Angelim vermelho

Prema narudžbi uvoznika drvenih podnih obloga – poduzeća A & R Rebellion, d. o. o. iz Maribora – pregledali smo uzorke drva za oblaganje vanjskih terasa i loža; bili su dužine između 2.400 i 3.900 milimetara, širine 145 milimetara i debljine 44 milimetara. Identifikaciju vrste drva i mehaničke testove obavili su na Biotehničkom fakultetu, na Katedri za tehnologiju drva Odsjeka za drvo.

k024-15str-00-200.gifPregledani uzorci pripadaju vrsti drva koje se u trgovini naziva ‘angelim vermelho’; botanički naziv mu je Dinizia excelsa Ducke. Poznata su i sljedeća trgovačka i lokalna imena: angelim pedra verdadeiro, faveira grande, angelim falso, faveira dura, feveira ferro. Domovina ove vrste drva su tropska amazonska područja Južne Amerike. Boja mu se kreće od svijetlih do tamnih crvenkastosmeđih tonova. Bijeli dio drva lako se razlikuje po svojoj svijetlijoj boji.

k024-15str-01-300.gifTvrdoća (po Brinellu) mu je prilikom kontrole iznosila od 99 do 106 megapascala u radijalnoj i tangencijalnoj ravnini. Drvo je vrlo tvrdo i može se usporediti sa tvrdim drvima poput bukve, graba i robinije (akacije). Mehanički testovi obavljeni su pri 14,7-postotnoj vlažnosti drva. Elastični modul savitljivosti iznosio je između 12,6 i 16,3 gigapascala, što se može usporediti sa hrastom, akacijom i bukvom. Tvrdoća obaranja kretala se od 103 do 139 megapascala, što se može usporediti sa bukvom, grabom i orahom. Drvo je vrlo gusto, a gustoća mu se kreće oko 1 gram na kubični centimetar pri 12-postotnoj vlažnosti. Najgušće europsko drvo je grab, koji ima gustoću od 0,8 grama na kubični centimetar pri 12-postotnoj vlažnosti (gustoća bukve pri jednakoj vlažnosti iznosi 0,71 grama na kubični centimetar).

k024-15str-02-300.gifSvježe drvo ima vrlo izrazit miris (doslovce smrdi poput prljavih čarapa) pa su ga zato »od milja« nazvali i – »smrduh«. No, nakon nekoliko se mjeseci ovaj smrad pomalo gubi, premda se prilikom struganja drva sušenoga na zraku još uvijek može osjetiti njegov specifičan miris; zbog toga ovo drvo nije prikladno za izradu namještaja namijenjenog unutrašnjosti kuće.

Prema podacima iz literature (Parkettmagazin) ovo je drvo vrlo trajno i otporno na vremenske utjecaje. Po standardu HRN EN 350-2 (SIST EN 350-2) svrstano je u drugi razred trajnosti (to jest, među otporne vrste drva kao što su to hrast, kesten, bangkirai).

Uzorak nezaštićenog drva izložili smo vremenskim utjecajima. Nakon šest mjeseci nisu se na njemu mogle opaziti promjene koje bi prouzročili biotički čimbenici (gljive, nametnici). Drvo je samo dobilo – sivkastu boju.

Kako je vidljivo, drvo – na koje nisu bili nanijeti nikakvi zaštitni premazi – prvo je imalo svijetle crvenkastosmeđe tonove, dok je protjecanjem vremena potamnjelo – dobilo je tamnosmeđu, a na kraju i sivu patinastu boju.

Angelim vermelho je vrsta tvrdog, vrlo gustog i po prirodi otpornog drva. Ima mehanička svojstva nalik nekim europskim vrstama drva poput bukve i graba. Zbog svog snažnog, neugodnog mirisa ovo je drvo prikladno isključivo za ugradnju u vanjske prostore.

Nace Kregar, dipl. ing. drv. ind.
Bureau Veritas, d. o. o.

Izvori
Koch, Gerald (2006.) Welche Eingenschaften braucht ein Terrassenholz. Parkettmagazin 2006: 2. 44-45.
DIN 68364/2003 Svojstva pojedinih vrsta drva – gustoća, elastični modul, tvrdoća
www.timberfocus.com