Ugljična neutralnost – odgovornost prema ljudima i okolišu

STVARANJE ODRŽIVOG DRUŠTVA I OKOLIŠA ZAJEDNIČKA JE ODGOVORNOST

Klimatske promjene utječu na cijeli svijet, a sve češći ekstremni vremenski uvjeti poput suša, toplinskih udara, obilnih kiša, poplava i klizišta pogađaju i Europu. Promjena klime posljedično utječe i na porast razine mora, zakiseljavanje oceana i gubitak bioraznolikosti.

Globalna promjena klime danas je jedan od najvećih izazova čovječanstva. Vodeći uzroci promjene klime su povećana emisija stakleničkih plinova, najviše kao posljedica izgaranja fosilnih goriva i intenzivne poljoprivrede te sječe prašuma. Staklenički plinovi (ugljikov dioksid, dušikov oksid, metan…) plinovi su koji uzrokuju efekt staklenika u atmosferi, a zajednička im je karakteristika da otežavaju izlazak dugovalnog toplinskog zračenja iz atmosfere planeta, što uzrokuje podizanje temperature. Neki od tih plinova imaju i negativan utjecaj na koncentraciju ozona u stratosferi.

Smanjenje emisije CO2 i prelazak na održive alternative ključna su rješenja za ublažavanje ovih efekata i očuvanje našeg planeta za buduće generacije.

ZERO LINIJA PROIZVODA

Prije više od deset godina Mapei je počeo kompenzirati emisiju CO2 povezanu s proizvodnjom jednog od svojih najprodavanijih ljepila za keramiku – KERAFLEX-a MAXI S1 kako njegova proizvodnja ne bi imala utjecaj na klimatske promjene. Naziv proizvoda tada je promijenjen u KERAFLEX MAXI S1 ZERO – maksimalni rezultati bez utjecaja na okoliš. Bio je to začetak ideje o liniji proizvoda s oznakom ZERO i vizije o potpuno ugljično neutralnim proizvodima. Inicijativa je započela na talijanskom tržištu, a budući da je održivost globalno pitanje za Mapei, brzo su se uključile i druge podružnice diljem svijeta u skladu s internacionalizacijom koja je oduvijek bila kamen temeljac Mapeijeve strategije.

Kao rezultat uvođenja linije ZERO, CO2 neutralne linije rješenja, Mapei je uspio smanjiti svoj ukupan ugljični otisak za više od 10 % u posljednjih pet godina. Iako je nemoguće potpuno eliminirati emisije CO₂ iz većine proizvodnih procesa, moguće je, međutim, neutralizirati preostale emisije kompenzacijom, odnosno kupnjom certificiranih ugljičnih kredita za potporu projekata obnovljivih izvora energije i zaštite šuma.

  • Za Mapei „nula utjecaja na klimatske promjene“ znači da su emisije CO2 izmjerene tijekom životnog ciklusa proizvoda iz Zero linije 2023. metodologijom procjene životnog ciklusa (LCA) potvrđene i certificirane EPD-ovima te kompenzirane stjecanjem certificiranih ugljičnih kredita za podršku projektima obnovljive energije i zaštite šuma.

OD LJEPILA ZA KERAMIKU DO MORTOVA ZA SANACIJU

Nudeći kvalitetne, trajne i održive proizvode kao što su ljepila za polaganje keramičkih pločica i kamena KERAFLEX EASY S1 ZERO, KERAFLEX EXTRA S1 ZERO, KERAFLEX MAXI S1 ZERO i ULTRALITE S1 FLEX ZERO ili masa za fugiranje ULTRACOLOR PLUS, Mapei je omogućio investitorima, projektantima, izvođačima i profesionalcima iz sektora da odaberu materijale s nula utjecaja na klimatske promjene za svoje građevinske projekte, vodeći na taj način tržište k etičnijim i savjesnijim izborima.

U međuvremenu, ZERO linija proširena je uvođenjem devet novih održivih i trajnih rješenja za različite primjene u građevinarstvu – MAPEFER 1K za zaštitu armaturnih šipki, kao i linija mortova MAPEGROUT 430, PLANITOP SMOOTH & REPAIR, MAPEGROUT THIXOTROPIC, PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4, MAPEGROUT HI-FLOW, MAPEGROUT EASY REPAIR, MAPEGROUT EASY FLOW i MAPEFILL, namijenjenih za sanaciju i obradu betonskih konstrukcija te sidrenje.

