Biomasa – komforno grijanje obnovljivim izvorima energije

k051-Centrometal-00-200.gifNiskoenergetska i pasivna gradnja sve veći je trend u graditeljstvu. Obzirom na sve veću potrošnju energije pravo je vrijeme za razmišljanje o energetskim navikama potrošača i sustavima grijanja koji trenutno troše velikih 40% od ukupno potrebne energije u zgradarstvu.

Korištenje obnovljivih izvora energije za grijanje takvih objekata sve se češće preporuča obzirom da može zadovoljiti sve potrebe kao i fosilno gorivo, dok je ekološki puno prihvatljivije te jeftinije.

k051-Centrometal-01-300.gifZašto biomasa kao energent?
Ekološka prednost biomase, u odnosu na fosilna goriva je njena obnovljivost i pristupačnost. Opterećenje atmosfere CO2  pri korištenju biomase kao goriva je gotovo zanemarivo. Gospodarske prednosti biomase iz šumarstva, drvne industrije i poljoprivrede su smanjenje uvoza fosilnih energenata i sigurnosti opskrbe energijom, što je jedan od strateških problema svake zemlje. Socijalne prednosti korištenja biomase mogućnost su otvaranja većeg broja novih radnih mjesta, što pridonosi razvoju ruralnog gospodarstva, a to je imperativ hrvatske gospodarske i socijalne politike. Cijena biomase biti će uvijek manja nego cijena fosilnih goriva, a na sreću, Hrvatska je bogata šumom.

Pod pojmom biomasa, za grijanje podrazumijevamo drvnu biomasu, koju možemo podijeliti u nekoliko grupa: cijepano drvo, drvena sječka te drveni peleti. Prema tipu goriva odabire se optimalan sustav grijanja.

k051-Centrometal-02-150.gifCijepano drvo, dužine do pola metra, te maksimalne vlage 25%, koristi se u ručno loženim kotlovima. Kod loženja drvom veliku pažnju treba posvetiti vlazi u drvu: što je veći postotak vlage, drvo daje manje korisne energije za grijanje. Kako bi drvo bilo pogodno za loženje treba ga sušiti na zraku minimalno godinu dana. Što se drvo duže suši (besplatnom energijom vjetra), više energije se predaje sustavu grijanja (jer se manje energije troši za njegovo sušenje u kotlu).

k051-Centrometal-03-300.gifKotlovi za loženje cijepanim drvom mogu se podijeliti u nekoliko kategorija, ovisno o procesu izgaranja i opremi. Klasični kotlovi na drvo (kao EKO-CK P, BIO-PEK…) imaju velika vrata za ubacivanje drva i veliko ložište u kojem drvo izgara, a dimni plinovi, uz pomoć podtlaka dimnjaka, prolaze kroz kotao ‘prema gore’ te zagrijavaju ogrjevnu vodu. Ovakvi se kotlovi obično spajaju direktno na instalaciju grijanja, preko ručnog četveroputnog miješajućeg ventila. Kako bi ovakvi kotlovi bili efikasniji tj. trošili manje goriva i kako bi im se povećao komfor loženja uz ovakve se kotlove može ugraditi akumulacijski spremnik minimalnog volumena 30 lit/kW kotla i zaštita povratnog voda od preniskih temperatura. Prednost ovakvih kotlova je mogućnost jednostavne ugradnje plamenika na drvene pelete, te lož ulje ili plin. Slijedeća stepenica u razvoju klasičnih kotlova su kotlovi sa ventilatorom (kao BioSolid). Ovi kotlovi još uvijek imaju klasično izgaranje, ali kod njih ventilator izvlači dimne plinove iz kotla, čime se dobiva veće iskorištenje i bolje vođenje procesa izgaranja te ujedno i manje ispuštanje CO2 u atmosferu. Spajanjem ovakvog kotla direktno na instalaciju grijanja, umjesto preko akumulacijskog spremnika, gubimo sve njegove prednosti u odnosu na klasične kotlove. Trenutno najnapredniji kotlovi na drvo su kotlovi s pirolitičkim izgaranjem (kao BioTec i BioTec-L). U ovakvim kotlovima drvo se uplinjava te skoro potpuno izgara, čime smo dobili vrlo visoko iskorištenje kotla i vrlo malo pepela. Pirolitički kotlovi uvijek moraju imati akumulacijski spremnik minimalne veličine 50 litara/kW snage kotla koji im osigurava optimalan rad te veći komfor grijanja. Iskoristivost pirolitičkih kotlova može biti i viša nego kod starijih uljnih kotlova, no da bi takvi kotlovi ispravno radili, drvo mora imati vlage manje od 25%. Lambda sonda kod pirolitičkih kotlova (kao BioTec-L) optimizira proces izgaranja čime osigurava visoku iskoristivost kotla i kod korištenja goriva manje kvalitete.

