Konstrukcijsko drvo – DRVO ZA GRAĐENJE – novi asortiman

Povećana društvena svijest o nužnosti zaustavljanja uništavanja šuma dovela je do toga da se globalno uvedu norme koje će regulirati gospodarenje šumama i jamčiti da će se ono vršiti prema strogim ekonomskim, socijalnim i ekološkim standardima. Opće je mišljenje da se bogatstvom šume mora upravljati tako da se poštuju potrebe sadašnjih, ali i budućih naraštaja.

Proizvod koji posjeduje uvedeni FSC-certifikat za krajnjeg kupca znači da on svojim potrošačkim postupkom nije pridonio nemilosrdnoj eksplotaciji šumskih resursa.Tvrtka J.u.A Frischeis prihvatila je postavljene međunarodne norme. Naši kupci mogu biti sigurni da odlukom o kupnji drva i drvnih  proizvoda iz poslovnice J.u.A. Frischeis pomažu u očuvanju šumskih resursa, što potvrđuje i FSC-certifikat.

U našoj velikoj ponudi drvnih proizvoda ovog puta ćemo izdvojiti: stolarsku rezanu građu te konstrukcijske drvne materijale koji se koriste u izgradnji objekata.

Stolarska rezana građa

Norma DIN 4074 „Sortiranje drva prema nosivosti“ je uvedena 1938. te je 2009. posljednji put, još jednom izmijenjena u bitnim dijelovima.

Novosti u svezi s normom2 DIN 4074 odnose se najviše na karakter same norme kao i na pravila sortiranja i označavanja razreda sortiranja, izmjerene referentne vlage te dimenzijske stabilnosti kao i pravila označavanja te dokazivanja usklađenosti. Glavna novina je uvođenje suhog sortiranja. Sortiranje rezane građe sukladno ÖHHU provodi se prema trgovačkim dimenzijama. Osim toga, provedena je klasifikacija razreda kvalitete, pri čemu sortiranje ovisi o vrsti drva.

Za ocjenu kvalitete i klasificiranje u podrazrede trgovačkim vrstama se prikupljaju sljedeći parametri: kvrge, smolne vrećice, raspukline, šupljine srčike, boja, okuženost gljivicama i kukcima, zakrivljenost, izvrtanje, uvrtanje oblica, uraslice kore, okružljivost. DIN 4074-1 „Sortiranje četinjača prema nosivosti; rezana građa četinjača“ sadrži za vizualno sortiranje 3 razreda sortiranja i to, S7, S10 i S13. Ovi razredi sortiranja se („građevno drvo“) dodjeljuju razredima čvrstoće C16, C24 i C30 sukladno EN338 („građevno drvo u nosive svrhe“).

Umjesto DIN 4074 iz 1989. s njegova četiri razreda sortiranja za strojno sortiranje čvrstoće (MS 7, MS 10, MS 13, MS 17) sada vrijedi klasifikacija sukladno razredima čvrstoće novog DIN-a 1052. Oni se označavaju dodatkom „M“ kao npr. C 30 M.

PRAVILNIK O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Od 1.7.2013. je u primjeni Pravilnik o građevnim proizvodima (BauPV br. 305/2011). Iz njega za proizvođača građevnih proizvoda proizlazi obveza označavanja građevnih proizvoda (CE) odnosno u skladu s najbitnijim obilježjima staviti na raspolaganje izjavu o svojstvima (DoP).

Preduvjet:

  • Proizvod je građevni proizvod te se trajno ugrađuje u građevinu.
  • Svojstva (bitna obilježja svojstava) proizvoda regulirana su usklađenim europskim standardom.

Izjava o svojstvima treba služiti tome da prerađivač prije izrade svoje proizvodne serije ispita proizvod koji će se primijeniti u smislu njegovih tehničkih svojstava i uporabljivosti, kako bi izbjegao kasnije reklamacije!

Putem šifre za označavanje isporučenog proizvoda možete na našoj web stranici (http://www.frischeis.at/service/bauproduktenverordnung) preuzeti svoju izjavu o svojstvima koja odgovara proizvodu.

