Nophadrain sustavi za prometne krovne površine

Kontinuirana urbanizacija neminovno rezultira sve većim pritiskom na vrijedan prostor unutar postojećih urbanih cjelina. Veći broj stanovnika u gradovima znači i veći broj automobila na našim cestama te pomanjkanje parkirališnih površina. To nas potiče da preispitujemo načine korištenja prostora kako bi maksimalno iskoristili potencijal ograničenih urbanih površina.

Pažljivim i promišljenim planiranjem i projektiranjem, arhitekti mogu stvarati dodanu vrijednost koristeći krovove zgrada kao terase ili vrtove, dok smještajući parkirališta ispod zemlje mogu osloboditi prostor za parkove i druge javne površine povećavajući time kvalitetu javnoga prostora. Projektiranje takvih površina mora poštivati određene zahtjeve i ispunjavati specifične uvjete kako bi se osigurala dugovječnost i održivost projekata.

Opločenje na takvim površinama neće biti postavljeno na uobičajenu podlogu nosivih slojeva, niti će uvjeti za sadnju vegetacije biti isti kao što bi to bio slučaj na vanjskim površinama. Stoga se pri projektiranju moraju uzeti u obzir specifični zahtjevi kao što su potrebni slojevi i debljina podloge za opločenja, dubina supstrata za planiranu vegetaciju, maksimalno predviđeno površinsko opterećenje, sustavi hidroizolacije i drenaže, i drugi čimbenici koji mogu utjecati na kvalitetu izvedbe.

Važnost drenaže za prometne krovove

Stabilan i provjeren sustav za izgradnju prometnih krovnih površina od izuzetne je važnosti. Opločenje na takvim površinama najbolje se štiti korištenjem kvalitetnoga drenažnog sustava. Na taj se način osigurava dugovječnost opločenja bez neželjenih posljedica uzrokovanim djelovanjem vode. Dakle, bilo kakvo projektiranje takvih površina, uz neophodnu dobru zaštitu hidroizolacije, započinje izborom odgovarajućeg drenažnog sustava. Uz drenažni kapacitet, posebnu se pozornost mora dati tlačnoj čvrstoći i filterskom sloju sustava. Visokom tlačnom čvrstoćom osigurava se zadržavanje oblika drenaže, odnosno njegovo nesmetano funkcioniranje, dok filterski sloj geotekstila sprječava njegovo začepljenje.

Da bi udovoljio tim zahtjevima, Nophadrain je razvio specijalnu seriju proizvoda za takvu primjenu i testirao njihovu funkcionalnost i stabilnost na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu (TUM). Drenažni sustavi serije ND 600, namijenjeni za opločenja voznih površina, imaju iznimno visoku tlačnu čvrstoću od 900 i 1200 kPa, i pogodni su za opterećenja do klase III. Uz to, ND 600 serija opremljena je specijalnim filterskim tkanim geotekstilom od monofilamenata. Ovaj geotekstil ima visoku otpornost na proboj i vrlo nisku razinu elongacije te može podnositi velika statička i dinamička opterećenja poput onog uzrokovanog vibro pločom za nabijanje podloge, što ga čini idealnim za tu vrstu primjene.

Važnost zaštite od dinamičkih opterećenja

Kako bi se hidroizolacija zaštitila od oštećenja, mora se zaštititi i od djelovanja sila pri dinamičkim i posmičnim opterećenjima. Zato je izuzetno važna ugradnja zaštitnog, razdjelnog i klizajućeg sloja. Svi Nophadrainovi sustavi za prohodne i provozne krovove koriste ND TGF-20 razdjelnu i klizajuću foliju ili ND TSF-100 klizajuću i zaštitnu foliju, u kombinaciji s ND 220 za prohodne krovove i ND 620/620hd za teška teretna vozila koji već u sebi imaju integriranu drugu klizajuću foliju.

Nophadrainovi sustavi za prometne krovove su robusni, čvrsti, prilagodljivi, stabilni, efikasni, izdržljivi, i provjereni na nizu projekata koji, zahvaljujući njima, zadržavaju svoj izgled i nakon desetljeća intenzivne uporabe.

www.nophadrain.hr