Zaštita od smrzavanja

Krov i oluke tijekom zime ozbiljno ugrožava snijeg i niska temperatura. Tijekom dana snijeg se topi, voda se cijedi u oluke, a tijekom večeri i noći taj vodeni film se ponovno smrzava te sprječava pravilno otjecanje vode u žlijebu. U olucima se stvara led koji ne samo da onemogućava otjecanje vode nego potencijalno može stvoriti i oštećenja na samim olucima.

Popratna grijanja samoregulirajućim grijaćim trakama

U ponudi vodeće svjetske tvrtke Tyco Raychem na području popratnih grijanja nalazi se cijeli program grijača i pribora za zaštitu od smrzavanja. Najčešće se koriste samoregulirajućim grijaćim trakama koje imaju znatne prednosti u odnosu na otporne grijaće kabele :
– ne mogu se pregrijati niti pregorjeti
– potrebna dužina reže se (definira) na samom gradilištu
– montaža je jednostavna i lagana
– dugi vijek trajanja
– izuzetna otpornost na atmosferilije
– nepotrebno održavanje
– ekonomičnost – porastom temperature okoline smanjuje se izlazna snaga, a time i potrošnja

k39-elgri-s2-230Najčešće primjene u građevinarstvu su:
– grijanje žljebova
– grijanje ulaznih rampi, stepenica, terasa, pješačkih staza ili predulaza
– grijanje hidrantskih vodova u garažama i na rashladnim uređajima (chilerima)
– podna grijanja
– grijanje ogledala

Grijanje žljebova
Samoregulirajuća grijaća traka GM-2X u kombinaciji s kontrolno upravljačkom jedinicom EMDR-10 onemogućava smrzavanje vode u žljebovima i olucima. Zahvaljujući senzorima vlage i temperature, kontrolna jedinica uključuje grijaće trake samo kada je u žlijebu voda, a temperatura oko točke smrzavanja. Na taj se način ostvaruje ušteda do 70% energije. U žlijebu širine do 200 mm, samoregulirajuća grijaća traka polaže se jednostruko, a preporuča se i montiranje u vertikale. Grijaća je traka samonosiva do 25m, pa nije potreban ovjesni pribor koji smeta pri otjecanju vode.
Namjena samoregulirajućih grijaćih traka nije otapanje leda, nego onemogućavanje smrzavanja vode. Trake imaju vrlo malu potrošnju, od 36 W/m kod 0°C u hladnoj vodi, a samo 18 W/m u hladnom zraku na istoj temperaturi.

k39-elgri-s3-230Otapanje snijega i leda na rampama, stepenicama, terasama i prilaznim putevima
Grijači se montiraju 3-5 cm od gornje površine ukoliko ugrađujemo otporne grijaće kabele, a 5-7 cm ukoliko koristimo samoregulirajuće grijaće trake.
Potrebna snaga grijača iznosi:
– 200-250 W/m2 za staze, terase, predulaze i parkirališta
– 300 W/m2 za ulazne rampe i strme prilaze
Upravljanje se vrši pomoću kontrolno upravljačke jedinice VIA-DU-20, koja u kompletu sadrži sondu vlage i temperature tla, te sondu temperature okoline. Ostvaruje se znatna ušteda energije jer se grijači uključuju samo ako se zadovolje dva uvjeta, a to su: vlaga ili snijeg i temperatura tla u zoni smrzavanja. Dodatni senzor temperature okoline uključuje grijače kada temperatura zraka naglo padne u kratkom vremenu, jer to može biti predznak padanja ledene kiše. Na taj se način tlo predgrije i spriječi se njegovo zaleđivanje.
Prednosti ovog sistema: jednostrano napajanje, robusna izvedba, visoki nivo kvalitete te dugi vijek trajanja.

Elgri d.o.o.