Postavljanje parketa

– betonsku podlogu treba dobro očistiti
– izbjegavanje efekta korita
– korištenje rotacionog stroja (kolumbusa)
– izbjegavanje završnog lakiranja po kiši, magli i niskim temperaturama

1. Priprema „estriha“ prije postavljanja parketa
-vlaga ne smije biti preko 2%
-betonsku podlogu treba dobro očistiti i prijeći „impregnacijom“ ljepila i vode (dobro promiješati i prijeći valjkom)
-podloga se mora sušiti nekoliko sati, čime postaje čvrsta

2. Za postavljanje „klasičnog“ parketa koristi se dvokomponentno poliuretansko ljepilo
Nakon lijepljenja, brušenje parketa provodi se nakon dva sata . Ako se koristi disperzijsko ljepilo, potrebno ga je ostaviti da se suši desetak dana, da ne dobije efekt korita.

3. Brušenje parketa obavlja se brusnim papirom 40, 80, 120.
Nakon brušenja strojem, parket je potrebno prebrusiti rotacionim strojem (kolumbusom)  brusnim papirom 150.

k19-spacva-2-250.jpg4. Nakon brušenja parket treba preći NC- temeljem uz nanošenje lopaticom,
da bi se tako popunile sve „fuge“, te ostaviti da stoji 3-4 sata. Potom izbrusiti „kolumbusom“ i brusnim papirom 150.
Iza toga lakirati u 2 sloja, a nakon prvog lakiranja prebrusiti  brusnim papirom 150.
Usisati prašinu, ostaviti 1 sat, te ponovno usisati, jer se brušenjem diže sitna prašina koja pada na parket i može stvoriti bubuljice.
Potrebno je izbjegavati završno lakiranje po kiši, magli i niskim temperaturama.

Spačva d.o.o.