Toplinska izolacija fasade

Toplinska izolacija fasade danas je nužan građevinski standard i opće prihvaćen postupak poboljšanja energetske učinkovitosti objekata. Energetska učinkovitost osigurava financijsku uštedu smanjenjem potrošnje energije, ali i smanjenje emisije štetnih plinova, što su važni strateški ciljevi, ali i naša obveza. Ključnu ulogu u ostvarivanju tih ciljeva ima toplinska zaštita. Iako je toplinska zaštita jedan od šest bitnih zahtjeva koje građevina mora zadovoljiti prema postojećoj zakonskoj regulativi, više od 80% zgrada u Hrvatskoj nije toplinski izolirano, ili je nedovoljno izolirano.

Jedan od najčešćih načina zadovoljavanja uvjeta uštede energije i toplinske zaštite vanjskih zidova je uporaba povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (engl. External thermal insulation composite system – ETICS, njem. Wärmedämmverbundsystem – WDVS). Kvalitetnom toplinskom zaštitom, osim smanjenja potrošnje energenata do 50% i stvaranja ugodne stambene mikroklime, bitno se umanjuju i negativni utjecaji na konstrukciju (naprezanja uslijed temperaturnih promjena, ekstremno visokih ili niskih temperatura, prodora vode ili vlage, razaranje uslijed smrzavanja i dr.) čime se bitno produljuje vijek trajanja građevine.

No fasadni sustavi osim presudne uloge u toplinskoj zaštiti imaju i značajnu estetsku funkciju.

Više je razloga zbog kojih bi se svaki investitor i kupac pri odabiru toplinskog sustava trebao savjetovati sa stručnjacima, profesionalcima, koji će svojim znanjem i iskustvom moći prepoznati i individualne želje, sklonosti i zahtjeve određenog načina života. Pravilnim odabirom toplinskog fasadnog sustava zadovoljit će se čitav niz tehničkih, fizikalnih i estetskih svojstava.


Samoborka d.d.
osnovana je davne 1906. godine i kroz više od 100 godina postojanja kvalitetom se i inovacijom razvila u tržišnog lidera u Hrvatskoj. Raspolaže s pet certificiranih toplinskih fasadnih sustava koji će zadovoljiti ukuse, potrebe i onih najzahtjevnijih kupaca. Certificirani sustavi podrazumijevaju proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika za ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda.

Samoborka d.d. u svojoj ponudi ima pet certificiranih toplinskih fasadnih sustava:

TERMOZOL/TERMOZOL EPS s toplinsko-izolacijskim pločama ekspandiranog polistirena
TERMOZOL EKSTRA s toplinsko-izolacijskim pločama ekspandiranog grafitnog polistirena
TERMOZOL XPS s toplinsko-izolacijskim pločama ekstrudiranog polistirena
TERMOVOL s toplinsko-izolacijskim pločama mineralne vune
TERMOLAM s toplinsko-izolacijskim lamelama mineralne vune

Toplinski sustavi izvode se u nekoliko faza:

  • toplinsko-izolacijski materijal lijepi se na pripremljenu podlogu i po potrebi dodatno mehanički pričvršćuje pričvrsnicama
  • na zalijepljeni toplinsko izolacijski materijal nanosi se polimer-cementni mort u debljini od min 2 mm, u koji se utiskuje alkalno postojana staklena mrežica
  • drugi sloj polimer-cementnog morta nanosi se u debljini 1,5–2 mm unutar 24 sata. (Oba sloja polimer-cementnog morta, zajedno s mrežicom čine armaturni sloj ukupne minimalne debljine 2,5 mm (ovisno o odabranom tipu sustava))
  • nakon minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se temeljni premaz za ujednačavanje upojnosti podloge te završni sloj (mineralni, silikatni, akrilatni ili silikonski) različitih tekstura i granulacija.

