Solarni sustav za PTV auroSTEP plus

Danas kada je energija sve skuplja svi razmišljamo o mogućnostima uštede ali da se pri tome zadrži odgovarajući komfor življenja. Dodatna problematika se javlja i u obliku emisije štetnih tvari u atmosferu (staklenički plinovi) a zadaća svake države je da se emisija kontinuirano smanjuje kako bi sačuvali okoliš u kojem živimo. Korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) je od primarnog globalnog značaja te je i Hrvatska u zadnjih nekoliko godina na razini županija raspisivala natječaje za različite sustave (solarne, geotermalne i dr.) koji su subvencionirani u određenom postotku ukupne investicije ili do određenog maksimalnog iznosa.

Ako pogledamo sliku Hrvatske najviše ugrađenih sustava koji koriste OIE su solarni termalni sustavi koji koriste sunčevu energiju za zagrijavanje potrošne tople vode (PTV), a ujedno i najviše potencijalnih investitora je zainteresirano za navedene sustave. Jedna od „problematika“ koje se javljaju tijekom eksploatacije je „višak“ sunčeve energije u periodu velikih prinosa a smanjene potrošnje PTV te dolazi do čestih stagnacijskih perioda unutar kojih dolazi do isparavanja solarne tekućine, dok se kolektori zagrijavaju na visoke temperature (u nekim slučajevima i do 300°C).

Vaillant kao vodeći europski proizvođač u sustavima grijanja i pripreme PTV je oduvijek nudio tržištu inovativne sustave koji su svojim tehničkim rješenjima i kvalitetom uvijek bili korak ispred konkurencije te su korisnici dobivali dodatnu vrijednost za uložena sredstva.

1.inddVaillant solarni sustav auroSTEP plus za pripremu PTV ima integriranu tzv. „drain back“ tehnologiju čija se prednost očituje u činjenici da solarna instalacija nije pod tlakom i nema isparavanja solarne tekućine jer je u zatvorenom hidrauličkom sustavu „mješavina“ zraka i solarne tekućine. Prilikom pogonskog rada zrak se nalazi u gornjem dijelu solarnog izmjenjivača topline, dok kroz doljnji dio izmjenjivača, solarnu crpku, kolektore i spojne cijevi cirkulira samo solarna tekućina. U trenutku kada nema dovoljno solarnog prinosa solarna crpka staje sa svojim radom, a samim time i solarna tekućina se gravitacijskim putem vraća prema solarnom izmjenjivaču topline, dok se zrak vraća u kolektore. Iz opisanog funkcionalnog rada možemo zaključiti da je sustav idealno rješenje za vikendice ili objekte koji nemaju konstantnu potrošnju PTV tijekom cijele godine. Također je sustav interesantan i za obiteljske kuće jer je investicija niža u odnosu na konvencionalan sustav.

Sustav auroSTEP plus se proizvodi u tri osnovne izvedbe.

auroSTEP plus 1.150 se sastoji od monovalentne spremničke jedinice volumena 150 litara i jednog horizontalnog kolektora VFK 135 D. Mogućnost odabira paketa je između montaže na ravan odnosno kosi krov. Spremnik već ima integriran električni grijač kao potporu za grijanje PTV. Spremnik ima integriranu solarnu regulaciju, solarnu crpku i potrebne ventile, a u solarnom izmjenjivaču se već nalazi solarna tekućina.

auroSTEP plus 2.250 se sastoji od monovalentne ili bivalentne spremničke (dva izmjenjivača topline) jedinice volumena 250 litara i dva horizontalna kolektora VFK 135 D. Mogućnost odabira paketa je između montaže na ravan odnosno kosi krov. Spremnik već ima integriran električni grijač kod monovalentne izvedbe kao potporu za grijanje PTV. Spremnička jedinica također ima integrirane sve potrebne komponente za rad.

auroSTEP plus 3.350 se sastoji od monovalentne ili bivalentne spremničke jedinice (dva izmjenjivača topline) volumena 390 litara i tri horizontalna kolektora VFK 135 D (verzija za montažu na ravan krov se isporučuje s dva kolektora i ima oznaku auroSTEP plus 2.350). Mogućnost odabira paketa je između montaže na ravan odnosno kosi krov. Spremnik već ima integriran otvor za čišćenje i električni grijač u monovalentnoj izvedbi kao potporu za zagrijavanje PTV.

Velika prednost sustava se očituje u smanjenom broju komponenti dok je vrijeme postavljanja gotovo dvostruko kraće od konvencionalnog solarnog sustava. Osim unutarnjeg promjera cijevi od 8,4 mm potrebno je voditi računa o visinskoj razlici kao i činjenici da maksimalna dužina polaznog i povratnog voda solarnog kruga smije iznositi 40m. Ako se izvodi vodoravni dio cjevovoda potreban je minimalan nagib od 4% kako bi „drain back“ princip funkcionirao.
Jednostavnost, inovativnost te visoka kvaliteta su odlike ovog sustava što je do sada prepoznao veliki broj krajnjih korisnika u Hrvatskoj.

Vaillant GmbH