Bosch solarni sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode

Toplina koja zračenjem od Sunca dolazi do Zemlje općenito je najveći od svih izvora energije. Potencijal Sunčevog zračenja na Zemljinu površinu u samo 20 minuta pokriva ukupnu godišnju svjetsku potrebu za energijom. Nedostatak fosilnih goriva, sve veći problemi s njihovom opskrbom i ekološka svijest vezano uz onečišćenje okoliša, povišenje troškova, pridonijeli su znatnom povećanju primjene solarnih sustava kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj. Solarno grijanje je idealno za naše podneblje. Veliki broj sunčanih dana rezultira većom učinkovitošću sustava grijanja. Solarni sustavi za zagrijavanje tople vode jednog doma u prosjeku štede 50-60% godišnje potrebne energije.

410_a.inddSolarni se sustavi za grijanje u najvećem broju slučajeva koriste kao dodatni izvori topline, dok kao osnovni služe plinski, uljni ili električni kotlovi. Njihova je primjena kao osnovni izvori topline za sustave grijanja rijetka i ograničena na područja s dovoljnom količinom Sunčevog zračenja tijekom cijele godine, u kojima su ujedno i klimatski uvjeti povoljniji pa je sezona grijanja kratka. Solarni se sustavi stoga ponajviše koriste za pripremu PTV-a.

410_a.inddZa razliku od konvencionalnih solarnih sustava za PTV-e, Bosch je patentirao i razvio tzv. “Solar Inside” tehnologiju aktivnog solarnog optimiranja.

Aktivna solarna optimizacija odnosi se na kombinirani rad plinskog kondenzacijskog uređaja i solarnog sustava upravljan Bosch regulacijom čiji se rad bazira na praćenju i pohranjivanju vrijednosti o vremenu na licu mjesta. Ako je npr. sunčan dan, regulacija pomoću temperaturnog osjetnika kolektorskog polja, prepoznaje zagrijavanje kolektora i algoritmom proračunava trenutni prinos sunčeve energije na satnoj i dnevnoj bazi.

410_a.inddTa vrijednost se uspoređuje s pohranjenim vrijednostima u proteklom vremenu, a postupak optimizacije proračunava s kojom vjerojatnošću će solarni prinos biti dovoljan za zagrijavanje tople vode. Ako je vjerojatnost dovoljno visoka, regulacija će namještenu vrijednost temperature vode u spremniku koja je uobičajeno 60°C, automatski na osnovu algoritma optimizacije, namjestiti na fiktivno nižu vrijednost, ovisno o odabranim parametrima optimizacije, do minimalno 45°C. Ukoliko se u tom trenutku dogodi potreba samo za toplom vodom, plinski kondenzacijski uređaj se ne uključuje odmah, nego ostaje u stanju “stand-by” i na taj način se daje maksimalni prioritet zagrijavanja potrošne tople vode pomoću sunčane energije. Rezultat aktivne solarne optimizacije kod pripreme tople vode je ušteda primarne energije do 15% u odnosu na konvencionalne sustave.

Vizija “para iz snova” jedno je od najekonomičnijih rješenja toplinskih sustava zahvaljujući inovativnoj tehnologiji solarnog optimiranja u kombinaciji plinskih kondenzacijskih kotlova nove generacije s visokoučinkovitim solarnim sustavima.

Plinski kondenzacijski kotao i solarni sustav se kroz “Solar Inside” tehnologiju aktivnog solarnog optimiranja više ne promatraju kao dva odvojena postrojenja, nego kao jedan cjeloviti sustav. Dodatni potencijal učinkovitosti sustava i uštede energije nalazi se upravo u tehnici regulacije i upravljanja – “Jedan sustav koji govori istim jezikom“ što bi trebalo predstavljati trend i postaviti nove standarde u novogradnji ili modernizaciji stambenih objekata.

410_a.inddNa priloženim dijagramima moguće je vidjeti realni prikaz sustava PTV-a uz korištenje konvencionalnog solarnog sustava i “Solar Inside” sustava s aktivnim solarnim optimiranjem.

Prednosti aktivnog solarnog optimiranja su osim uštede primarne energije za grijanje PTV-a do15%, reducirani broj uključivanja kondenzacijskog plinskog kotla, produženi vijek trajanja uređaja, smanjena emisija štetnih produkata izgaranja i stakleničkih plinova, te povećanje solarnog stupnja pokrivanja do 10% za obiteljske kuće.

Robert Bosch d.o.o.