RAZLIKA IZMEĐU DOGOVORENE I IZVEDENE POVRŠINE

 OPIS PROBLEMA

Kad se polaganje pločica okonča, stranka zamjećuje da je površina drukčija, i to prije svega – sa stanovišta estetike – lošija od dogovorene. U nekim se slučajevima radi o njenom «subjektivnom» dojmu drukčijeg izgleda – obložena površina se u ovom specifičnom prostoru stranki jednostavno više ne sviđa, te u njoj izaziva loše dojmove koji nisu bili predvidivi prilikom odabiranja materijala. U drugim slučajevima stranka tvrdi da se radi o «objektivnim» razlikama, te da su položene pločice drukčije od prikazanih uzoraka na osnovi kojih se kao korisnik odlučila za kupovinu. Ove se razlike mogu odnositi na boju, slabiju klasu pločica, itd.

UZROCI

Problem «subjektivno zamijećenih razlika» složen je i najčešće se teško rješava, jer se ovdje radi o stavovima pojedinca, a oni ne ovise o kakvoći izrade. Najčešće je glavni uzrok pogrešan izbor odabranog materijala, do čega je došlo zato što je stranka vidjela uzorak samo jedne pločice, i nije vidjela niti si mogla predstaviti veću popločanu površinu. Kad se radi o različitosti pločica, nastavljanju zadanog uzorka, geometriji, nijansama i sličnom, jasno je da jedna jedina pločica ne može pružiti jednak estetski dojam poput više pločica složenih zajedno. Ovdje se zapravo više radi o nemaru prilikom projektiranja interijera, negoli o krivom odabiru.

FOTOGRAFIJA – AUTORSKA (predlažem da se u tvrtki ADRIA KERAMIKA fotografira samo po jedna pločica, a potom i čitav uzorak – pano, kako bi postala očigledna razlika u estetskom učinku samo jedne i više zajedno složenih pločica sa čitavim prikazanim uzorkom – primjerice, pločice u nijansama boja, sa geometrijskim likovima, itd.).

Kod «objektivne» različitosti uzroke je potrebno tražiti u manjkavoj i nedostatnoj komunikaciji između kupaca i prodavatelja. Što se tiče pogrešno odabrane kakvoće, potrebno je naglasiti da standard SIST ISO 10545-2:1995 za prvu klasu dopušta isporuku od najviše 5 % neodgovarajućih pločica po pošiljci, odnosno onih koje su definirane kao druga klasa. Polagatelj mora neodgovarajuće pločice (oštećene, okrhnute, napukle ili slomljene) izdvojiti prije polaganja. U svakom slučaju, potrebno je jasno razlikovati dvije situacije:

  • kupac je naručio pločice prve klase, ali prima pošiljku koja je deklarirana kao druga klasa. Za ovakvu situaciju kriv je nesporazum između proizvođača i kupca.
  • kupac je naručio pločice prve klase i prima pošiljku koja je i deklarirana kao prva klasa, ali njihova kakvoća u stvarnosti ne odgovara standardu SIST ISO 13006:1999, kojim se prva klasa odjeljuje od kakvoće nižih klasa. U ovom je slučaju proizvođač onaj koji je odgovoran za nastalu situaciju.

PREVENTIVA

Odstupanja koja smo nazvali «subjektivnima» možemo izbjeći tako da stavimo veći naglasak na vizualnu cjelinu prostora. Polagatelj treba izvesti i jedan praktičan pokus: prije samog početka polaganja stranci treba složiti i pokazati čitav uzorak, tako da na tlo položi više pločica kako bi bila dobro vidljiva što veća površina i kako bi kupac stekao uvid u konačni estetski dojam. U slučaju da se polagatelj trebao pobrinuti i za nabavu materijala, dobro je da uza se ima narudžbe u pisanom obliku sa shemama i točnom specifikacijom izabranih pločica.

«Objektivna» odstupanja mogu se izbjeći tako da se prije polaganja dobro pregledaju oznake na kutijama, te da se dostavljena roba usporedi s uzorcima koje ima stranka (naime, preporučuje se da stranka nakon izvršene narudžbe pohrani nekoliko uzoraka). U slučaju da polagatelj tijekom polaganja pločica naiđe na veći broj neodgovarajućih pločica te pomisli da odabrana klasa ne odgovara isporučenoj, najbolje je da obustavi daljnje polaganje i odmah se obrati prodavatelju pločica.

Izvor:
Le contestazioni nella posa delle piastrelle ceramiche
Napisali: C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F. Lancelloti,
Centro Ceramico Bologna