Viadrus U26, Kotao za centralno grijanje

Sezona grijanja samo što nije počela. Uz to, što vam je želja dom održati toplim i ugodnim, bilo bi lijepo zagrijati ga i energetski obnovljivim izvorom – drvom. Drvo je s obzirom na ispuštanje CO2 – neutralno s obzirom da za svog životnog vijeka, dok stablo raste, proizvodi kisik a troši ugljični dioksid.

Kotao koji Vam predstavljamo, doduše može uz drvo koristiti i koks i mrki ugljen, ali ti energenti su danas definitivno u minornoj uporabi.

k55-Tehnodom-00-200.jpgKotao Viadrus Hercules U 26 sastoji se od člankastog tijela izrađenog od lijevanog željeza. Kotlovski članci međusobno su spojeni čeličnim konusnim spojnicama te učvršćeni kotlovskim sidrenim šipkama. Članci sačinjavaju ložište, prostor pepeljare, komoru kotlovske vode i izmjenjivač topline. Na zadnjem članku nalazi se dimnjača s dimovodnom zaklopkom, priključak polaznog i povratnog voda te kućišta pipala temperature i tlaka.

Desno na prednjem članku smješten je priključak za ugradnju regulatora primarnog zraka, gornja vrata za loženje i donja vrata za čišćenje pepeljare i potpalu vatre. Iznad prostora za pepeljaru nalazi se vodom hlađena rešetka ložišta.

Kotlovsko tijelo izolirano je debelim slojem mineralne vune koja nije štetna po zdravlje, a koja smanjuje gubitke topline te je obloženo kvalitetno obojenim plaštem.

k55-Tehnodom-01-300.jpgOvisno o veličini prostora te energetskim potrebama za zagrijavanjem željenog prostora, birate broj članaka u Viadrus kotlu (između 3 do 10 članaka) jer njegovim brojem dobijate različite učine kotla što je vidljivo iz priložene tabele za gorivo drvo, vlažnosti max. 20%.

Kotao je izrađen kao toplovodni s prirodnim ili prisilnim optokom tople vode i radnim pretlakom do 4 bara (tvornički je ispitan na nepropusnost pri ispitnom pretplatu do 8 bara).

Prednosti kotla

Od mnogih prednosti Viadrus kotlova, nabrojat ćemo samo one najznačajnije:

  • dugovječnost lijevano-željeznog tijela kotla, kao i svih ostalih dijelova izrađenih od kvalitetnih materijala
  • visoki stupanj iskorištenja pri uporabi; koksa 80%, mrkog ugljena 75%, drva max. vlažnosti 20% – 75%
  • preko 120 godina tradicije proizvođača te najmodernija proizvodna tehnologija na automatskim linijama za oblikovanjem sa stalnom provjerom kvalitete proizvodnog procesa (ISO 9001, ISO 14001), garancija su da ćete kupnjom Viadrus kotla imati pouzdanog partnera koji će se bez greške brinuti o toplini Vašeg doma
  • jednostavno posluživanje i održavanje
  • mogućnost zamjene ili dodavanja članaka, tj. povećanja učina.

Smještaj kotla

Kotao Viadrus U26 ugrađuje se u prikladne prozračne prostorije zaštićene od smrzavanja, npr. podrum, šupe, spremišta i sl.

Potrebno je kotao postaviti na negorivu podlogu, čak, ukoliko je kotao smješten u podrumske prostorije, preporuča se smještaj na podest minimalne visine 50 mm. Prilikom instalacije treba voditi računa da kotao bude udaljen najmanje 200 mm od zapaljivih materijala.

Akumulacijski spremnici

k55-Tehnodom-02-450.jpgBezuvjetno se preporuča ugradnja spremnika topline, osobito ako je obujam vode u sistemu veći od 300 litara. Time će kotao raditi u režimu punog učina te će postizati maksimalno iskorištenje goriva bez obzira na vanjsku temperaturu. Trošit će 20-30% manje goriva, a stvaranje kondenzata bit će minimalno što produžuje vijek kotla.

Zbog smanjene emisije štetnih plinova i visoke efikasnosti gorenja, postizat ćete bolju zaštitu okoliša. Također postoji mogućnost kombinacija s drugim načinima grijanja (solarni kolektroi, toplinske crpke, el.akumulacija).

Tehno-dom d.o.o.