SLABO PRIANJANJE IZMEĐU SLOJEVA LAKA

Polazište

Hrastov mozaik – parket bio je tri puta lakiran dvokomponentnim poliuretanskim lakom. Klimatski uvjeti su u prostoru bili normalni, što znači +20 stupnjeva Celziusa te 55- postotnu relativnu vlažnost zraka. Svaki pojedini sloj laka brusio se višepločastom rotacijskom brusilicom. Nakon uporabe tla od nekoliko tjedana pokazalo se, da je prianjanje između pojedinih slojeva laka, odnosno zaštite – loše.

Rješenja

Obično se može krenuti od tvrdnje da se prijem pojedinih slojeva laka pri brušenju poboljšava, samo što zrnatost brusnog papira ne bi smjela biti finija od 120. Ako se brusi brzohodnim brusilicama koje imaju više brusnih ploča, odnosno brusilicom s visokim brojem okretaja, može se dogoditi da to utječe na prianjanje među slojevima te da ga umanjuje.

Pritom ovo brušenje nije istoznačnica za »poliranje«. Do toga može doći ako se pri brušenju koristi nedovoljno grubi brusni papir i prevelika brzina okretaja brusilice. Tako ostvarujemo učinak poliranja, što opet smanjuje prianjanje pojedinih slojeva.

Kod brusilica s visokim brojem okretaja treba koristiti grublji brusni papir nego kod običnih, polaganijih brusilica s brusnim pločama. Grubost odnosno zrnatost se određuje s obzirom na tvrdoću korištenog laka. Lak se prvo mora izbrusiti brašnasto, a nakon usisavanja matirano odnosno mliječno.

Parket se u spomenutom slučaju može sanirati tako da se naneseni lak sasvim obrusi te da se lakiranje – ponovi.

Sažetak

Nužno treba paziti na to da se kod brušenja laka višepločastim rotacijskim brusilicama koristi odgovarajuća zrnatost brusnog papira, koja ne smije biti isuviše fina.

CTA – Chemisch-Technische Arbeitsgemeinschaft (Kemijsko-tehnička radna udruga) je partner proizvođačima i polagačima parketa. Ipak, naši prilozi o parketu nisu komercijalne naravi, već su neovisni o proizvođačima i stručno utemeljeni. Odnose se jedino na struku i krajnjeg korisnika. CTA je nastala na poticaj priznatih proizvođača zaštitnih proizvoda za parket: Almarit Lacke GmbH, Berger-Seidle Siegeltechnik GmbH, Bona GmbH, Eukula GmbH, IRSA Lackfabrik Irmgard Salfinger GmbH, LOBA GmbH & Co KG. Dodatne besplane informativne materijale možete naručiti na: CTA, Feringastraße 6, 85774 Unterföhring, telefon: +49 89/9 92 16 430, faks: +49 89/9 92 16 200.