Uređenje prirodnim kamenom-Zanimljivo uklapanje u svaku ideju

Prirodni kamen i njegova primjena jedna je od neiscrpnih tema. Prirodni kamen sastavni je element vrtova, interijera i raznih dekorativnih elemenata. Tako postoje najrazličitije inačice uređenja ulaznih predjela i prilaza za motorna vozila, terasa, pregradnih zidova, stepenica, kućnih obloga, pergola, ribnjaka, vrtova, pokrova i kamenih zidova zasađenih cvijećem.
U prvom su planu odabir odgovarajućeg materijala, upotreba i njegove harmonizirajuće funkcije. Vrlo je važno planirane elemente kvalitetno uskladiti s postojećim građevnim prilikama, raznim visinama i cvjetnim pokrovom. Vrste kamena koje u našem podneblju najčešće nalaze primjenu na otvorenim površinama su:

 • porfido
 • granit
 • travertin
 • škriljevac
 • vapnenci (uglavom u primorskim krajevima)

Ovisno o željenim načinima primjene kameni oblici mogu biti slijedeći:

 • pravilno rezani pravokutnici i poligonalne ploče (npr. granit)
 • prirodno kalani pravokutnici i poligonalne ploče (porfido i granit)
 • prirodno lomljeni oblici (porfido, škriljevac)
 • oblutci

HRKorak409.inddPrirodni kamen … i pločnici
Popločavanje prirodnim kamenom sigurno nije, kako neki kažu, trend koji će proći, već je povratak tradicionalnom načinu uređenja. Upotrebom prirodnog kamena postaje vidljivo koliko zahtjevne i komplicirane mogu biti metode i tehnike uređenja puta, terase ili prilaza za automobil, ali i kako zanimljivi, gotovo prirodni oblici tim procesom mogu nastati.
Prirodnim kamenom najčešće se popločavaju terase, kućni ulazi, prilazi garaži, vrtni putovi, stepeništa, podloge za roštilj, podloge za sjedalice i slično.

Načini popločavanja:

 • opločnici u redovima
 • popločavanje segmentiranih lukova
 • kaldrma
 • kružni pločnici
 • popločavanje oblutcima
 • promjene načina popločavanja

Održavanje pločnika od prirodnog kamena

Glede održavanja površina od prirodnog kamena, većinu truda valja uložiti na suzbijanje korova, trava i mahovine. Kod korektno postavljenih terasa, ulaza u kuću ili garažnih prilaza, čije su fuge načinjene od adekvatnog materijala koje u skladu s pravilima gradnje propuštaju ili odvode vodu, dovoljno će biti pomesti i povremeno oprati površinu. S korovom, mahovinom i prljavštinom dugo nećete imati problema ako se prilikom gradnje pažnja posvetila nagibu te se na kamenoj površini ne zadržava kiša.

Prirodni kamen … i njegova primjena u vrtu
Vrt možete imenovati, tematski ga oblikovati, urediti ga nizom zanimljivih elemenata, zasaditi rijetkim biljnim vrstama ili pak od njega napraviti pravu malu džunglu. Kakav god vrt uređivali gotovo da je nemoguće zaobići primjenu prirodnog kamena u njemu. Njegova je vrijednost u vizualnom i praktičnom pogledu stoga će se prirodni kamen savršeno uklopiti u svaku vašu vrtnu ideju.

Prirodni kamen … i zidovi
Zidovi od prirodnog kamena grade se već tisućama godina. Bilo kao utvrda, nasip, granica, zaštita od prirodnih nepogoda ili možda sasvim slučajno – nastajale su jednostavne ili složenije građevine.

Oblici zidova

Postoji mnogo različitih mogućnosti oblikovanja zidova od prirodnog kamena – bilo da govorimo o suhim (suhozid) ili zidanim zidovima. Ovisno o kakvoći, obradi ili primjeni materijala razlikujemo više oblika zidova, a to su:

 • zidovi od lomljenog kamena
 • zidovi od pravilno lomljenog/kalanog kamena
 • kiklopski zidovi od netesanih kamenih gromada
 • zidovi od šljunka

Suhozid

Sam naziv govori da se suhozid gradi na „suho“ dakle bez vezivnog materijala poput ilovače, pijeska, betona ili sličnih materijala. Suhozid na okupu drži vlastita težina te ih nazivaju i teškim zidovima. Vrlo je važno da imaju pomične temelje jer tijekom cijele godine „rade“, što znači da se stalno pomiču. Stoga se suhozid gradi s mnogo pažnje i preciznosti.

Zidani kameni zidovi

Najupadljivija značajka zidanih kamenih zidova je korektan, iznimno pravilan i pravokutan izgled svakog pojedinog kamena i cijelog zida.

U MGK klesarstvu nudimo razne vrste prirodnog kamena koji svoju primjenu mogu naći u oblikovanju vaše savršene okućnice!

MGK klesarstvo d.o.o.