Trajno aktivna kristalizacijska „bijela kada“

Schomburg sustav za podzemne građevine

Pojam “bijela kada” (iz njemačkog jezika „Weisse Wanne“) je koncept za izvođenje podzemne armiranobetonske konstrukcije koja pored nosive funkcije obavlja i funkciju hidroizolacije. Osigurava otpornost objekata izloženih utjecajima aktivnog hidrostatičkog tlaka prodora vode preko ugradnje vodonepropusnog betona (HRN EN 12390-8) i brtvljenja svih radnih i dilatacijskih spojeva na odgovarajući način.

Schomburg BETOCRETE-C aditivi na bazi kristalizacije, bilo u tekućem ili praškastom obliku, nude inovativna rješenja za dugovječnu integriranu zaštitu betonske konstrukcije od prodiruće vlage/vode. To su aditivi za beton certificirani prema normi EN 934-2 (CE znak), koji popunjavaju pore i kapilare s nanokristalima, smanjuju prodor vode te posjeduju jedinstvenu tehnologiju 2 u 1.

Što je to BETOCRETE-C tehnologija 2 u 1?

Kristalizacijska tehnologija-hidrofilni način djelovanja: reakcija između postojeće vlage, viška kalcijevog hidroksida, cementa i aditiva BETOCRETE-C. Moguća je igličasta kristalizacija kapilara i pukotina do 0,5 mm.  

Dodatna tehnologija:

  • hidrofobni način djelovanja : smanjuje se penetracija i apsorpcija vode.
  • zaštitni način djelovanja: dodavanjem inhibitora korozije posebno se štiti armatura u betonu.
  • plastificirajući način djelovanja: putem plastifikatora može se smanjiti vrijednost odnosa vode i cementa i time dubina prodora vode redukcijom veličine pora kapilara.

Koje su to prednosti betona s kristalizacijskim aditivima BETOCRETE-C?

Smanjenje prodora vode

Uporaba BETOCRETE-C aditiva smanjuje prodor vode do 80%. Neovisni renomirani instituti su pokazali na vodonepropusnim recepturama betona, smanjenje prodora vode sa srednje vrijednosti od 25 mm na 5 mm, a također se i propusnost vodene pare može smanjiti za 10 puta.

Reakcijski princip

  1. inicijalna formacija kristala s otopljenim Ca(OH)2 tj. kalcij hidroksidom za vrijeme hidratacije cementa
  2. taloženje nereagiranih kemikalija za reakciju kod dotoka vode ili pukotina

Reakcija između aditiva i iona Ca- stvara milijune netopivih nano kristala koji blokiraju protok vode, ispunjavaju kapilarne pore betona i na taj način vrlo učinkovito zatvaraju mikropukotine i pukotine nastale skupljanjem betona. Rastući nano kristali prelaze od bezbojne do bijele boje. Voda je neophodna za reakciju.

Poboljšanje trajnosti betona

Kako je voda glavni transportni medij štetnih tvari i istovremeno izaziva kemijske reakcije u betonu, time BETOCRETE-C poboljšava i trajnost betona. Osobito to dokazuju neovisna ispitivanja poboljšane otpornosti na karbonatizaciju, migraciju klorida, izmjene perioda smrzavanja i rošenja te kemijske utjecaje.

Samozacijeljen beton

Obujam i trajanje procesa kristalizacije ovisi o strukturi betona (količina cementa, gustoća, kapilarna struktura) te prisutnosti vode (idealni su brojni ciklusi suho-vlažno). Rast nano kristala je trajni proces koji traje tijekom cijelog životnog vijeka građevine. Svakim kontaktom s vodom reakcija iznova započinje i nastaju daljnji kristali. Ovaj stalni mehanizam daje proizvodima serije BETOCRETE-C impresivan „efekt samoizlječenja“. Ispitivanja dokazuju da BETOCRETE-C može postići efekt samozacjeljivanja pukotina do 0,5 mm i naknadno nastalih pukotina do 0,4 mm. Time se znatno ubrzava samozacjeljivanje betona, osigurava dugovječnost konstrukcije i snižava nivo troškova održavanja građevine.