Sve preostale emisije CO2 iz proizvoda iz linije ZERO u potpunosti su kompenzirane kroz projekte obnovljivih izvora energije i pošumljavanja. Pozornost je stavljena na kvalitetu koja omogućuje izgradnju i obnovu zgrada imajući na umu trajnost, s fokusom na buduće generacije te dobrobit planeta i njegovih stanovnika.

LCA METODOLOGIJA

Kako izračunavamo CO2 povezan s proizvodom? Standardizirana metodologija nazvana Procjena životnog ciklusa (LCA) omogućuje nam kvantificiranje utjecaja proizvoda na okoliš od kolijevke do groba: zapravo, uzimajući u obzir cijeli ciklus proizvoda i koristeći GaBi, Spherin softver, tim za korporativnu ekološku održivost izračunava utjecaje na okoliš u skladu s, između ostalih, normom EN 15804:A2 za građevinske proizvode. Naime, važno je znati da je životni ciklus proizvoda niz međusobno povezanih faza – od kupnje i prijevoza sirovina te primarnih proizvoda, proizvodnje, distribucije i upotrebe do recikliranja i konačnog zbrinjavanja.

  • LCA, odnosno procjena cjeloživotnog ciklusa znanstveni je pristup koji stoji iza politike zaštite okoliša i poslovnih odluka koje se odnose na održivu potrošnju i proizvodnju. To je strukturirana, sveobuhvatna metoda koja obuhvaća sve važne emisije i resurse povezane s utjecajem na okoliš i zdravlje te cijeli životni ciklus proizvoda, robe ili usluge od eksploatacije resursa, preko proizvodnje, korištenja i recikliranja do zbrinjavanja preostalog otpada.

U obzir se uzimaju brojni aspekti utjecaja na okoliš, od najpoznatijeg – globalnog zagrijavanja zbog stakleničkih plinova (Global Warming Potential, također poznatog i kao ugljični otisak) do eutrofikacije (u procesu eutrofikacije vodenih sustava intenzivno rastu alge, smanjuje se količina kisika te postupno izumiru životinjske vrste), smanjivanja ozonskog omotača, kiselih kiša, smanjenja prirodnih resursa itd.

Dobiveni rezultati zatim se prenose u konačni dokument – EPD, odnosno Izjavu o utjecaju na okoliš koju provjerava i certificira međunarodno tijelo The International EPD System, čiji je autoritet priznat u cijelom svijetu.

 EPD – IZJAVA O UTJECAJU NA OKOLIŠ

Zdrav, uravnotežen i stabilan rast temelji se na svijesti da se održivi proizvodi ne mogu pojaviti u tvrtki koja nije prožeta „zelenom” filozofijom, što u održivoj gradnji znači uštedu svega – od prirodnih resursa, vode, energije, nepovratnih materijala uz istovremeno smanjivanje štetnih emisija do tekućeg i krutog otpada.

EPD pruža kvantificirane informacije o utjecaju građevnog proizvoda na okoliš tijekom njegova životnog ciklusa te izvještava o tim utjecajima na transparentan način. Temelji se na neovisno provjerenim podacima iz procjena ekološkog životnog ciklusa i stručnih procjena.

Uz EPD proizvođači izvještavaju o usporedivim, objektivnim podacima i podacima koje je potvrdila treća strana te koji pokazuju dobro i loše o ekološkoj učinkovitosti njihovih proizvoda i usluga. Važno je znati da EPD pomaže arhitektima, projektantima i drugim korisnicima jer pomoću ekološke informacije mogu bolje razumjeti održiva svojstva nekog proizvoda i njegov utjecaj na okoliš.

Trenutno je više od 80 % Mapei proizvoda pokriveno EPD-ovima.

ODRŽIVOST JE STVAR IZBORA

Održivost je dio svakodnevnog života u Mapeiju. Utjelovljuje se, primjerice, u pažljivom odabiru sirovina i nastojanju da ih se što manje utroši kao i u stvaranju proizvoda s niskim utjecajem na okoliš, posebice u pogledu emisije stakleničkih plinova. Posebna pažnja usmjerena je i na provedbu operacija koje potiču kružno gospodarstvo u građevinskoj industriji i čine građevine izdržljivijima. Visoka kvaliteta i nizak utjecaj na okoliš koji karakteriziraju Mapei proizvode doista pridonose održivosti zgrada u kojima se koriste, produžujući njihov vijek trajanja i energetsku učinkovitost.

