Membrane za kose krovove

Zimmermann program

Kod odabira kosog krova, veliki broj čimbenika ima ulogu pri odabiru odgovarajućeg rješenja. Na primjer, u obzir se moraju uzeti nagib i konstrukcija krova, kao i činjenica radi li se o izgradnji novog krova ili o sanaciji postojećeg?! Büsscher & Hoffmann nudi široku paletu bitumenskih membrana i izolacijskih elemenata za vrlo različite konfiguracije krova. Široki asortiman pribora kao i vrhunsko savjetovanje za izgradnju, upotpunjuje našu ponudu.

Moderna arhitektura postavlja iznimno visoke zahtjeve na krovni pokrov i zahtjeva stalno preispitivanje postojećih konstrukcija. Također, utjecaji čestih vremenskih promjena su odlučujući za trajno siguran i funkcionalan krovni pokrov.

Kosi krovovi nisu potpuno nepropusni, te u slučaju oborina (kiša, snijeg, tuča i sl.) postoji mogućnost prodiranja vode u slojeve krova. Funkcionalna podkostrukcija s pripadajućom opremom i podložnim membranama osigurava sigurno otjecanja vode ispod pokrova (krova).

k65-busscherhoffmann-2Bez obzira jesu li ljepenke od polimernog bitumena ili od polipropilenske folije, jesu li za kišu ili samo za nepropusne podloge, Büsscher & Hoffmann nudi proizvod za svaki zahtjev. Koji je proizvod najprikladniji za koju primjenu ovisi o predviđenoj konstrukciji objekta i o klimatskim uvjetima, tipičnim za određeno područje.

Polimerne bitumenske membrane prednjače u pogledu svojstva materijala, te desetljeća iskustva na snježnim područjima i na mjestima izloženih različitim vremenskim uvjetima.

Paropropusne membrane od polimernog bitumena i folije proizvode se u različitim kombinacijama materijala. Iskustvo posljednih desetljeća pokazalo je da monolitni filmovi imaju značajnu prednost pred mikroporoznim slojevima.

Elegancija i sigurnost u svakom obliku

Maksimalna sigurnost
Desetljećima su se polimerne bitumenske membrane pokazale kao dobre, ne samo na ravnim krovovima, već i na klasičnim krovovima. Čak i u ekstremnim uvjetima, kao što je povećana sila opterećenja, tuča, jaka kiša, oluja i sl. one pokazuju svoje prednosti i trajno ostaju funkcionalne (vodootporne).

Savršen izgled
Neovisno ima li Vaš krov oblik kao ostali ili ima arhitektonski zahtjevan oblik, mogućnosti su neogranićene.

Büsscher ZIB membrane

Membrane od elastomernog bitumena s uloškom od poliesterskog filca ili staklenog voala za polaganje na drvene konstrukcije. Ovisno o Vašoj želji, u ponudi su membrane sa samoljepivim rubom ili proizvodi koji su samoljepivi na cijeloj površini podloge. Debljine membrana kreću se u rasponu od 0,7 do 3 mm, a površinska težina od 650 do 3300 g/m2. Gornji sloj je tkanina, dok je donji, ovisno o vrsti proizvoda tkanina ili fini pijesak.

Bitumen je visokotehnološki razvijen građevinski materijal u potpunosti prihvatljiv za okoliš. Netopiv je u vodi i visoko otporan na utjecaj organskih soli, ugljičnih kiselina i lužina.  Materijal posjeduje visoku elastičnost, fleksibilnost i vlačnu čvrstoću, te brtvi prodore od vijaka i čavala kao potencijalnih kritičnih točaka u kojima dolazi do prodiranja vode na konstruktivne elemente.

Tijekom godina dolazi do prirodnog procesa starenja. Kvaliteta sirovina i krajnjeg proizvoda garantira nenadmašnu izdržljivost i performanse za projektiranu trajnost građevine. Ulaganje u krov zaštićen polimer bitumenskim membranama je ekonomično rješenje, kojim se osigurava dugi vijek trajanja krova.

Visoki zahtjevi koji se postavljaju pred membranu su:

•  Otpornost na vjetar, vodu, snijeg, led, oluju, tuču i sl.
•  Robusnost i visoka otpornost na mehanička opterećenja
•  Trajna funkcionalnost je ključna, te membrane kao sekundarni pokrov štite temeljnu strukturu od nekontroliranog prodiranja vlage

Büsscher Hoffmann d.o.o.