Produženje radnog vijeka konstrukcije

Hidroizolacija s BETOCRETE-C proizvodima mogu produžiti životni vijek građevine do 75%. Također vrijeme do depasivizacije armature (korozije armature) se može odgoditi čak do 30 godina.

Područje primjene

BETOCRETE-C je prvi izbor za sve podzemne građevine, koje su u kontaktu s vodom, posebice velike građevine: spremnici pitke vode, vodene potporne strukture,  bazeni za plivanje, temelji, „bijela kada“, betonske cijevi, kanalizacije i okna, podzemne parkirne garaže, tuneli, rashladni tornjevi u elektranama.

Doziranje je jednostavno. Pri tome je potrebno uzeti u obzir vodocementni factor i količinu cementa u betonu. Nema potrebe za dodatnim aditivima. Može se dozirati u betonarama ili na gradilištu. Preporuka je da se u standardni beton dopremljen na gradilište, doda aditiv u miješalicu prema prethodno definiranoj količini te kratko izmiješa. BETOCRETE se vrlo jednostavno i brzo disperzira u strukturi betona, te se beton brzo i ugrađuje.

Zaključak kod primjene BETOCRETE-C serije proizvoda za kristalizaciju betona: brza i jednostavna  ugradnja, mali rizik od neispravne ugradnje, niski troškovi održavanja (trenutna reakcija, trajno aktivna hidroizolacija), produžava životni vijek građevine I brzi povrat investicije (niski troškovi materijala i ugradnje).

U ovisnosti o opterećenju vlagom odnosno vodom podzemne armiranobetonske konstrukcije, postoje različita tehnička rješenja za brtvljenje prekida, dilatacija i spojeva kao dio sustava.

Za nisko opterećenje do 2 bara hidrostatskog tlaka postavljaju se termoplastične AQUAFIN-CJ6 ili bentonitne AQUAFIN-CJ3 trake za bubrenje, koje svojim ekspandiranjem u spoju ili prodoru cijevi, brtve i onemogućavaju ulaz vode u objekt.

Za nisko do srednje opterećenja 2-4 bara, planira se tijekom betoniranja postava kristalizacijskih limova AQUAFIN-CJ5, koji osim fizičke barijere predstavljaju i kemijsku barijeru otpuštanjem kristala koji brtve radni spoj.

Za visoka opterećenja ≥ 4 bara hidrostatskog tlaka potrebno je postaviti injekcione cjevčice AQUAFIN-CJ1 koje se nakon 28 dana zapunjavaju strojno pod visokim tlakom poliuretanskom smolom AQUAFIN-P4. Osim toga, mogu se postavljati PVC konstrukcijske brtve AQUAFIN-EJ i TPE trake ASO-TAPE, koje se koriste i kod brtvljenja pokretnih (dilatacijskih) razdjelnica.

Kod planiranja izgradnje vodonepropusnih konstrukcija a u ovisnosti o opterećenju tlakom vode, imati u vidu da je potrebno u radni ili dilatacijski spoj postaviti čak dva ili tri elementa za brtvljenje, kako bi sa sigurnošću zabrtvili najslabije točke bijele kade.

SCHOMBURG kao dodatno rješenje ispod budućih AB zidova a na temeljnu ploču uvijek postavlja i kristalizacijski premaz AQUAFIN-IC s ciljem prekida kapilarnog toka vlage/vode. Premaz djeluje penetrirajuće u površinskoj strukturi betona i ima otpornost na 13 bara negativnog i pozitivnog tlaka.

Zaključak: beton + BETOCRETE-C kristalizacijski aditiv & sustav rješenja brtvljenja spojeva i prodora = Schomburg vodonepropusna „bijela kada“

Schomburg Nebi d.o.o.