ZERO opeka

Zašto bi gradili opekom? Ima puno modernijih materijala, pa čemu onda taj tradicionalizam. Odgovor je vrlo jednostavan. Opeka je topao, elegantan i nadasve prirodan proizvod, ekološki prihvatljiv građevinski materijal koji se može koristiti na brojne načine.

k60-svijet-opeke-2U tvrtki Vandersanden opeka se izrađuje prema procesu definiranom prije više od 100 godina, koji je tijekom generacija pročišćen. Zahvaljujući toj stoljetnoj tradiciji, ne znači da je tehnologija zastarjela, naprotiv, riječ je o najsuvremenijoj tehnologiji. Kao rezultat dobijete čistu kvalitetu na pročelju Vašeg objekta.

Opeka ima brojne karakteristike koje vas osvajaju na prvi pogled:

  • Iznimno je „user-friendly“ te je jednostavna za održavanje
  • Može izdržati visoki mraz i pritisak
  • Nema problema sa cvjetanjem
  • Ne skuplja se prilikom promjene temperature
  • Zadržava toplinu u Vašem objektu
  • Dolazi u dizajnu koji odgovara svakom ukusu i stilu

ZERO opeka

k60-svijet-opeke-3Tradicionalno polaganje posebno konstruirane i patentirane opeke bez fuga u modernoj arhitekturi. Polaže se na svima poznat način s mortom i lopaticom, a izgled je elegantan u svojoj jednostavnosti. Zero opeke imaju posebnu udubinu na vrhu u koju se ugrađuje mort. Ovim pametnim dizajnom omogućava se brzo i jednostavno postavljanje te dobijate izuzetno izdržljivu fasadu suvremenih linija.

Pravila polaganja ZERO opeke

k60-svijet-opeke-4Za polaganje ZERO opeke, postoji nekoliko pravila kojih se potrebno pridržavati kako bi posao mogli besprijekorno obaviti. Bitna je informacija da veličina ZERO opeke može lagano varirati ovisno o seriji i proizvodnoj lokaciji. Prilikom zidanja ZERO opekom, poželjno je stoga birati opeke dijagonalno s palete te uvijek miješati komade s bar četiri palete. Potrebnu količinu opeke koja Vam je potrebna za Vaš objekt dobijete nasumičnim uzimanjem 10 opeka s bar 4 palete koje poslažete u jedan red s malom fugom od 3-4 mm, kako bi dobili njihovu ukupnu dužinu. Isto tako dobijete i ukupnu visinu slažeći opeke jednu na drugu i time imate podatak o dimenziji modula opeke, od 10 x 10 komada.

Za određivanje fuga nemojte koristiti neki predmet (ravnalo ili neku pločicu) jer radite s ručno proizvedenim opekama koje imaju individualne naravnine.

k60-svijet-opeke-5Za rad sa ZERO opekom potreban je poseban mort koji može garantirati najbolje međusobno prianjanje. Uvijek koristite predgotovljen mort s pojačanom snagom lijepljenja koji je dobar za lijepljenje srednjih do visokoupojnih opeka. Različiti proizvođači imaju posebne mortove za ovakve slučajeve zidanja opekom. Ovisno o načinu zidanja, potrebno je 35-45 kg/m2 morta.

Poželjno je koristiti mort u boji. Kako bi se osigurala jednaka boja zida, savjet je korištenje morta u tonu opeke s kojom se zida, kao npr. crveni mort u kombinaciji s crvenom opekom. Takođe možete se odlučiti i za tamniji mort da bi pojačali efekt sjene na fugama.

Postavlja se pitanje da li će se između pojedinih opeka nastaniti insekti ? Naprotiv ! Vertikalni otvori imaju širinu od samo 4 mm što je premali otvor za insekte. Štoviše, insekti ne vole otvorene i ventilirane prostore. Također dokazano je da fasada bez fuga zadržava kišu na vanjskom dijelu jednako efikasno kao i zid s fugama. Nekoliko testova je pokazalo da otvorene fuge od 4mm ne propuštaju kišu. S druge strane, opeka zbog svoje porozne strukture upija vodu pa se i brže suši kroz svoje otvorene strukture.

S obzirom da su fuge uže nego kod klasičnog zidanja, potrebno je više opeka, oko 90 opeka po m2. Zero opeka je dostupna u 14 boja. Ovisno o veličini projekta, možemo dogovoriti isporuku drugih boja osim dostupnih u standardnoj ponudi Vandersanden Zero palete.

Izbor kvalitetnog morta

Kvaliteta zidanja zida bez efekta fuge sa Zero opekom ne ovisi samo o kvaliteti opeke, nego i o kvaliteti samog morta. ZERO opeka dolazi sa ovalnom rupom u sredini koja se radi prilikom proizvodnje. Mort se postavlja u taj otvor.

Rezultat je povećana površina pokrivena mortom što omogućuje bolje prijanjanje opeka i bolju kvalitetu zidanja. Ukoliko se zidanje obavlja na visokim temperaturama, potrebno je navlažiti opeke radi boljeg prianjanja.

Izbor boje morta

Ako se ugrađuje pravilno, puno je manje morta vidljivo sa zidanjem ZERO opekama nego klasičnim zidanjem. Ali neprikladan mort još uvijek može biti neželjen. Mi vam savjetujemo da koristite tamniji mort da bi pojačali efekt sjena na fugama.

Naginjanje opeka

k60-svijet-opeke-6Nanesite mort na upuštenu površinu ZERO opeke. Pripazite da mort ne dodiruje prednju površinu. Postavljajte ZERO opeku pažljivo, tako da se prvo dodiruju frontalne strane, a zatim lagano spuštajte da se višak morta istiskuje prema kraju opeke kako bi se jednakomjerno rasporedio. Na taj način lagano možete skinuti višak morta špahtlom tako da ne zaprljate opeku. Zahvaljujući ovoj tehnici zidanja izbjegava se kapanje morta na prednju stranu opeke.

Postavljanje hidroizolacije ispod nivoa zemlje

Postavite prvi red ZERO opeke naopako. Koristite širu fugu kako bi mogli kompenzirati nepravilnosti terena ispod opeke. Postavite vlagootpornu foliju između sloja opeka ispod nivoa terena i reda opeka iznad. Na taj način sprječavate dizanje vlage. kako bi ovdje postigli tanku fugu, predlažemo vam korištenje polimernog ljepila za lijepljenje folije. Postavite vodootpornu izolaciju ispod vlagootporne folije, naprimjer XPS.

k60-svijet-opeke-7

Svijet opeke d.o.o.