SUPERPLASTIFIKATORI NOVE GENERACIJE

Prednost primjene superplastifikatora nove generacije prilikom proizvodnje zahtjevnih betona MB>30

Supeplastifikatori za beton, cementne mortove i cementne mase, definiraju se, sukladno prijedlogu europske norme koja se odnosi na dodatke za beton ovim opisom: «Superplastifikator je dodatak koji omogućuje veliko smanjenje vode određenoj betonskoj mješavini a da se ne promijeni njezina obradivost, ili koji omogućuje veliko poboljšanje obradivosti a da se ne mijenja sadržaj vode u dotičnoj betonskoj mješavini, ili koji istodobno izaziva oba učinka». Stoga se superplastifikatori smatraju novijom klasom kemijskih dodataka kod kojih je najznačajnija karakteristika da omogućuju smanjenje vode za pripremu betona i do 35%, pojedini proizvodi tu vrijednost i premašuju.

Poboljšanje disperznosti čestica veziva djelovanjem superplastifikatora ima posebnu važnost kod cementnih kompozita s niskim omjerom v/c, jer bolja disperzija pridonosi povećanju stupnja hidratiziranosti veziva. Potvrda je tome i viša temperatura, kao posljedica veće hidratiziranosti čestica, koja je izmjerena u portland-cementnoj mješavini s dodatkom superplastifikatora. Signifikantno je da prisutnost superplastifikatora pridonosi povećanju gustoće strukture očvrslog cementnog matriksa.

Primjena i metode uporabe superplastifikatora

Kao dodaci čija je cijena relativno visoka, superplastifikatori se načelno ne koriste u «mršavim» betonima, već prije svega u vrednijim i zahtjevnijim cementnim kompozitima za konstrukcije ili za posebne namjene.

Superplastifikatori omogućuju ugradnju betona za koji je postavljena vrlo gusta armatura, te betoniranja teško dostupnih mjesta (primjerice kod jako profilirane oplate). Pogodni su za proizvodnju pumpanih betona i podvodna betoniranja u obliku samokompaktirajućih betona. Široku primjenu nalaze i kod prefabriciranih betonskih elemenata jer omogućuju postizanje visokih čvrstoća već nakon 8 ili 16 sati poslije ugradnje u kalupe. Time se štedi na eventualnom zagrijavanju betona odnosno povećava se efikasnost uporabe kalupa. Superplastifikatori su, osim toga i nezaobilazan dodatak za betone odnosno cementne kompozite vrlo visokih odnosno ultravisokih čvrstoća, kao i za specijalne cementne kompozite.

Superplastifikatori se najčešće rabe u slijedećim situacijama

  • za proizvodnju betona s vrlo niskim omjerom v/c. Rezultat je vrlo visoka čvrstoća ako se zadrži ista količina cementa. Omjer vode i cementa može smanjiti čak do 0,28
  • za proizvodnju betona sa smanjenom količinom cementa, a zadržavanjem konstantnog omjera v/c.
  • za proizvodnju tekućeg betona (samokompaktirajući ili samozaravnavajući beton bez pojave segregacije).

k02-sika-01

Na slici 1 prikazani su alternativni pristupi za uporabu superplastifikatora.

Svojstva očvrsloga cementnog kompozita s dodatkom superplastifikatora i otpornost kompozita na smrzavanje

Ovisno o tome je li superplastifikator uporabljen u svrhu poboljšanja fluidnosti odnosno obradivosti ili pak radi redukcije vode potrebne za pripremu cementnog kompozita/betona, bit će reflektirani utjecaj superplastifikatora na svojstva očvrsnutog kompozita. Povišenjem doziranja superplastifikatora (do neke konačne vrijednosti) u cementnom kompozitu moguće je smanjiti količinu vode (odnosno omjera v/c) za pripremu mješavine, a to se očituje povišenjem čvrstoće očvrsnutog kompozita.

k02-sika-02Pri tome ostaju vrijediti neke osnovne relacije iz područja tehnologije betona, tj. da niski omjer v/c uvjetuje, obično, manju poroznost, a manja poroznost materijala najčešće znači veću tlačnu čvrstoću i manju propusnost. Logikom gušće strukture očvrslog cementnog kompozita treba tumačiti i bolju otpornost betona s dodatkom superplastifikatora na agresivno djelovanjem sulfata i klorida, te povećanu otpornost na mraz i sol.

Primjer primjene superplastifikatora Viscocrete 5-800 u proizvodnji betonskih elemenata kod jednog proizvođača u Hrvatskoj.

Najnoviji superplastifikator Sika Viscocrete 20 HE primjenjuje se kod proizvodnje visokovrijednih betona za izradu gotovih betonskih elemenata. Dodatak omogućuje postizanje:

  • izrazite jake redukcije vode u betonskoj mješavini i to do 35%
  • postizanja svojstva rasprostiranja betona. To svojstvo olakšava ugradnju betona i na nedostupnim mjestima, gdje je armatura gusta, a da ne dolazi do segragacije
  • brži prirast tlačnih čvrstoća zahtjeva i brzu ugradnju betona u kalupe.
  • Vrijeme ugradnje izvosi od 20 do 40 minuta, a ono ovisi o vrsti i količini cementa
  • povećava vodonepropusnost betona te njegovu gustoću
  • smanjuje mogućnost kontrakcije betona u masi, prilikom procesa hidratacije

Najnoviji dodatak Sika Viscocrete 20 HE kreiran je da bi se ubrzala proizvodnja betonskih elemenata i tako omogućila brza i efikasna gradnja montažnih građevina.

U koliko kod proizvodnje želite postići bilo koje od gore navedenih svojstava molimo da kontaktirane naše stručno osoblje.

Sika Croatia d.o.o.