Uređenje vrta – 4. dio

Vrt djeluje skladno i lijepo ako su pojedine vrtne jedinice međusobno povezane tako, da izražavaju neku zajedničku ideju. Vrtne jedinice su dijelovi vrta koji čine njegovu funkcionalnu i oblikovnu uravnoteženost. Tako govorimo o predvrtu, boravišnom dijelu vrta, gospodarskom dijelu vrta, vodenom vrtu, pomičnom vrtu … Svaka od ovih jedinica ima svoje značajke, koje se moraju poštovati prilikom izrade nacrta za vrt. U velikom vrtu možemo oblikovati slobodnije i na većim prostorima. No, ako nam je na raspolaganju mali prostor, potrebno je temeljito poznavanje i mnogo oblikovnih sposobnosti da bi svaki dio vrta bio funkcionalno uređen te djelovao izvorno i privlačno.

Gotovo u svakom suvremenom vrtu, bez obzira na njegovu veličinu, imamo predvrt i boravišni dio vrta. Predvrtom zapravo smještamo kuću u prostor i povezujemo je sa širom okolicom. Boravišni vrt je zapravo – naša »soba na otvorenom«. Uzevši u obzir želje, mogućnosti i potrebe, možemo uključiti i ostale dijelove vrta, kao što su dječje igralište, kamenjar, voćnjak i povrtnjak.

Predvrt
Značaj predvrta

Predvrt je posjetnica vaše kuće i svakom posjetniku predstavlja prvi dodir s njom. Unatoč zasebnom vlasništvu, ovaj dio vrta najčešće je i napola javni prostor pa bi ga trebalo nastojati vizualno uključiti u okolicu. Za skladno uređenje takvoga prostora potrebno je zato – osim želja samoga vlasnika – poštovati i širu okolicu te cjelokupno uređenje čitavog naselja. Jedinstvenost uređenja najlakše se postiže u novoizgrađenim susjedstvima, čak i ako su smjernice uređenja već propisane građevinskim nacrtom. Naravno, ukoliko te smjernice nisu tek obična formalnost. Veličina predvrta je određena smještajem kuće na parceli. Oblik i sadržaj su ovisni još o konfiguraciji tla, položaju parcele (prema stranama svijeta) i, naravno – o željama naručitelja. Većinom pokušavamo smanjiti veličinu predvrta, kako bi nam više prostora ostalo za boravišni dio vrta.

U predvrtu se mora smjestiti prostor za brojne djelatnosti. Najvažniji je pritom – pristup samoj kući. Ulazno popločenje treba biti dovoljno široko da se mogu mimoići dvije osobe. Takva širina dostatna je i za prolaz dječjih i invalidskih kolica, kao i za nošenje većih predmeta. Automobilski prilaz obično je posve odvojen od ulaznog popločenja. Ako prostora ima malo, ova se razdioba može naznačiti odabirom različitih vrsta popločenja ili minimalnom visinskom razlikom među njima.

K023-str65-01-300.gifUz kuću skoro uvijek stoje barem dva automobila, a i gosti obično stižu automobilima – stoga treba urediti odgovarajuće parkiralište. Svako od mjesta mora biti nešto šire da bi se iz vozila mogla bez poteškoća izvaditi prtljaga. Vrlo je zgodno ako to parkiralište može biti i natkriveno, jer ga tada možemo koristiti i za povremene manje popravke ili čišćenje. Pritom je poželjno da u blizini imamo vodu i elektriku. Od prijevoznih sredstava ne smijemo zaboraviti ni na bicikle. Naročito kada u kući živi više osoba koje ih koriste, prostor za bicikle treba biti lako dostupan – svima.

I prostor za odlaganje otpada mora biti lako dostupan, kako za stanare kuće, tako i za službu javnog odvoza smeća. Posude za otpad trebale bi biti što manje vidljive. Takav prostor obično se predviđa kod garažnog dijela i prikriva raslinjem, ili ga uključujemo u ogradu ili stubište. Za veće bi prostore sa posudama za otpad bilo dobro, da budu natkriveni.

