Primjena UNP u apsorpcijskim rashladnim uređajima

Privatni  turistički objekti u području sjevernog i južnog Jadrana (priobalje i otoci)  kao i jadranske  unutrašnjosti (zaleđe) najčešće se  javljaju kao manji  hoteli ili apartmanski objekti  koji su  značajni potrošači toplinske i električne energije. Toplinska energija uglavnom se koristi za pripremu sanitarne vode,  grijanje prostorija zimi, potrebe kuhanja, eventualno  grijanje manjeg bazena, itd. Električna energija koristi se za potrebe rasvjete, pogon kućanskih i ugostiteljskih aparata, hlađenje prostora tokom ljeta, itd. Kao uobičajeni  energenti  mogu se koristiti električna energija, tekuće gorivo, ukapljeni naftni plin (UNP), sunčeva energija ili kombinacija pojedinih energenata. 

k31-Tehnokom-00-250.gifDok u području većih naselja i gradova uglavnom  nema poteškoća s opskrbom električnom energijom, već nekoliko kilometara od obale prema zaleđu, a također i na otocima, javljaju se ozbiljni problemi vezani uz priključenje objekta na javnu niskonaponsku električnu mrežu. S opskrbom tekućim gorivom ili ukapljenim naftnim plinom uglavnom nema problema, jer uvijek postoji lokalna cestovna infrastruktura koja omogućuje dopremu goriva manjim autocisternama. Međutim UNP je ekološki prihvatljiviji od tekućeg goriva (ekstra lako loživo ulje) jer nema opasnosti od mogućnosti zagađenja kod transporta, pretovara ili propuštanja spremnika. Također izgaranjem UNP-a manja je emisija štetnih tvari u atmosferu nego kod izgaranja tekućeg goriva.

Tržišna utakmica za pridobivanjem što više gostiju nalaže da se gostima pruži takva razina turističke usluge i komfora (rashlađeni i klimatizirani prostor, bogata i zdrava gastronomska i enološka ponuda, zdravi i nezagađeni  krajolik, široka lepeza programa za razonodu i slobodno vrijeme, ljubazno osoblje, itd.) pa se postavlja pitanje kako uspješno zadovoljiti te zahtjeve u uvjetima otežane opskrbe električnom energijom.

Jedno od mogućih rješenja je  primjena kombiniranih apsorpcijskih hladnjaka i grijača vode koji koriste UNP, u kombinaciji sa sunčevim (solarnim) kolektorima i solarnim bojlerima za pripremu tople vode. U članku je prikazan primjer luksuznog apartmanskog objekta ukupne površine oko 250 m 2 , s tri apartmana ukupnog kapaciteta 6 do 9 gostiju.

310_B.inddPOLAZNE PRETPOSTAVKE

Apartmanski objekt sastoji se od tri luksuzna apartmana, zajedničke prostorije za okupljanje s mini barom i čajnom kuhinjom, zajedničke saune s hidromasažnom (whirlpooll) kadom, komunikacijskih koridora, pomoćnih tehničkih prostorija, sanitarija i praonice rublja, itd. Svaki apartman sastoji se od dnevne sobe s kuhinjom i mini barom, spavaće sobe, kupaonice s WC-om, predprostorom i lođom.

Za ovakav objekt potrebno je oko 24 kW snage hlađenja i oko 50 kW snage za grijanje i pripremu potrošne tople vode (PTV). Uz faktor istovremenosti oko 0,7 potrebno je instalirati oko 17 kW rashladnih izvora i oko 35 kW toplinskih izvora. Vršna potrošnja električne energije za potrebe hlađenja putem električnog split sustava je 8,5 do 10 kWe.

Ako bi se objekt rješavao na uobičajeni način, a to je ugradnja električnih štednjaka, električnih akumulacijskih bojlera,  split klimatizacijskih uređaja koji rade kao dizalica topline, obična rasvjeta, itd. vršna potrošnja električne energije cijelog objekta kretala bi se 37-45 kWh/sat. U područjima koja imaju nedovoljno razvijenu niskonaponsku električnu mrežu,  potrošnja ovoga i sličnih objekata u  susjedstvu,  može predstavljati limitirajući faktor prilikom priključenja na mrežu. Ovo je vezano uz potrebna dodatna financijska ulaganja u lokalnu mrežu i transformatorsku stanicu. Također treba imati u vidu da je potrebno kod dobivanja elektroenergetske suglasnosti  znatno platiti električni priključak kao i dodatno investirati u pojačanu električnu instalaciju objekta.

Izborom UNP-a kao primarnog energenta znatno se može reducirati vršna električna snaga i potrošnja električne energije cijeloga objekta. Potrebno je u  kuhinjama instalirati plinske štednjake, uvesti rasvjetu preko štednih žarulja,  a potrebe hlađenja zadovoljiti preko plinskog apsorpcijskog rashladnika vode za vanjsku ugradnju. Za potrebe pripreme tople vode  treba koristiti  solarne kolektore u kombinaciji sa solarnim bojlerom. Za potrebe grijanja objekta zimi  i dogrijavanje potrošne vode (oblačnim danima i zimi ) koristi se plinski kotao za vanjsku montažu koji je prigrađen uz apsorpcijski hladnjak. Unutarnja instalacija za grijanje i hlađenje predviđa se  s ventilokonvektorima.

