ECO-SANDWICH dan

Dana ˝14. svibnja 2014. godine na Građevinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, održan je seminar ECO-SANDWICH® dan s temom „Energetska učinkovitost, održiva gradnja te korištenje recikliranih resursa u Republici Hrvatskoj“, pri čemu je predstavljen europski projekt i sam proizvod: „ECO-SANDWICH®, Energy efficient, recycled concrete sandwich facade panel“ koji je osmišljen od strane hrvatskog konzorcija, a financiran od strane Europske komisije u okviru programa CIP Eco-Innovation.

ECO-SANDWICH® dan je organiziran u sklopu „5. zagrebačkog energetskog tjedna“ koji se održavao pod motom: „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo“.

Tijekom predavanja, koje su održali prof. Ljubomir Miščević s Arhitektonskog fakulteta, sveučilišta u Zagrebu; dr.sc. Bojan Milovanović s Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu; Juro Božić iz tvrtke EURCO d.d. iz Vinkovaca te Jasna Golubić pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i upravljanje nekretninama grada Koprivnice, raspravljana je problematika energetske učinkovitosti u zgradarstvu te problematika građevinskog otpada u Republici Hrvatskoj.

k46-ecosandwich-1-500Istaknuto je da je u današnje vrijeme građevinski otpad kao nusprodukt dnevne i gospodarske aktivnosti postao nezaobilazan problem, a sve kao posljedica nerazboritog industrijskog, tehnološkog te gospodarskog razvoja koji sve više poprima neodržive značajke. Zbog velikog potencijala za recikliranje i ponovnu upotrebu, građevinski je otpad prepoznat i određen od strane Europske komisije kao jedan od prioritetnih smjerova za financiranje, odnosno prepoznat je kao jedan od prioritetnih problema za rješavanje. Okvirna direktiva o otpadu (Waste Framework Directive – WFD) zahtijeva od zemalja članica da poduzmu sve nužne korake kako bi se postigli zahtjevi da se do 2020. godine poveća recikliranje i ponovna uporaba materijala iz neopasnog građevinskog otpada, pri čemu je Republika Hrvatska preuzela obvezu recikliranja 70% neopasnog građevinskog otpada, dok statistički podaci ukazuju na to da je trenutno stanje takvo da se reciklira manje od 7% građevinskog otpada.

Eko industrija u EU je u punom zamahu. U 2008. godini promet je bio 319 milijardi €, što je bilo 2,5% BDP-a. Godišnje raste 8,3% (korigirano za inflaciju godišnji rast je 5,9%). 4 najveća podsektora zauzimaju tri četvrtine udjela:

• upravljanje otpadom 30%
• vodopskrba 21%
• upravljanje otpadnim vodama 13%
• reciklirani materijali 13%

k46-ecosandwich-grafovi-500S druge strane zgrade su jedan od najvećih potrošača energije te imaju veliki utjecaj na okoliš. U zgradarstvu energetska učinkovitost znači upotrebu manje količine energije za grijanje i hlađenje prostora, ventilaciju, rasvjetu te pripremu tople vode, uz nesmanjenu razinu udobnosti odnosno osjećaja ugode u prostoru. Problematika i sama provedba principa energetske učinkovitosti je uvedena u hrvatsku zakonsku direktivu kroz brojne zakone i podzakonske akte, pri čemu su najvažniji Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008, 55/2012) i Zakon o gradnji (NN 153/13).

ECO-SANDWICH® je proizvod razvijen s ciljem smanjenja upotrebe prirodnih resursa, smanjenja energije potrebne za proizvodnju, ugradnju, održavanje te rušenje zgrada, nakon što one koriste minimalnu količinu energije tijekom njezinog korištenja. Riječ je o ventiliranom predgotovljenom zidnom panelu izrađenom od betona s recikliranim agregatom te sloja mineralne vune, za smanjenje korištenja energije za grijanje i hlađenje u zgradama.

Od ukupne količine agregata potrebnog za izradu betona, u slučaju ECO-SANDWICH® panela 50% je zamijenjeno s recikliranim agregatom dobivenim od recikliranog betonskog loma, odnosno od reciklirane opeke kao agregata u betonu. Kao toplinsko izolacijski materijal koristi se mineralna vuna izrađena korištenjem Ecose® tehnologije koja umjesto formaldehida koristi prirodne smole kao vezivo, te koristi reciklirane resurse u proizvodnji. Analiza životnog ciklusa potrošnje energije, odnosno emisije CO2eq plinova pokazala je da se za proizvodnju, ugradnju, korištenje, održavanje te razgradnju i recikliranje ECO-SANDWICH® fasadnih panela troši 46% manje energije, odnosno emitira 39% manje CO2eq plinova u odnosu na trenutno najbolje armiranobetonske sendvič panele izrađene s jezgrom od EPS-a koji se nalaze na tržištu, dok se troši 33,8% manje energije nego u slučaju kad se promatraju lagani kompozitni izolacijski paneli izrađeni od aluminija ili pocinčanog lima ispunjeni poliuretanskom izolacijom.

k46-ecosandwich-t1-700

Rezultati ispitivanja su pokazali da je toplinska provodljivost betona s recikliranim agregatom 36%, a betona s recikliranom opekom 45% manja u odnosu na literaturne vrijednosti za betone iste gustoće. Pokazano je da plošna masa ECO-SANDWICH® fasadnog sustava iznosi 458 kg/m2 što osigurava vrlo dobre dinamičke toplinske karakteristike sustava, odnosno smanjenje potrebne energije za grijanje za 25% u odnosu na ekvivalentne zgrade građene od laganih građevnih proizvoda, te do 50% smanjenje potrebne energije za hlađenje u slučaju masivnih u odnosu na lagane konstrukcija.

k46-ecosandwich-t2-700

Zaštita od buke također ide u prilog ECO-SANDWICH® zidnih panela. Naime, proračunata zvučna izolacijska moć im je 53 dB u usporedbi s 48 dB za zidove s jezgrom od EPS-a ili samo 21 dB za kompozitne lagane sendvič panele.

Ispitivanje otpornosti ECO-SANDWICH® zidnih panela na požar pokazalo je da su pod utjecajem standardne krivulje razvoja požara izdržali požar temperature do 1000°C u trajanju više od 90 minuta, odnosno da bi se u daljnjoj razradbi mogli bi se svrstati u razred EI 90.

U sklopu panel diskusije dan je fokus na percepciju stručne i opće javnosti o betonu kao održivom materijalu, te o preprekama i izazovima primjene održivih građevinskih materijala i proizvoda u praksi kroz zelenu javnu nabavu i prepreke regulative. Također, diskutirana je suradnja znanstvenih institucija i privrede na razvoju novih proizvoda, te koristi i prepreke koje su se pokazale kroz reprezentativni primjer suradnje unutar konzorcija projekta ECO-SANDWICH®. Zaključeno je da su projektanti i izvođači svjesni prednosti gradnje predgotovljenim sustavima posebno njezinu bolju kvalitetu takvih proizvoda i čak do 70% bržu gradnju, dok kod investitora bez određenog razloga postoji određena skepsa prema takvom načinu gradnje.

Grad Koprivnica prezentirao je aktivnosti koje provode unutar svog projekta Novo lice Koprivnice, te svoje usmjerenje prema gradnji isključivo pasivnih te vrlo niskoenergetskih zgrada javne nabave, te sustav poticaja za svoje građene kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u slučaju gradnje pasivnih kuća na području grada. S druge strane raspravljena je i problematika suvlasnika višestambenih zgrada u provođenju projekata energetske učinkovitosti.

U panel raspravi je sudjelovalo više od 50 sudionika ECO-SANDWICH® dana uz paneliste, koordinatoricu projekta prof.dr.sc. Ivanu Banjad Pečur, Milana Jokića (Tajnika Koordinacije udruga stanara RH – KUSRH); Danicu Jelenić (Direktoricu tvrtke Beton Lučko), Jasnu Golubić te prof. Ljubomira Miščevića.

k46-ecosandwich-2-300Analiza cijene koštanja četiri klasična sustava gradnje, blok opekom te ETICS sustavom (s EPS-m odnosno mineralnom vunom) kao toplinskom barijerom, odnosno armiranim betonom s ETICS sustavom (s EPS-m odnosno mineralnom vunom) te ECO-SADNWICH® fasadnih panela pokazala je da je cijena koštanja gradnje ECO-SANDWICH® sustavom skuplja tek 9% od najjeftinijeg načina gradnje blok opekom i EPS-om kao toplinskom izolacijom dok je jeftinija od granje armiranim betonom s mineralnom vunom kao toplinskom izolacijom, pri čemu je promatrana pasivna obiteljska kuća s tri stana kao standard gradnje, te se promatrala cijena svih troškova izvedbe vanjske ovojnice zgrade. Pri tome je od izuzetne važnosti naglasiti da je potrebno promatrati i vrijeme kao parametar pri ocjeni cijene koštanja gradnje predgotovljenim sustavima, pa tako i ECO-SADNWICH® fasadnim panelima, što dodatno snižava ukupne troškove gradnje zbog i do 70% brže gradnje u odnosu na klasične sustave gradnje.

Zbog svoje usklađenosti s Direktivom o energijskom svojstvu zgrada (Energy Performance of Building Directive – EPBD 2002-91-EC) i EPBD II (2010-31-EC) te Okvirnom direktivom o otpadu (2008-98-EC), ECO-SANDWICH® fasadni sustav će olakšati njihovu primjenu u građevinskoj praksi. Korištenjem predgotovljenih zidnih panela sustava ECO-SANDWICH® stvara se tržište za građevinski otpad kao sirovinu, umjesto njegovog odlaganja u prirodu, te se značajno smanjuju potrebe za energijom za grijanje i hlađenje u postojećim zgradama ili u slučaju gradnje novih zgrada.

Za sve daljnje informacije o ECO – SANDWICH®-u, možete dobiti u izravnom kontaktu s koordinatoricom projekta: prof.dr.sc. Ivanom Banjad Pečur (banjadi@grad.hr)

Uredništvo stručnog časopisa Korak