Korisnost i uporaba travnih busena

Procvat uzgoja busenja trave započeo je radi sve većih potreba za postizanjem brzog pokrivanja površina travom dobre kakvoće, isprva tek na športskim igralištima, a kasnije i radi golemog povećanja broja individualnih i višeobiteljskih građevinskih stambenih objekata. Prve busene trave su zbog toga izrezivali na pašnjacima. Zbog povećane potražnje za busenjem trave dobre kakvoće u okolišu stambenih objekata koji su nicali na sve strane, na vrtovima i športskim zemljištima su se ubrzo počele sijati odabrane vrste trave različitih sorti. Tako je iznimno skokovit početak porasta industrije proizvodnje busenja trave u SAD-u postao značajan već u kasnim šezdesetim godinama, kada je približno 900 proizvođača uzgajalo busenje na 24 tisuća hektara. Vrijednost tadašnje proizvodnje već je dosegla sto milijuna dolara (Turfgrass, D. V. Waddington i koautori, ASA, 1992.).

Busenje trave je i kod nas sve češće prvi odgovor na pitanje, kako neku novogradnju što prije dovršiti na kvalitetan način. Obično je uvjet za okončanje i predaju nekog građevinskog naloga i – njegova uređena okolica. Zemljišta na kojima obično sijemo oko novogradnji ili obnovljenih dijelova očišćena su tek kada su završeni svi unutarnji i fasadni radovi. Ulagače ne zadovoljava nekoliko posađenih biljaka, koje će prolistati za nekoliko tjedana. Oni žele vidjeti uređenu tratinu, čistu i bez korova, a žele imati i košnjom uređene zelene prostore. Zamislite samo novi poslovni objekt nekog uglednog poduzeća, oko kojega je trava posijana koji tjedan prije njegova otvaranja. Na otvorenje su pozvani brojni gosti, koji će na prostoru ispred poduzeća zateći tek zemljište sa rijetkim vlatima trave. Crna varijanta takvog događaja sadrži u sebi i mogućnost da je dan ili dva ranije snažno kišilo… Priznajte i sami da ne biste imali baš jako dobro mišljenje o kakvoći te novogradnje, a niti o ulagaču – vašem partneru.

k09-31-s2.jpgSlično se događa kod novogradnji i obnove individualnih kuća. Zahtjevi vezani uz uređenost okoliša u kojemu boravimo postaju sve veći. Njegovana trava postaje simbol uređenosti kako individualnih kuća, tako i većih i velikih poslovnih zgrada. Poznajemo već mnogo hrvatskih i slovenskih poduzeća koja brinu o svom ugledu i uređenošću okolice svojih objekata.

Ponekad možemo naići i na uzorno uređene zelene površine. Održavanje travnatog busenja ipak nije jednostavno. Ljeti na njemu niču različiti, širokolisnati i travnati (obično jednogodišnji – termofilni) korovi. U ljetnim vrućinama ljudi zalijevaju travu u pogrešno vrijeme i u neprimjerenim količinama. Dodavanje gnoja je također često nepravilno, obavlja se u nedostatnim količinama ili ga – uopće i nema. Ljudi pokušavaju poboljšati travnjake svim poznatim »domaćim praksama« i postupcima za koje čuju. Najčešće im ne uspijevaju. Već smo mnogo puta znali čuti kako se kaže da je lijep i uređen travnjak teže održavati od – ruža.

Ipak, to ne mora nužno biti i istina! Moramo upoznati nekoliko temeljnih zakonitosti. Kao i kod gradnje objekata, one su i pri održavanju kvalitetnog travnatog busenja »temelji« koji ostaju – najvažniji.

