IZRAVNAVANJE PODLOGE

Lijepljenje drvenog poda ponekad zahtijeva i izravnavanje podloge, kako bismo dobili ravnu i niveliranu površinu te uklonili moguće neravnine na površini podloge (estrihu).

 U prodaji je široka paleta proizvoda za izravnavanje podloga, ovisno o tome kakvo nam je izravnavanje potrebno, na kakvu će se podlogu vršiti polaganje, a prije svega kakvu podnu oblogu želimo položiti. Mase za izravnavanje izrađene su na osnovi specijalnih vrsta cementa, odabranih punila i umjetnih smola. Njihova funkcija je izravnavanje podloge, ujednačavanje visinskih razlika, izjednačavanje podloga iz različitih materijala i izglađivanje suviše poroznih površina. Radovi moraju biti izvedeni u skladu sa standardom HRN U.F2.017: Završni radovi u građevinarstvu. Njemački standard koji obrađuje područje polaganja podnih obloga i ravninu podloge je DIN 18365.

k02-22-01Masa za izravnavanje ne mijenja fizikalne i mehaničke osobine podloge niti njenu prijemčivost. Za učvršćivanje estriha i poboljšanje njegove osobine prianjanja postoje posebni proizvodi, takozvani predpremazi i učvršćivači. No, potrebno je spomenuti da je bolje upotrijebiti paletu proizvoda samo jednog proizvođača, jer tada neće biti dvojbe o njihovoj kompatibilnosti.

Mase za izravnavanje možemo grubo podijeliti:
– s obzirom na debljinu (tankoslojne – do 10 mm, debeloslojne – do 30 mm)
– s obzirom na svojstvo razlijevanja
– s obzirom na brzinu vezivanja

Ovi su proizvodi vrlo otporni na pritisak i na odstupanja, nisu porozni i  možemo ih koristiti s bilo kojim ljepilom za parket (pri tome se treba točno pridržavati uputstava proizvođača). Za optimalno prianjanje uz podlogu postoje različiti predpremazi za sve vrste podloga, od cementnih, anhidritnih i magnezitnih estriha do različitih već postojećih popločenja.

k02-22-02Prije no što počnemo polagati masu za izravnavanje, moramo biti sigurni u to da je estrih dovoljno mirovao, da je suh, da nema mogućih izbijanja vlage, te da je brižljivo očišćen. Na mjestu izvedbe radova polagač obično nailazi na razne prljavštine koje se svakako moraju ukloniti: od gipsa, žbuke, ostataka boje ili laka, mrlje od ulja ili masti, od proizvoda koji ne hlape niti se uklanjaju sami … Nije zanemariva ni prašina, koju često ne shvaćamo dovoljno ozbiljno, i koja također polagaču može prouzročiti podosta problema. Dobar usisavač prašine je neizbježan dio opreme polagača i nikada ne predstavlja suvišan trošak.

Masu za izravnavanje pripremamo tako da proizvod pripremljen u obliku finih zrnaca istresemo u posudu s vodom, koja je čista i pravilno odmjerena. Dobivenu smjesu polako miješamo električnom mješalicom. Svaki proizvođač na vlastitom proizvodu vidljivo označava količinu vode koju moramo upotrijebiti za odgovarajuću pripremu smjese. Dobro je uvijek strogo se pridržavati ovih uputstava, a to naročito važi za samorazlijevajuće mase za izravnavanje. Pogrešno je uvjerenje da će se proizvod bolje samorazlijevati ako mu dodamo više vode. Naime, zbog prevelike količine vode sastojci će se teže slijegati, a na površinu će isplivati cement i smole; to će opet prouzročiti nekonzistentnost i slabo prianjanje mase za izravnavanje uz podlogu, a pored toga će smole na površini stvoriti sipak, nekompaktan film koji nije prikladan za nanošenje ljepila i polaganje drvenog poda.

Uputstava se moramo pridržavati ne samo u pogledu količine vode, već i kada se radi o samoj pripremi mase; neke od proizvoda trebamo promiješati, ostaviti da neko vrijeme miruju, zatim ih još jednom promiješati i tek tada će biti spremni za nanošenje na podlogu; druge, za razliku od ovih, možemo nanositi odmah.

Također moramo paziti i na debljinu nanošenja mase za izravnavanje. Prilikom polaganja parketa, minimalna debljina izravnavanja iznosi 3 mm, ukoliko želimo izbjeći bilo kakva neugodna iznenađenja. Izravnavanje pod svaku cijenu može zbog djelovanja drveta biti i opasno. Ako je površina podloge (estrih) malo neravan ili izravnan samo ugrubo, bolje je nanijeti veću količinu ljepila (na tržištu su novost ljepila koja možemo  nanositi i do debljine 2 cm). Kad drvo počne raditi, od ključnog je značaja u čitavom sustavu polaganja upravo izravnavanje. Što se tiče debljine nanosa, svakako se može preporučiti da se pridržavate uputstava proizvođača i tehničkog popisa njegovih pojedinih proizvoda.

Temperatura nanošenja za sve mase za izravnavanje kreće se od 5° C i ne prelazi 25° C. Vrućina i suhi prostori skraćuju vrijeme vezivanja, dok ga hladnoća produžava. Mase za izravnavanje obično nanosimo metalnim zaglađivačem, i to tako da na površini ne stvaramo film, odnosno da masa za izravnavanje na površini još ostaje gruba, jer će time prianjanje sljedećeg sloja, to jest ljepila, biti znatno bolje.

IZVORI
Professional Parquet, br. 2, ožujak / travanj 2000., str. 166–122 Harwood Floors, br. 2, travanj / svibanj 2000., str. 125–129 Tecnical Reference Manual, SAD, 1999.