Ako je predvrt ograđen, posjetitelji trebaju imati mogućnost najave svoga dolaska već na vrtnim vratima. Zvono ili portafon može se spojiti sa sandučićem za poštu. Uređenje će biti zanimljivije ako građene strukture kombiniramo sa zelenilom. Naročito tijekom ljeta, predvrt postaje i prostor za neobavezne kratke društvene susrete sa susjedima. Zato je u tom području i klupa vrlo dobrodošla dodatna oprema.

Budući da je boravišni dio vrta odvojeniji i zasebniji prostor, prikladnije je prostor za dječju igru i druženje djece sa vršnjacima iz okolice predvidjeti u predvrtu. Prilikom uređenja moramo poštovati prometnu sigurnost i običaje susjeda, kojima bi dječja cika mogla smetati.

Uređenje predvrta

Iako predvrt pripada kući, on ipak nije namijenjen samo njezinim stanarima. On određuje prvi dojam već i zbog svog položaja. Promišljenim nacrtom možemo lako objediniti želje i potrebe vlasnika sa načelima oblikovanja vrta.

K023-str65-02-300.gifUređenje predvrta mora dati jasnu usmjerenost, pri čemu je naročito značajan sam ulaz u kuću. Put ne mora nužno biti posve ravan, jer može biti i kružni. Time se unosi dinamičnost, ali treba pripaziti – ulaz u kuću u svakom slučaju mora biti vidljiv te dovoljno prostran i za grupu posjetitelja. Možemo ga naglasiti i nekom zanimljivom biljkom, jednom od onih koje preovladavaju u predvrtu. Ako nam to uvjeti dopuštaju, ulaz u kuću možemo urediti zanimljivim motivima izvedenim od manjih elemenata, poput korita za lončanice, detalja u podu, osvjetjenja, pa čak možda i vrtnim namještajem ili skulpturom.

Kod uređenja vrta kao važni zahtjevi nameću se jednostavno održavanje i uporabnost; zato se u predvrtu pojavljuje dosta popločenih površina. Ako nam je na raspolaganju manji prostor, moramo biti pažljiviji kod popločavanja. Jer, začas se može dogoditi da popločene površine nadvladaju one sa zelenilom. A ako radi potreba za određenim prostorom unatoč svemu nije moguće uspostaviti odgovarajuće uvjete, oblikovno zanimljivim naglascima i kombinacijama boja moramo u taj prostor unijeti šarolikost i vizualnu privlačnost. Moramo znati da je izgled pristupa kući ljudima vrlo važan pa stoga i kakvoća popločenja do ulaza treba biti – najviša.

Da bismo izbjegli pretjerano popločavanje, ona manje opterećena područja možemo utvrditi travnim pločama ili tratnicima. Takva je  površina još uvijek provozna, a opet ostavlja dojam tratine. Javni i zasebni prostor odvajamo živom granicom – živica treba biti tako niska, da samo naznačava namjeru odvajanja i onemogućava neposredan pristup vrtu. Predvrt trebamo zasaditi tako da se ne zakriva pogled ni na ulaz, a niti na samu kuću. Ako se pored kuće vidi i boravišni dio vrta, koji je zasebnije prirode, bilo bi prikladnije da se ovdje posadi veće i gušće bilje.

Predvrt predstavlja prvi dodir vlasnika sa posjetiteljem. Zadaća predvrta je da omogući sve potrebne kućne djelatnosti, a da ipak odaje dojam skladnosti i uređenosti. Ako je za njega predviđeno mnogo prostora, možemo prilikom njegova uređenja biti i velikodušniji. No, u malom predvrtu moramo brižljivo odmjeriti odnose između pojedinih elemenata uređenja, jer na njemu nećemo moći imati baš sve ono, što nam se čini lijepim.

Andrej Strgar, dipl. ing. arh. oblikovanja