SUVREMENE TEHNIKE POLAGANJA PARKETA

PROIZVODI ZA OBRADU PODLOGE

Pravilna priprema podloge, kao što smo već rekli, osnova je za stručnu i uspješnu izvedbu svih dijelova pri polaganju podne obloge. Tome pripada i pravilna uporaba proizvoda za obradu podloge. Propisno pripremljenu podlogu opisuje njemački standard DIN 18365 s tim da na tom području u Hrvatskoj još uvijek važi  standard HRN U.F2.017: »Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički normativi za izvedbu radova pri polaganju podova.« Ovaj je standard obvezatan na temelju Odredbe o tehničkim zahtjevima za građevinske proizvode.

Prije no što počnemo opisivati nanošenje i propisanu uporabu pojedinih vrsta proizvoda za obradu podloge, iznijet ćemo njihovu osnovnu podjelu. I masu za izravnavanje ubrajamo u proizvode ove vrste, no kako smo njezinu uporabu podrobnije opisali u prethodnom broju revije, ovdje ćemo se ograničiti samo na četiri osnovne skupine proizvoda, koje glede namjene dijelimo na:

  • predpremaze za učvršćivanje estriha
  • vezne (kontaktne) premaze
  • proizvode za sanaciju pukotina u estrihu
  • zaštitne premaze

Podloga na koju će se nanositi spomenuti proizvodi mora biti suha, tvrda i kompaktna. Dijelove koji su se slabo prihvatili potrebno je odstraniti. Površina mora biti čista, bez ostataka prašine, ulja, masti, boja, lakova, voskova ili sličnih tvari koje bi mogle spriječiti prianjanje uz podlogu.

PREDPREMAZI ZA UČVRŠĆIVANJE ESTRIHA

To su više ili manje viskozni tekući proizvodi koji djeluju dubinski i koje koristimo za učvršćivanje nekompaktnih i drobljivih estriha te za sprječavanje površinskog prašenja estriha. Obično ih nanosimo valjkom ili četkom, i to svakako prije nanošenja ljepila, prije mogućeg nanošenja mase za izravnavanje ili zaštitnog predpremaza.

Proizvodi za utvrđivanje estriha mogu biti na vodenoj osnovi ili na osnovi topila. Stručnjaci preporučuju ove potonje, i to prije svega zato što se unatoč penetraciji suše bitno brže. Proizvodi na osnovi vode se posebno kod uporabe na vrlo poroznim površinama i u ne baš idealno ravnim uvjetima mogu sušti i do mjesec dana, što je kod današnjih rokova izvedbe – nemoguće.

VEZNI PREMAZI

To su tekući proizvodi koji poboljšavaju prianjanje veznog sloja uz podlogu. Mogu biti na vodenoj osnovi ili na osnovi topila. I ove proizvode obično nanosimo valjkom, a neizbježni su pri obradi anhidridnog estriha ili pri polaganju parketa na već postojeću keramiku ili drugu ulaštenu podnu oblogu.

PROIZVODI  ZA SANACIJU PUKOTINA U ESTRIHU

Radi se o različitim polimernim materijalima (akrilne smole, epoksidne smole,…), koji mogu biti elastični ili kruti. Služe, kao što nam to govori i samo njihovo ime, za sanaciju pukotina u estrihu koje najčešće nastaju prilikom sušenja zbog prekoračenja zatezne čvrstoće pri stezanju ili uslijed prekoračenja (prevelikog opterećenja) vrijednosti pri savijanju. Mogu se rasprostirati kroz čitavu debljinu ploče ili se nalaze samo na površini. Ove potonje pojavljuju se najčešće kao posljedica stezanja svježeg estriha, neravnomjernog stezanja radi lošeg sastava ili zbog nepropisne njege. S obzirom na uzrok nastanka, pukotine umanjuju čvrstoću i besprijekornost podloge pa ih stoga treba zatvoriti.

Pukotine prvo treba raširiti i ‘užljebiti’, kako bi proizvod mogao prodrijeti u njih, a zatim se pomno uklanjaju ostaci nečistoća i prašine te djelići koji se nisu prihvatili. Kod većih pukotina, pomoću kutnog brusnog stroja radimo poprečne ureze za sidraste spojke koje se polažu u još tekuću smolu i ponovno prelijevaju. Zapunjene pukotine treba posuti kremenim pijeskom.

ZAŠTITNI PREMAZI

To su površinski tekući premazi koji djeluju kao nepropusni sloj i zaštita od vlage. Tržište nudi dva osnovna tipa: epoksidne i poliuretanske proizvode. Imaju visoku prihvatnu moć i, nakon nanošenja, stvaraju na površini podloge film koji služi kao izolacija od vlage. To ipak ne znači da ovi premazi zaštićuju površine kod kojih je prodor vlage iz podloge ili izvana konstantan i kod kojih je prevelika vlažnost bitno viša od dopuštenog stupnja za polaganje drvenog poda, to jest viša od 2 posto. Takav je tip vlažnosti potrebno spriječiti prvo saniranjem vanjskog dotjecanja vlage, a potom i propisanim slojem hidroizolacije.

Estrih obrađen zaštitnim premazom 

Na tržištu nalazimo i višenamjenske proizvode za obradu podloge, koji se mogu koristiti i u funkciji različitih premaza, no prije njihova nanošenja vrlo je važno pozorno pročitati proizvođačeva uputstva za uporabu; naime, osim propisno pripravljenog proizvoda (razrijeđenog ili nerazrijeđenog, tipa podloge za koju je on namijenjen, i dr.), važna je i kompatibilnost s ostalim proizvodima koje namjeravate nanositi, kao na primjer s masom za izravnavanje, ljepilom … To ćemo izbjeći ako upotrijebimo proizvode od samo jednog, istog proizvođača.

IZVORI
Slovenski kolokvij o betonima, Industrijski tlakovi: zbornik grae i referata, IRMA, Ljubljana, 1998.
Revija Professional Parquet, ožujak / travanj 1994., str. 30–33
Revija Professional Parquet, ožujak / travanj 2000., str. 116–122
Prospekti i tehničke liste različitih proizvoačabitno