Grijanje obnovljivim izvorima energije-optimalan izbor

Poznato je da se danas oko 40% ukupne energije troši za grijanje stambenih i nestambenih objekata, pri čemu se najčešće koriste fosilna goriva (plin i loživo ulje). Obzirom na svjetske trendove i sveopću krizu, traže se jeftinija i prihvatljiva rješenja za sustave grijanja. Razvojem tehnike te usavršavanjem postojećih sustava, obnovljivi izvori energije predstavljaju optimalan izbor kako za novogradnju tako i za postojeće objekte. U današnje vrijeme grijanje na drvnu biomasu uz potporu solarnim kolektorima ne pruža ništa manju udobnost od grijanja na loživo ulje ili plin, a ujedno i štedi novac.

k45-centrometal-0-200Grijanje na drvnu biomasu danas može biti visokoučinkovito, udobno, ekološko i potpuno automatizirano.

Tvrtka Centrometal ima dugu tradiciju u proizvodnji upravo takve opreme, a proizvodni program pokriva sve elemente pojedinih sustava toplovodnih grijanja i zagrijavanja sanitarne vode.

Obnovljivi izvori energije, između ostalih, su i šumska biomasa, u obliku cjepanica, drvenih peleta ili drvene sječke te sunčeva (solarna) energija. Danas na tržištu postoji kvalitetna oprema koja u različitim sustavima grijanja koristi upravo te energente.

Emisija ugljičnog dioksida je ovisna o vrsti goriva. Drvo, drveni peleti i drvena sječka spadaju u obnovljive izvore energije te su prema emisijama štetnih plinova neutralno gorivo.

Korak 45-2014.inddZašto biomasa kao energent?

Ekološka prednost biomase, u odnosu na fosilna goriva, je njena obnovljivost i pristupačnost. Opterećenje atmosfere CO2  pri korištenju biomase kao goriva je gotovo zanemarivo. Gospodarske prednosti biomase iz šumarstva, drvne industrije i poljoprivrede su smanjenje uvoza fosilnih energenata i sigurnosti opskrbe energijom, što je jedan od strateških problema svake zemlje. Socijalne prednosti korištenja biomase mogućnost su otvaranja većeg broja novih radnih mjesta, što pridonosi razvoju ruralnog gospodarstva, a to je imperativ hrvatske gospodarske i socijalne politike. Cijena biomase biti će uvijek manja nego cijena fosilnih goriva, a na sreću, Hrvatska je bogata šumom.

k45-centrometal-3-400Cijepano drvo, dužine do pola metra, te maksimalne vlage 25%, koristi se u najjednostavnijim kotlovima. Postoje klasični kotlovi na cjepanice (EKO-CK P, BIO-PEK) te pirolitički kotlovi (BioTec) koji, ako se pazi na kvalitetu (suhoću) cjepanica, imaju i preko 90% iskoristivosti (što je više nego neki stariji uljni kotlovi). Kako bi se optimizirao rad i povećao komfor, uz kotlove na kruto gorivo se ugrađuju akumulacijski spremnici (CAS) određenog volumena (min. 30-50 lit./kW).

Drvena sječka je usitnjen otpad iz drvne industrije/šume koji predstavlja slijedeći korak u automatizaciji sustava grijanja. Sjeckani komadići drva (3-5cm2) spremaju se u spremišta sječke iz kojih se automatski dobavljaju do kotla (BIO-CK P Unit i EKO-CKS Multi) i izgaranjem u kotlu/plameniku griju vodu centralnog grijanja. Mana drvene sječke je potreba za povećim skladišnim prostorom.

k45-centrometal-4-700

Drveni peleti su trenutno najzanimljivije gorivo iz šumske biomase zbog svoje čistoće, zauzimanja relativno malog prostora skladištenja te moguće automatizacije procesa grijanja. Izgaranje drvenih peleta vrši se u kompaktnim jedinicama, kotlovima, koji po svojim mjerama nisu mnogo veći od klasičnih kotlova na ulje ili plin, no mora se uzeti u obzir mjesto za skladištenje i transport peleta do spremnika kraj kotla. Potpuno automatizirani kotlovi na drvene pelete (PelTec) trebaju minimalno godišnje održavanje, samo pražnjenje kutija za pepeo nakon potrošenih 2-3 spremnika peleta (400-600kg peleta) te jednom godišnje čišćenje kotla, dok kombinirani kotlovi (EKO-CK P + Cm Pelet-set) trebaju češće održavanje (čišćenje i pražnjenje pepela nakon jednog potrošenog spremnika (200kg peleta)), ali imaju mogućnost loženja krutim gorivom u slučaju nedostupnosti peleta. Sobne pelet peći (CentroPelet) mogu grijati zrak u prostoriji u kojoj se nalaze (Z, ZS) ili biti spojene na sustav centralnog grijanja (ZV). Kod većih potreba za toplinskom energijom koristimo kotlove sa pelet plamenicima većih snaga (EKO-CKS P Unit) sa mogućnošću automatskog zračnog čišćenja kotla i vađenjem pepela.

k45-centrometal-5-300Sunčeva energija je ‘besplatna’, ima je svugdje, i najčešće se koristi za zagrijavanje sanitarne vode. Može se kombinirati sa svim gore navedenim izvorima radi veće ukupne iskoristivosti sustava i veće uštede na gorivu, a kod niskotemperaturnih sustava grijanja može se koristiti i za dogrijavanje sustava grijanja.

U narednim tekstovima osvrnut ćemo se posebno na sustave dogrijavanja solarnom energijom te na sustave grijanja biomasom te detaljnije objasniti njihove prednosti nad sustavima na fosilna goriva.

Centrometal d.o.o.