  • Zemljište na kojemu izrađujemo nacrt za buduće travnate površine mora biti dovoljno ocijeđeno, ali to može biti i ilovača, samo što joj moramo dodati dovoljno pijeska kako bi voda mogla otjecati. Tijekom godina se mnoge vrste zemljišta posve »zbijaju«. No, i takva tla treba dublje (barem 20 centimetara) prekultivirati te im dodati znatan udio pijeska, obično i iznad 40 posto volumena kultivirane zemlje. I dobar travnjak treba jednom godišnje posipati pijeskom, za što je najprikladniji isprani kremeni pijesak. Tako izravnavamo površinu i osiguravamo trajniju poroznost tla.
  • Lijepo travnato busenje je monokultura kojoj moramo osiguravati »konkurentnost«. Sastavljena je iz mješavine različitih vrsta i sorti, ali uvijek – trava! Trave od kojih je sastavljeno busenje zahtijevaju jednaka hranila (na jednakoj dubini, prikladne moći upijanja…). Korovi  iskorištavaju i druge mogućnosti, dublje slojeve, oni snažnije crpu, a rastu i na visokim temperaturama, kao i na sjenovitim mjestima. U pravilu su manje zahtjevni i zato bolje uspijevaju. Trave su upravo radi toga – manje konkurentne. Busenju trave omogućujemo konkurentnost redovitim i pravilnim dodavanjem gnojiva, redovitom nižom košnjom koju korovi i divlje izniklo raslinje slabije podnose (oni izrastaju i razvijaju se kasnije od trava), pravilnim zalijevanjem u sušnim razdobljima… Upotrijebljena gnojiva moraju biti namijenjena upravo za travnate busene: ona u načelu omogućuju kasnije ispuštanje hranjivih tvari, a odabiremo ih s obzirom na godišnje doba u kojemu se radovi odvijaju.

Travnati buseni mogu se uzgajati na prirodnom, poljoprivrednom tlu, a i  na drugim uzgojnim podlogama.

Travnato busenje mora biti staro barem godinu dana da bi bilo prikladno za polaganje. Ono je kompaktno, dobro prožeto korijenjem, gusto i u pravilu – bez korova. Na polju se izrezuje posebnim rezačem, i to u trakama širine od 30 do 45 centimetra te debljine oko 2 centimetra. Trake se savijaju u role, slažu u palete, odvoze do naručitelja i polažu na zemljište. Kvadratni metar busenja težak je od 35 do 40 kilograma. Takvo »presađeno« busenje se uz redovito zalijevanje i valjanje na pravilno pripremljenom tlu uspijeva  ukorijeniti već nakon tjedan dana! Trajnost presađenog busenja nije ograničena, mada je važan način njegovog održavanja.

Za veće športske površine, a prije svega za nogometna i golf igrališta, proizvođači uzgajaju travu namjenski, i to iz odgovarajuće mješavine trava. Takva športska zemljišta zahtijevaju istinsku kakvoću te trajnu propusnost za vodu, pa zato sloj tla na vrhu sadrži i 80-posto udjela kremenog pijeska i 20-postotni udio zemlje ili treseta. Na tako pripravljenom zemljištu, naravno, nema smisla polagati travnate busene zajedno sa zemljom na kojemu su rasli, jer poniranje vode i izmjena plinova neće biti ravnomjerna. Za te namjene najbolji proizvođači busenja trave nude dodatnu uslugu pranja (u Europi postoje dva takva proizvođača). Izrezano busenje po posebnom postupku ispiru vodom i uklanjaju svu zemlju, tako da korijenje ostane posve čisto. Takvo busenje se još brže ukorjenjuje, mada zahtijeva veću pozornost i njegu. Ove usluge nudi, primjerice, poduzeće Zehetbauer u blizini Dunava.

Kvalitetno travnato busenje nije više san ili nedostižna želja. Za posve razumnu cijenu možete ga nabaviti i vi. Njegovo održavanje je mnogo jednostavnije od uzgoja busenja jednake kakvoće sa sjetvom. Usto je i mnogo puta jeftinije! Uvjereni smo da će i kod nas, kao i u drugim razvijenim državama Europe, uporaba busenja trave za ozelenjivanje okoliša ubrzo postati nešto posve svakidašnje.

Gorazd Nastran, dipl. ing. agr.