Skladištenje, postavljanje i održavanje parketa

Parket se mora skladištiti u suhom i zatvorenom prostoru.Preporuča se da temperatura prostorije u kojoj se skladišti parket bude od 18º – 20º C. Vlaga u parketu kreće se između 7 – 11 %.
Prije postavljanja parketa potrebno je izmjeriti vlažnost podloge i relativnu vlagu zraka prostorije u koju se ugrađuje parket. Ugradnja na betonsku podlogu (za masivne parkete i seljački pod), dozvoljena vlaga betona je max. 2%  (vlažnost estriha utvrditi odgovarajućim mjernim instrumentom).

Relativna vlaga zraka u prostoriji mora biti između 50 – 60 % ( u zimskom periodu zrak treba vlažiti zbog rada centralnog grijanja, a u ljetnom periodu zrak treba osušiti sa odvlaživačem ili klima uređajem). Zidovi u prostoriji moraju biti potpuno suhi.

Prilikom postavljanja parketa otvarati paket po paket a ne više paketa odjednom (ne otvarati pakete dok nisu svi prije spomenuti preduvjeti ispunjeni i dok niste potpuno spremni započeti polaganje). Koristiti odgovarajuće ljepilo (preporuča se bezvodno dvokomponentno ljepilo ili poliuretanska plastične ljepila).

k-18-spacva-1-250.gifPostavljen i nebrušen parket tj. pod ostaviti 5 – 10 dana (da se smiri), a tek onda pristupiti završnoj obradi: brušenju, gletanju i lakiranju.

Pod održavati suhom ili navlaženom krpom i za to predviđenim kemijskim sredstvima.

Neki načini polaganja parketa:

  •  u obliku brodskog poda
  •  u obliku dijagonalno položenog brodskog poda
  •  u obliku riblje kosti
  •  u obliku riblje kosti sa 2 ili 3 spojene daščice
  •  u obliku riblje kosti sa daščicama različitih vrsta drva
  •  u obliku kocaka
  •  u obliku dijagonalnih kocaka sa međuprugama

Spačva d.o.o.