Elektromobilnost

U sklopu energetske učinkovitosti, segment automobilske industrije te proizvodnja električnih i hibridnih automobila sve je interesantnija. Proizvođači se trude proizvesti nove modele sa što...

Obuka trenera po programu CROSKILLS od 31. ožujka

OD 31. OŽUJKA 2017. KREĆE IZOBRAZBA GRAĐEVINSKIH RADNIKA Zagreb, 22. ožujka 2017. – Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u okviru europskog projekta...

1. međunarodna konferencija CoMS 2017 – Građevinski materijali za održivu budućnost

1. međunarodnu konferenciju CoMS 2017 – Građevinski materijali za održivu budućnost organizira Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zajedno s Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u...

10. dani pasivne kuće u Hrvatskoj

Zagreb, 10. - 12.11.2017. Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet Fra. A. Kačića Miošića 26, Zagreb Obavještavamo Vas o održavanju jubilarnog trodnevnog međunarodnog skupa 10. Dani pasivne kuće...

Projekt CROSKILLS – izobrazba građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti

Republika Hrvatska krenula je u energetsku obnovu zgrada javne namjene, zbog toga što zgrade troše veliku količinu energije, a većina zgrada nažalost ima vrlo...

Preporučamo Vam za čitanje ...

Megatrend zelene energije u kontekstu tehnologije rasvjete!

Megatrend zelene energije, onoga što stručnjaci sada već zovu Zelenom revolucijom, znači njenu dominaciju na svim bitnim segmentima tržišta. Jedno od tih tržišta je...

Pin It on Pinterest