Uporaba lakova sa stanovišta zaštite okoline

Površinska obrada drva - sa zdravstvenog stanovišta i stanovišta zaštite okoliša – pripada jednoj od najtežih tehnoloških faza među svim granama obrade drva. Većina...

Preporučamo Vam za čitanje ...

Krajobrazno oblikovanje i vegetacija u urbanim sredinama

Utjecaj čovjeka na prirodu u urbanim područjima je u pravilu veoma velik i uvijek znači njezinu promjenu ili preoblikovanje u „prirodu“ prilagođenu životu čovjeka...

Pin It on Pinterest