Vrlo važni detalji prilikom izvedbe toplinskih sustava, osim standardnih uvjeta za izvedbu fasaderskih radova (temperatura zraka i podloge, vlažnost zraka, izravno djelovanje sunčevih zraka i sl.), su pravilno nanošenje ljepila i lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča, odabir odgovarajućih pričvrsnica i njihova pravilna ugradnja, izvedba armirajućeg sloja dostatne debljine i pravilno pozicioniranje mrežice s izvedbom preklopa, dodatna dijagonalna armiranja na kutovima oko otvora, mehanička ojačanja svih kutova, postava okapnih profila na isturenim dijelovima pročelja, dodatna armiranja u zonama povećanog opterećenja na udar, izvedba podnožja i dr.

k45-samoborka-1-300

Sloj po sloj – fasada!
Uz toplinsko-izolacijski materijal koji osigurava osnovni zahtjev toplinske zaštite, najvažniji element sustava predstavlja armaturni sloj koji sprječava pojavu pukotina zbog mehaničkih i termičkih naprezanja nastalih uslijed izloženosti sustava atmosferilijama, mehaničkim udarima i površinskim naprezanjima.

Polimer-cementni mortovi LJEPILO ZA EPS, SAMOTERM, SAMOTERM F i SAMOTERM GLET, kao komponente Samoborkinih toplinskih fasadnih sustava svojim visokokvalitetnim svojstvima, a to su visoka fleksibilnost, vodoodbojnost, paropropusnost, u potpunosti zadovoljavaju sve gore navedene zahtjeve. Završni sloj toplinskog sustava čine temeljni premaz za ujednačavanje upojnosti podloge i završno-dekorativna žbuka.

Samoborka d.d. u svojim certificiranim toplinskim fasadnim sustavima nudi široku paletu proizvoda. Osim polimer-cementnih mortova tu su i završno dekorativne žbuke, a ovisno o vrsti korištenog veziva preporučuju se: akrilatne žbuke TERAKRIL, SILIKONSKE ŽBUKE, SILIKATNE ŽBUKE kao i mineralne žbuke SEP. Odabirom različitih struktura (zaribane, ribane, špricane ili valjane) i granulacija (najmanje preporučena 1,5mm) moguće je dobiti različite teksture završne obrade. O granulaciji, odnosno debljini i vrsti završno dekorativne žbuke, ovise i svojstva i funkcionalnost cijelog sustava.

k45-samoborka-2-500Boja nije samo ukras!
Posebnu pozornost potrebno je obratiti kod izbora boja. Nijansa završnog sloja bitno utječe na zagrijavanje površine zida. Kod tamnijih tonova dolazi do razvoja visokih temperatura na površinama zidova čime se značajno povećavaju termička naprezanja u armaturnom i završnom sloju te rizik pojave pukotina. Stupanj refleksije je numerička vrijednost koja označava količinu reflektirane sunčeve svjetlosti. Što je vrijednost niža, nijansa je tamnija, a fasada se više zagrijava.

Kako bi se smanjio rizik stvaranja pukotina, stupanj refleksije (ovisno o vrsti veziva završno-dekorativne žbuke) mora biti veći od:
≥ 25 za akrilatnu i silikonsku žbuku
≥ 30 za silikatnu žbuku
≥ 50 za plemenitu tankoslojnu mineralnu žbuku

Isto vrijedi i za vanjske fasadne boje na završno-dekorativnim žbukama.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je izvedba toplinske zaštite primjenom povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju složen zahvat koji zahtjeva određena znanja i vještine.

k45-samoborka-3-500Nažalost, svakodnevno se suočavamo s brojnim problemima: otpadanjem, pucanjem sustava, promjenom boje završnog sloja, kao i potpunom nefunkcionalnosti izvedenih toplinskih sustava, već nakon 2-3 godine od izvedbe. Stoga je, prilikom projektiranja, odabira i izvedbe toplinskih sustava, potrebno imati na umu da je, prema važećoj regulativi, uporabni vijek svake izvedene građevine, u odnosu na zahtjev uštede energije i toplinske zaštite, najmanje 50 godine. Cilj pravilno odabranog toplinskog sustava, primjene kvalitetnih materijala, kao i pravilne izvedbe, je ostvarivanje ugodne mikroklime prostora i toplinske zaštite kroz cijeli životni vijek građevine. Priuštite sebi i svojoj okolini ugodnu atmosferu i fasadu na kojoj će vam svi zavidjeti. Naročito susjedi!

Samoborka d.d.