Polaganje i kombiniranje kamenih podnih ploča

Prirodni kamen građevni je materijal kojeg najčešće karakteriziraju bogate boje i struktura. Iz navedenog razloga pojedine se kamene podne ploče najčešće polažu samostalno bez dodataka drugih vrsta kamena. Nasuprot navedenom jednoličnije se vrste kamena često obogaćuju kombiniranjem s drugim vrstama kamena pa čak i drugim materijalima kao što su drvo ili metali.

HRKorak309_2.inddDimenzije
Kamene podne ploče i pločice (marmete) na tržištu se najčešće nalaze u standardnim dimenzijama od 30,5 x 30,5 x 1cm, 40 x 40 x 1cm i 61 x 30,5 x 1cm, ali se uz standardne dimenzije nude i u raznim varijacijama duljina i širina od 30 do 70 cm i debljina od 1 do 3 cm. Tako u MGK klesarstvu možete naći kamene podne ploče u navedenim dimenzijama od preko 70 razlièitih vrsta granita, mramora, vapnenaca, travertina i škriljevaca.
Sheme polaganja
Prirodni kamen građevni je materijal kojeg najčešće karakteriziraju bogate boje i struktura. Iz navedenog razloga pojedine se kamene podne ploče najčešće polažu samostalno bez dodataka drugih vrsta kamena. U tom slučaju kamene se ploče najčešće polažu u jednostavnu mrežu definiranu dimenzijama ploča, gdje se dodatno može varirati orijentacijom postavljanja koja u odnosu na prostoriju može biti uzdužna, poprečna ili dijagonalna.

HRKorak309_2.inddKombinacije više vrsta kamena
Nasuprot navedenom jednoličnije se vrste kamena èesto obogaćuju kombiniranjem s drugim vrstama kamena pa čak i drugim materijalima kao što su drvo ili metali.
Kod tih kombinacija najbolje je i najsigurnije ostati kod dvije vrste kamena gdje se biraju kamene ploče koje su kontrastne po boji ili strukturi, a opet nose neku poveznicu (npr. iste su po veličini zrna). Svakako treba izbjegavati kombinacije vrlo sličnih vrsta kamena jer takva kombinacija čak može izgledati kao greška, a iako nije neophodno loš izbor, treba biti oprezan kod kombiniranja kamena različite prirode kao što su npr. kombinacija granita i mramora.

Daljnje kombinacije s tri ili više vrsta kamena rjeđe se primjenjuju, ali pažljivim odabirom na taj je naèin moguće dobiti iznimno zanimljive i unikatne podove. Takav odabir dobro je prepustiti projektantu, dizajneru interijera ili nekom iskusnom u odabiru kamena (npr. prodajnom osoblju u MGK klesarstvu) kako bi se izbjeglo preveliko šarenilo boja i struktura.

Bez obzira na to kojoj od navedenih opcija naginje vaš ukus sigurni smo da æe te u MGK klesarstvu pronaći pod za vaš idealan korak.

MGK klesarstvo d.o.o.