Ostala bitna pitanja odnosi su s lokalnim zajednicama u kojima tvrtka posluje, potpora sportu i kulturi te na kraju, no ne manje važna središnja je točka, a to su ljudi koji pripadaju „velikoj obitelji Mapei“.

Iz godine u godinu ovo se pokazuje kao pobjednički pristup koji se priznaje čak i izvan tvrtke. Prema anketi koju je provela Statista, vodeća tvrtka u istraživanju tržišta i analizi poslovnih podataka, u partnerstvu s talijanskim financijskim novinama Il Sole 24 Ore, Mapei je jedna od 150 najodrživijih talijanskih tvrtki i jedina u kemijskoj industriji.

 PROMJENA JE MOGUĆA

Grupa Mapei bilježi konstantan rast prihoda i broja zaposlenih. Predanost održivosti, jednom od stupova naše korporativne strategije, također se povećava. Brojke za šesto Izvješće o održivosti koje se odnosi na 2021. godinu više su nego „rječite“: 1,939 milijuna eura podijeljeno je dionicima, 38 milijuna eura uloženo je u istraživanje i razvoj, a 32 milijuna eura uloženo je u sportske, kulturne i društvene projekte. Ovogodišnji dokument (koji se može preuzeti s mrežnih stranica mapei.it i mapei.hr) pokriva Europu, tj. odnosi se na Mapei S.p.A. i sve njegove talijanske i europske podružnice.

Održiva inovacija i odgovornost prema okolišu i ljudima u središtu su poslovanja tvrtke. Kako su rekli Veronica i Marco Squinzi, glavni izvršni direktori Grupe: „Mapei neprestano radi na stvaranju vrhunskih rješenja za smanjenje utjecaja na okoliš te na promicanju visokokvalitetnih, dugotrajnih građevinskih radova fokusirajući se pritom na cijeli životni ciklus proizvoda stavljajući dobrobit planeta i ljudi u središte svojih poslovnih aktivnosti. Učinkovito djelovati stvaranjem što manje otpada i ograničavanjem iskorištavanja resursa jedan je od glavnih izazova ovog tisućljeća. Stoga u Mapeiju obraćamo posebnu pozornost na korištenje recikliranih materijala u svojim proizvodima i njihovim formulama kao i u pakiranju. To zahtijeva proučavanje, stalnu predanost istraživanju i, iznad svega, uvjerenje da je promjena moguća”.

Mapei je u potpunosti predan razvoju što trajnijih i održivijih proizvoda.

Za Mapei održivost znači usklađivanje ekonomskog rasta s društvenom odgovornošću i zaštitom okoliša. Snažno smo posvećeni principima održivog razvoja te smatramo da održivost igra ključnu ulogu u našem poslovanju. Održivost nastojimo postići na nekoliko načina. Prije svega, ulaganjem u istraživanje i razvoj kako bismo razvili inovativne proizvode i tehnologije koje će biti što manje štetne za okoliš. To uključuje smanjenje emisija stakleničkih plinova, korištenje obnovljivih izvora energije i razvoj energetski učinkovitih proizvoda.

Jednako tako nastojimo minimizirati svoj utjecaj na okoliš tijekom proizvodnog procesa. To podrazumijeva upotrebu ekološki prihvatljivih sirovina, smanjenje otpada, optimizaciju potrošnje vode i energije te poboljšanje učinkovitosti proizvodnog postupka.

Osim toga, potičemo održivo građenje i korištenje obrazovanja kao ključnog alata za podizanje svijesti o važnosti održivosti u građevinskom sektoru. Pružamo podršku arhitektima, projektantima i ostalim stručnjacima u industriji putem edukativnih programa i obuka.

Također, predani smo društveno-odgovornom poslovanju. Sudjelujemo u različitim društvenim i humanitarnim inicijativama, podržavamo lokalne zajednice i promičemo raznolikost i inkluziju unutar svoje tvrtke. Sve ove inicijative pokazuju da je održivost za Mapei više od pukog poštivanja zakonskih propisa. Ona je središnji dio naše strategije i temeljni princip u svim aspektima našeg poslovanja, kako globalno, tako i lokalno.

Mapei Croatia d.o.o.