prof.dr.sc.Hrvoje Turkulin

turkulin-fotografija-72

Hrvoje Turkulin (1960), redoviti je profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta. Nastavnik je kolegija Uporaba drva u graditeljstvu, Tehnologija drvnih proizvoda za graditeljstvo te Modifikacije drva. Diplomirao je i magistrirao na Drvnotehnološkom odjelu Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je 1996 disertacijom Photodegradation of exterior timber building components.

Kao gostujući znanstvenik djelovao je u Institut für Holzforschung u Münchenu, Njemačka, te u više navrata u Building Research Establishment (BRE) u  Watfordu, V. Britanija, te u švicarskom saveznom EMPA institutu (Dübendorf, Švicarska). Bio je voditelj međunarodnih znanstvenih projekata Improving the service life of exterior timber building components (BRE, 1992-1995), Activation spectra and species´sensitivity in wood photodegradation  (EMPA, 2004-2006), Enhancing EU-competitiveness of Croatian wood flooring industry (EU-IPA III C 2013-2015)  te nacionalnih projekata Trajnost i modifikacije površine drva (1996-2001) i Cjelovitost i modifikacije površine drva (2002-2005).

Član je u najvišem razredu (Fellow) britanske akademske institucije Institute of materials (Institute of Wood Science), te drugih udruga: Akademije šumarskih znanosti, Oil and Colour Chemists Association (Velika Britanija), Hrvatskog šumarskog društva, Društva inženjera i tehničara Hrvatske, tehničkih normizacijskih odbora. Osnivač je i voditelj akreditiranog i ovlaštenog Laboratorija za drvo u graditeljstvu (LDG) Šumarskoga fakulteta. Ovlašteni je sudski vještak drvne tehnologije, bavi se stručnim prevođenjem i izdavaštvom. Bio je Glavni urednik znanstveno-stručnoga časopisa Drvna industrija, sada je član Uredničkog odbora CC časopisa European Journal of Wood and Wood Products i recenzent uglednih časopisa drvne znanosti.

Najvažnije područja istraživanja Hrvoja Turkulina su mehanizmi osiguranja postojanosti drva i drvnih proizvoda za gradnju; povećanja kvalitete lijepljenja, vanjske zaštite i površinske obrade, te razvoj ovih proizvoda i metoda ispitivanja njihove kakvoće. Objavio je stotinjak radova, tri znanstvene i nekoliko stručnih brošura.  Najvažnija mu je ambicija promocija primjene drva za gradnju te suradnja s arhitektima i građevinarima na povećanju opsega i kvalitete primjene drva u graditeljstvu.

Tekstovi objavljeni u stručnom časopisu KORAK: