizolacije dijelova konstrukcije. Investiranje u planiranu hidorizolaciju, koja je stručno i pravilno izvedena, unatoč povećanim troškovima, je najjeftinija, uz pretpostavku da se time ostvaruje trajna izolacija i zaštita konstrukcije.

Rješavanje problema vlage u konstrukcijama kompleksan je zadatak, u kojem je potrebno sudjelovanje stručnjaka različitih specijalnosti. Niz čimbenika utječe na odabir odgovarajućeg rješenja, a kako je svaki objekt jedinstven, nema jedinstvenog rješenja.

Za podrobnije informacije uvijek možete kontaktirati naš tehnološki odjel (www.samoborka.hr)

Samoborka d.d.