Upotrebom solarnih kolektora potrošnja UNP-a za potrebe pripreme tople vode smanjuje se na minimum.  Električna energija uglavnom se koristi za rasvjetu, pogon kućanskih aparata i za pogon pomoćnih uređaja kao pumpe, ventilatori, itd. Potrošnja cjelokupnog postrojenja za grijanje hlađenje, pripremu tople vode uključivo i ventilokonvektore je oko 1 kWh/sat. Ukupna vršna potrošnja električne energije apartmanskog objekta je 6-8 kWh/sat.

TEHNIČKO RJEŠENJE

Za potrebe  grijanja i hlađenja predviđa se ugradnja agregata za grijanje i hlađenje za vanjsku montažu sa zračnim kondenzatorom, rashladnog učina 17,5 kW  i toplinskog učina 32,5 kW. Agregat  se sastoji  od plinskog apsorpcijskog hladnjaka i kotla za vanjsku montažu.    Agregat se smješta na betonsku podlogu  na zelenu površinu  u blizini spremnika za propan butan (Slika 1) a moguć je i smještaj  na krov zgrade.

Predlaže se uvođenje ventilokonvektorskog grijanja i hlađenja, a za kupaonice i sanitarije ugrađuje se sistem kupaonskih radijatora. Za pripremu potrošne vode predviđa se centralna priprema tople sanitarne vode na bazi indirektno grijanog bojlera 600 l. Ljeti se bojler zagrijava pomoću solarnih kolektora površine oko 8,5 m2  koji su smješteni na krovu objekta (Slika 2). Bojler se  zimi  dogrijava  iz kotla za vanjsku montažu. Moguća je i  priprema tople vode za dogrijavanje otvorenog bazena. U objektu je potrebno izvesti  zajedničku toplinsku podstanicu (pumpna stanica, razdjelnici, elektro-ormar, automatska regulacija) s pripadajućom instalacijom. Shema cjelokupne instalacije vidljiva je na slici 3.

Plinska instalacija sastoji se od vanjskog spremnika UPN-a volumena 5 m3 (u najmu) s redukcijskom stanicom. Razvod plinske mreže predviđen je do toplinsko rashladne centrale kao i u svaku kuhinju.

UNP (propan-butan plin) je visokokalorično gorivo, nije otrovan a sigurnost uporabe plina je na vrlo visokom stupnju. S jedne strane zakonski propisi reguliraju uvjete za postavljanje i ugradnju instalacija, a s druge strane proizvođači na tržište isporučuju trošila s povećanim iskorištenjem energije i automatikom za siguran i pouzdan rad.

OSNOVNE PREDNOSTI

  • nema potrebe za strojarnicom i kotlovnicom unutar objekta kao ni za dimovodom instalacijom,
  • ugradnjom hladnjaka koji se smješta uz objekt ili na krov, izbjegava se arhitektonsko nagrđivanje vanjske fasade na koju se mora objesiti niz vanjskih jedinica split sustava,
  • istim uređajima rješava se grijanje i hlađenje,
  • za pogon hladnjaka koristi se UNP a ne električna energija, odnosno ovisno o slučaju potrošnja električne energije može se smanjiti do 10 puta,
  • nije potreban dodatni zakup električne energije i električni priključak koji je potreban  kod ugradnje električnih hladnjaka,
  • relativno niska potrošnja plina,
  • upotrebom sunčeve energije bitno se smanjuje potrošnja UNP-a za potrebe grijanja tople vode,
  • mogućnost nadogradnje u slučaju potrebe za povećanjem kapaciteta,
  • mogućnost demontaže uređaja i smještaja na nekom drugom objektu,

ZAKLJUČAK

Prilikom donošenja konačne odluke o izboru energenta, vrsti trošila i vrsti rashladnih agregata investitori  bi trebali razmotriti prethodne činjenice i ne donositi odluku samo na osnovi najjeftinijeg tehničkog rješenja, bez da se sagledaju eventualno moguće posljedice.

Primjenom UNP u apsorpcijskim rashladnim uređajima u kombinaciji sa solarnim kolektorima moguće je uspješno zadovoljiti zahtjeve visokog komfora turističkih objekta i u uvjetima otežane opskrbe električnom energijom u području sjevernog i južnog Jadrana (priobalje i otoci)  kao i jadranske  unutrašnjosti (zaleđe). Veliki broj električnih trošila i split klimatizacijski sustavi   istovremenim radom mogu prouzrokovati lokalne udare na električnu mrežu (internu i eksternu).  Za izbjegavanje toga treba izdašno dimenzionirati električnu mrežu što prouzrokuje dodatno povećanje ukupne investicije što nije odmah vidljivo samo kroz cijenu jeftinijih trošila i jeftinijih rashladnih uređaja a ponekad nije niti izvedivo. U takvim slučajevima opisani primjer s apsorpcijskim rashladnim uređajima je ispravno rješenje.

Tehnokom d.o.o.
Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj.