Novi proizvodi u Chromoden parketnom asortimanu za 2009. godinu

U 2009.godini Chromos boje i lakovi će u ponudi imati nekoliko novih prozivoda u otapalnom i vodenom asortimanu Chromoden lakova za parkete U Chromoden HS asortimanu lakova za parkete Chromos je razvio novi proizvod pod imenom Chromoden HS 1K PUR temeljni lak za parkete koji upotpunjuje asortiman Chromoden HS proizovda. Ovaj temelj se odlikuje slijedećim svojstvima:

– Jednokomponentan na bazi poliuretanskog veziva-neograničeno radno vrijeme
– Brzosušiv
– Ukoliko se nanosi gleterom brusi se za cca 2 sata
– Ukoliko se nanosi valjkom brusi se za cca 3-4 sata
– Odlično zapunjava
– Visoka suha tvar > 50%
– Odgovara po VOC zakonu,  tj. sadrži manje od 600 g/lit otapala

Također novi proizvod koji će se naći u ponudi Chromosovih proizvoda početkom iduće godine su Chromoden transparenti koji će za razliku od dosadašnjih biti jednokomponentni. Zadržana su gotovo sva svojstva dosadašnjih Chromoden transparenata što se prvenstveno odnosi na paletu od 12 standardnih nijansi, način nanošenja ostaje isti tj. nanošenje i brisanje kao i mogućnost toniranja s količinom od 5 – 10% dodatka u Chromoden HS lakove za parkete. Bitno je napomenuti da odgovaraju VOC zakonu po kojem se nalaze u f skupini gdje je dozvoljeno max.700 g/lit otapala.

U Chromoden Aqua asortimanu lakova za parkete upotpunili smo asortiman s jednokomponentnim lakovima koji su na akril-poliuretanskoj bazi. Od Chromoden AC-PU proizvoda u ponudi ćemo imati:

– CHROMODEN AQUA AC temelnji lak za parkete
– CHROMODEN AQUA 1K AC PU LAK ZA PARKETE sjajni, polumat i mat

Navedeni proizvodi namjenjeni su za zaštitu manje i srednje opterećenih porostora. Međuslojno brušenje je također vrlo slično kao Chromoden Aqua 1K PUR lakovima, odnosno Chromoden Aqua 1K AC temelj je brusiv nakon cca 2 sata što je za samo 60 minuta dulje od poliuretanskog temeljnog laka. Chromoden Aqua 1K AC PU lakovi imaju međuslojni interval od 3 – 4 sata. Također se odlikuju dobrim primjenskim svojstvima kao i mehaničkim karakteristikama.

U 2009. godini Chromos će tržištu predstaviti i sredstva za održavanje i čišćenje lakiranih površina. Sredstva će se sastojati od dvije glavne skupine proizvoda:

– Sredstva za čišćenje: koncentrirano sredstvo koje se razrjeđuje i sredstvo u spreju koje je već pripremljeno za pripremu i ne razrjeđuje se
– Sredstva za održavanje:
– Za njegu sjajnih površina
– Za njegu mat i polumat površina
– Za njegu i čiščenje parketa u sportskim dvoranama

Chromos boje i lakovi d.d.