KONSTRUKCIJSKI DRVNI MATERIJALI

U Fricsheis-u od konstrukcijskih materijala za građenje možete izabrati: konstrukcijsko puno drvo (KVH), lijepljeno lamelirano drvo (BSH), lijepljeno lamelirano drvo DUO i TRIO grede te BSP uslojeno cjelovito drvo.

Konstrukcijsko puno drvo KVH

Tehnički i građevinsko-fizikalni propisi i povećani zahtjevi za kvalitetom stanovanja postavljaju sve veće zahtjeve prema građevnim materijalima.

Moderna drvna gradnja danas zahtijeva građevno drvo po mjeri, precizno dimenzionirano i osušeno.

Razvojem KVH-a i DUO/TRIO-greda arhitektima i inženjerima stoji na raspolaganju građevni materijal koji je dostupan tehnički pažljivo osušen, kalibriran po mjeri i raspoloživ na skladištu u mnogim dimenzijama i dužinama.

3Konstrukcijsko puno drvo (KVH) je građevinska rezana građa četinjača (u pravilu smreka) za primjenu u modernoj drvnoj gradnji. Kriteriji kvalitete značajno premašuju uobičajene kriterije kvalitete standardne građevinske rezane građe. Sortiranje se provodi u skladu s normom DIN 4074-1 te ga strogo nadziru nacionalni i internacionalni instituti.

Osim toga, ispunjavaju se sljedeća obilježja sortiranja: definirana vlaga drva (15 % +/- 3 %), vrsta reza (odvojena srž), dimenzijska stabilnost presjeka, tekstura površine.

Ovisno o svrsi primjene proizvode se dvije kvalitete koje se najviše razlikuju u izgledu: KVH – SI za vidljive i KVH – NSI za nevidljive konstrukcije.

Zupčastim spojem (DIN 68140-1; EN 385) može se proizvesti drvo do najviše 16 m. Pojedinačni elementi se pomoću najmodernije tehnike češljastog spoja sljepljuju pri čemu ne dolazi do smanjenja čvrstoće u građevnom elementu.

Lijepljeno lamelirano drvo

Lijepljeno lamelirano drvo je idealni materijal kad je potrebno izuzetno veliku pažnju posvetiti visokoj postojanosti oblika i dimenzijskoj stabilnosti. Koristi se prvenstveno kod visokih optičkih, arhitektonskih i statičkih zahtjeva.

Lijepljeno lamelirano drvo se proizvodi od tehnički osušenih dasaka smreke, pri čemu se uklanjaju oštećena mjesta koja umanjuju čvrstoću te optički nedostaci, kao što su velike smolne vrećice, velike kvrge i uraslice kore. Odsjecanjem defektnih dijelova te zbog slojevite strukture nastaje drvni materijal velike čvrstoće i veće krutosti od uobičajene grede i konstrukcijskog punog drva.

Prednosti koje ih krase su: visoka čvrstoća (GL24), postojanost oblika, dimenzijska stabilnost,  točnost dimenzija i dužine, visoka nosivost kod niske neto težine, ujednačeni izgled, cjenovno prihvatljivo, ekonomičnost.

Dimenzije ovog proizvoda dolaze u: širinama od 80 do 240 mm u 20-mm-razmacima; širinama od 80 do 1240 mm u 40-mm-razmacima; dužinama od 6 do 18 m

BSH – posebni građevni elementi

 Od nosača sedlastog krova preko lučnog spoja do okruglih lukova, možete mašti dati na volju. Bilo da se radi o zakrivljenostima, zaobljenjima, kutovima i kosinama svih vrsta, zahvaljujući razvijenoj tehnici naših partnera u mogućnosti smo isporučiti svaki oblik kao nosač od lijepljenog lameliranog drva.

Sve vrste lukova i nadvišenja; 3-dimenzionalne zakrivljenosti; debljinu lamela prilagođenu obliku i svrsi korištenja; zupčaste spojeve prema arhitektonskim i statičkim zahtjevima.

J.u.A.Frischeis d.o.o.