Drvena sječka je usitnjen otpad iz drvne industrije/šume koji predstavlja slijedeći korak u automatizaciji sustava grijanja. U automatiziranim sustavima grijanja (snaga manjih od 500kW) koristi se drvena sječka razreda A1 i A2, veličine čestica P16A-P45A (prije G30-G50) te vlage do M35 (prije W35). Sjeckani komadići drva (3-5cm2) spremaju se u spremišta sječke iz kojih se automatski pomoću mješača i pužnih transportera dobavljaju do kotla (BIO-CK P Unit i EKO-CKS Multi) i izgaranjem u kotlu/plameniku griju vodu centralnog grijanja.

Kotlovi namijenjeni za loženje drvenom sječkom nešto su većih dimenzija od kotlova istih snaga loženih drvom ili peletom zbog veličine i kvalitete samog goriva. Kotlovi manjih snaga (kao BIO-CK P Unit) imaju sa bočne strane plamenik u kojem izgara drvena sječka, a mogu se ložiti i cijepanim drvom, dok kotlovi većih snaga mogu imati ložište u obliku retorte ili stepenasto ložište a mogu se ložiti i sječkom ili drvenim peletom. Spremišta drvene sječke većih su dimenzija i moraju biti opremljena mješačem koji potiskuje sječku u dobavni transporter koji može biti dužine do 7 metara.

Drveni peleti su trenutno najzanimljivije gorivo iz šumske biomase zbog svoje čistoće, zauzimanja relativno malog prostora skladištenja te moguće automatizacije procesa grijanja. Drveni peleti su prešani cilidri (promjera 6mm) izrađeni od ostataka drva i drvenog otpada, a koriste se u automatiziranim kotlovima i pećima za centralno grijanje. U Hrvatskoj trenutno postoji desetak tvornica drvenih peleta koje mogu pokriti današnju potražnju za tim energentom.

Kada govorimo o grijanju na drvene pelete, možemo istaknuti dva različita načina grijanja: toplovodno grijanje (radijatorsko, podno…) i toplozračno grijanje – upuhivanje toplog zraka u prostoriju.

Prednost toplozračnog grijanja preko sobnih pelet peći (kao CentroPelet Z i ZS) je da nema potrebe za kompliciranim razvodom centralnog grijanja te jednostavna montaža i korištenje peći, dok im je mana da griju samo prostor gdje su smještene. Osim za kuće, ovakve peći su idealan izbor za vikendice, gdje se ne isplati ulagati u sistem centralnog grijanja, a neće se odustati od komfora grijanja na obnovljive izvore energije. Ukoliko se ne želite odreći ugođaja u prostoru kojeg rade peći na pelet, a imate već sustav centralnog grijanja, postoje peći koje kombiniraju toplozračno i toplovodno grijanje (kao CentroPelet ZV) te kompaktne pelet peći za sustav centralnog grijanja (kao CentroPelet ZVB).

k051-Centrometal-05-350.gifKod nas su sustavi toplovodnog grijanja ipak puno rašireniji u odnosu na toplozračne, a kod takvih sustava u obzir dolaze klasični kotlovi. Kotlovi na drvene pelete mogu se podijeliti u dvije grupe: kotlovi samo na drveni pelet sa automatskim čišćenjem te kombinirani kotlovi kod kojih se može ložiti ili peletom ili krutim gorivom.

Kotlovi loženi drvenim peletom u pravilu se moraju čistiti od pepela koji nastaje izgaranjem peleta. Kod kotlova s automatskim čišćenjem (kao PelTec), održavanje kotla je svedeno na minimum. U pravilu se svakih nekoliko potrošenih spremnika peleta samo mora iznijeti pepeo iz pepeljara, dok se, ovisno o kvaliteti korištenih peleta, ložište mora čistiti nekoliko puta godišnje. Ovakvi kotlovi imaju vrlo visok stupanj iskoristivosti, dok modeli sa ugrađenom lambda-sondom (kao PelTec lambda) se lako prilagođavaju različitim kvalitetama korištenih peleta.

Variranje cijene peleta na tržištu, nemogućnost kupnje dostatnih količina peleta ili pak dostupnost cjepanica ili loženje otpadom od obrezivanja voćaka moguće je u kombiniranim kotlovima (kao EKO-CK P + Cm Pelet-set) jednostavnim skidanjem plamenika ili pritiskom na jednu tipku kod kotla sa dva ložišta (kao CentroPlus).
Za veće iskorištenje obnovljivih izvora, ovi se toplovodni kotlovi mogu jednostavno spojiti sa akumulacijskim spremnikom i solarnim sistemom dogrijavanja sustava grijanja i potrošne tople vode.
Kod većih potreba za toplinskom energijom koristimo kotlove sa pelet plamenicima većih snaga (kao EKO-CKS P Unit) sa mogućnošću automatskog zračnog čišćenja kotla i vađenjem pepela.

Konvencionalna energija je sve skuplja a obnovljivi izvori energije mogli bi u Hrvatskoj poboljšati životni standard, povećati komfor življenja te smanjiti zagađenje okoliša. Tvrtka Centrometal d.o.o. proizvodi kvalitetne sustave koji koriste obnovljive izvore energije, a ostalo je na Vama.

Centrometal d.o.o.